Vzducholoď SILWA poskytuje komplexné „smart“ riešenie bezhlučného pokročilého vzdušného monitorovania, dlhodobého sledovania, pozorovania a prieskumu, vrátane bezpečného pohybu nad husto obývanými oblasťami.

Okrem toho, SILWA poskytuje aj službu rádiového prevádzača na zvýšenie dosahov rádiovej komunikácie pre pozemné jednotky a jednotlivcov. Výrobcom tejto vzducholode je slovenská spoločnosť ALITER Technologies a plánuje ju nasadiť hlavne na Slovensku.

SILWA je možné používať v rôznych vojenských aj nevojenských situáciách. V prípade vojenského nasadenia SILWA môže napr. realizovať prieskum neznámych oblastí a ochranu vojsk (napr. pri presunoch), ďalej ochranu a stráženie skladov, táborov a základní. V civilnom priestore je to monitorovanie krízových oblastí, vyhľadávanie osôb pri prírodných katastrofách, dobre sa uplatní v hasičskom zbore pri hasení veľkých požiarov.

Podstatné je, že SILWA poskytuje naozaj bezhlučnú a finančne nenáročnú prevádzku, má výkonný kamerový systém s dennou a nočnou prevádzkou a to s laserovým osvetľovačom pozorovaného objektu. Pritom dokáže automaticky sledovať statické a pohyblivé objekty a rozpoznávať objekty až do vzdialenosti 8 km. Letová výška vzducholode do 1500 metrov, SILWA komunikuje so základňou a poskytuje vysoko rýchlostný prenos dát a videa (šifrovane). Doba letu je do 6 hodín, balón je naplnený héliom. Plyn sa dá zo vzducholode vypustiť do prepravnej nádoby a opakovane balón naplniť. Ak by sa niečo so vzducholoďou stalo, bezpečne pristane v núdzovej situácii.

Dĺžka vzducholode je 12 metrov, priemer 2,8 metrov, hmotnosť vzducholode 26,5 kg. Maximálna cestovná rýchlosť je do 45 km/h, ale odporúča sa dlhodobá rýchlosť 25 km/h. Maximálna hmotnosť užitočného nákladu je 12 kg.

Ako vzdušný rádiový modul je v riešení SILWA použitý vysoko-rýchlostný rádiový systém postavený na technológii Wave Relay podporujúcej funkcionalitu MANET. Rádiový systém umožňuje prevádzku SILWA so zvýšeným dosahom doletu, zdieľanie videa v reálnom čase a pokrytie priestoru rádiovými sieťami mimo dosahu siete pozemným personálom.

Ako vzdušný kamerový modul je v riešení SILWA použitá kamera so stabilizovaným závesom s dvojitým senzorom denného a nočného videnia. Stupeň krytia je IP64, stabilita aj pri 30-násobnom optickom zväčšení a kamera poskytuje vysokú kvalitu obrazu so snímačom 720p HD.

Ako pozemný rádiový modul je v riešení SILWA použitý vysoko-rýchlostný rádiový systém B2R 2.generácie. Jeho úlohou je zabezpečenie prenosu riadiacich dát a videa so vzdušným rádiovým modulom.

Ako pozemný modul riadenia vzdušného nosiča je v riešení SILWA použité kufríkové riešenie. Pozemný modul riadenia vzdušného nosiča umožňuje riadenie a pilotovanie tohto vzdušného prostriedku a to manuálne alebo automaticky na základe zadefinovanej letovej trasy.

SILWA celkovo predstavuje zaujímavý koncept využitia bezpilotnej vzducholode/nosiča s integrovanými najmodernejšími kamerovými a komunikačnými technológiami. Riešenie je postavené ako okamžite nasaditeľné s krátkym časom uvedenia do prevádzky.

SILWA vs konkurencia

Všetko, čo urobíte pomocou vzducholode SILWA by ste urobili aj pomocou helikoptéry, táto je však hlučná a letová hodina vás vyjde na 400 až 600 eur. SILWA je bez hluku a prevádzkové náklady sú len hélium, ktoré má únik menej ako 1 %, dobíjanie batérií a plat obsluhujúceho personálu. Nevýhodou SILWA je to, že nemôže lietať hocikedy, vzducholoď je závislá od počasia. Štatisticky sa na území Slovenska dá použiť 160 dní v roku.

Na rozdiel od dronov zase dokáže SILWA lietať 6 hodín v kuse, čo sa pri voľne lietajúcich dronoch v súčasnosti nedá.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.