Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikačný operátor Slovanet obsadil po dlhšom hľadaní vedúcu pozíciu úseku korporátneho predaja. Jeho obchodným riaditeľom a tým aj členom manažmentu sa stal Mgr. Peter Domsitz, ktorý v Slovanete pôsobil najprv ako vedúci oddelenia nepriameho predaja pre firemný a korporátny segment. Jeho úlohou bude posilnenie a konsolidácia  obchodného tímu, stabilizácia a rast zákazníckej bázy a dosiahnutie nárastu najmä pravidelných tržieb.

Do Slovanetu prišiel Peter Domsitz koncom roka 2013 spolu s niekoľkými ďalšími kolegami z vtedajšej spoločnosti GTS Slovakia práve v čase príprav novej obchodnej stratégie podniku.  „Slovanet ma od začiatku zaujal potenciálom, ktorý som v ňom videl, ľuďmi, tým, že je slovenská firma a hlavne priestorom pre dlhodobý rast. Využil som doterajšie skúsenosti s aktívnym prístupom k firemným zákazníkom a nezaujatý pohľad na celý obchodný proces. Úspešné zmeny a výsledky v oblasti nepriameho predaja sa teraz rád pokúsim dosiahnuť v rámci celého úseku korporátneho predaja“, približuje svoj cieľ Peter Domsitz.

Vo svojej novej roli sa chce Peter Domsitz sústrediť na služby s vyššou pridanou hodnotou a hľadanie optimálnej hranice pôsobenia medzi telekomunikačným operátorom a integrátorom IT služieb. Upresňuje: „Považujem to za veľmi dôležité v dobe, keď sa internet už stal komoditou, telekomunikácie sa stále viac prelínajú s IT a narastá význam poskytovania služieb a obsahu namiesto technológií.“ Jeho cieľom v Slovanete je novým pohľadom a štruktúrou služieb kompenzovať globálnu trhovú cenovú eróziu štandardných služieb, ako sú hlas, dáta a internet. „V rámci pôsobenia na novej pozícii sa zameriam aj na posilnenie kolektívnej a zároveň osobnej zodpovednosti za napĺňanie spoločných cieľov definovaných manažmentom podniku“, uzatvára Peter Domsitz.

Mgr. Peter Domsitz – obchodný riaditeľ pre korporátny predaj, Slovanet, a.s. – v telekomunikačnom sektore pôsobí od roku 2009, popri štúdiu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre  prešiel postupne viacerými obchodnými úrovňami, naposledy v bývalej spoločnosti GTS Slovakia. Svoje skúsenosti sa neskôr rozhodol uplatniť v Slovanete, kde prijal výzvu vybudovať nové obchodné oddelenie nepriameho predaja. Do spoločnosti nastúpil v septembri 2013 na pozíciu vedúceho oddelenia. Po úspechu v tejto oblasti mu bola ponúknutá funkcia obchodného riaditeľa pre korporátny predaj s úlohou napĺňania a inovácie obchodnej stratégie spoločnosti.

 

Značky: