Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ďalším telekomunikačným operátorom vo vlastníctve Slovanetu sa stala nitrianska eseročka NT COM, prevádzkovateľ telekomunikačných služieb v obchodných centrách Mlyny Nitra a Korzo Prievidza.

V týchto dňoch dostávajú prevádzky v obchodných centrách Mlyny v Nitre a Korzo v Prievidzi oznamy o zmene vlastníka ich doterajšieho poskytovateľa internetových a telefónnych služieb – spoločnosti NT COM. Stal sa ním celoslovenský telekomunikačný operátor Slovanet.

Zámerom spoločností Slovanet a NT COM je v úzkej spolupráci uskutočniť revíziu a modernizáciu technologickej infraštruktúry v oboch centrách a už v najbližších mesiacoch priniesť zvýšenie kvality poskytovaných služieb a rozšírenie ich ponuky aj o bezpečnostné a cloudové riešenia. Klienti NT COM-u zároveň získali možnosť využívať špecializovaný zákaznícky servis Slovanetu.

Slovanet svoj rast dlhodobo podporuje aj akvizíciami menších operátorov. Po odkúpení a modernizácii siete káblovej televízie v Banskej Štiavnici v uplynulom roku je NT COM ďalším prevzatým telekomunikačným podnikom a v roku 2016 Slovanet plánuje ďalšie akvizície.

Značky: