Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poštová známka s rozmermi  32 × 45 mm vychádza vo forme samolepky na tlačovom liste s 25 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii so serigrafiou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je symbolický portrét dievčaťa s rúškom na tvári s rozptýlenými koronavírusmi okolo. V známke je aplikovaná UV farba zdôrazňujúca rúško a zväčšený koronavírus v pravej spodnej časti známky.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 21. augusta 2020 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky sú ochranné rúška a motívom FDC pečiatky je zväčšený symbol koronavírusu COVID-19. FDC vytlačila technikou ofsetu FDC spoločnosť BB PRINT, s.r.o.. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Karol Felix, akad. mal.

Výtvarné návrhy emisie budú vystavené na výstave Art of Coronavirus v Hosteli Chors na Obchodnej ulici v Bratislave, ktorá bude slávnostne otvorená 21. 8. 2020 o 15:00 hod. (vstup iba pre médiá).

Infekčné ochorenie dýchacích ciest COVID-19 (angl. Coronavirus Disease), spôsobené vírusom SARS-CoV-2, bolo po prvý raz identifikované v čínskom meste Wu-chan v provincii Chu-pej v decembri 2019. Začiatkom roka 2020 sa prenieslo do Európy s epicentrom v severnom Taliansku (Lombardia), odkiaľ sa rýchlo rozšírilo do okolitých európskych krajín. Na Slovensku bol výskyt tohto vírusu potvrdený 6. marca 2020, pričom vláda Slovenskej republiky vyhlásila 15. marca 2020 Núdzový stav, na základe ktorého boli zatvorené maloobchodné prevádzky, obchodné centrá, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Z preventívnych dôvodov obmedzenia voľného pohybu osôb boli zatvorené štátne hranice a Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) zaviedol prísne opatrenia týkajúce sa dodržiavania princípov použitia ochranných prostriedkov na verejnosti systémom R. O. R. (ruky – odstup – rúško), t. j. povinné nosenie rúšok, dodržiavanie odstupu medzi osobami v uzavretých priestoroch a povinnú dezinfekciu rúk. Týmito bezpečnostnými opatreniami, a vďaka obdivuhodnej disciplíne slovenského obyvateľstva, sa podarilo predísť katastrofickým scenárom šírenia pandémie na našom území, pričom Slovensko zvládlo boj proti tomuto ochoreniu najlepšie zo všetkých členských štátov Európskej únie.

Vzhľadom na vývin epidemiologickej situácie nielen u nás, ale aj v okolitých štátoch Európy, sa od mája 2020 začalo s postupným uvoľňovaním bezpečnostných opatrení vo viacerých fázach s dvojtýždňovými odstupmi, ktoré nakoniec umožnili vláde SR 13. júna 2020 zrušiť Núdzový stav. Napriek tomu zostali v platnosti viaceré R. O. R. opatrenia najmä v oblasti pohybu osôb v uzavretých priestoroch, či už v obchodoch, v prevádzkach verejného stravovania a v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Na hromadných, športových alebo kultúrnych podujatiach bola nakoniec od 1. júla 2020 umožnená aj účasť nad 1000 osôb za podmienky splnenia pravidiel stanovených ÚVZ SR. Napriek uvedeným fázam uvoľňovania epidemiológovia stále upozorňujú na možnú druhú vlnu pandémie. Pandemická komisia Úradu vlády SR preto 11. augusta 2020 prijala nový pandemický plán súvisiaci s druhou vlnou pandémie koronavírusu s obmedzeniami najmä v oblasti školstva a usporadúvania hromadných podujatí, ktoré by mali nadobudnúť platnosť začiatkom školského roku od 2.9.2020.

Slovenská pošta, a.s., má v úmysle vydaním poštovej známky COVID-19 poukázať na dodržiavanie bezpečnostných zásad R. O. R., pomocou ktorých chránime nielen seba, ale aj ľudí okolo nás. Jedným z najúčinnejších prostriedkov proti šíreniu nákazy je práve rúško, ktoré je ústredným motívom poštovej známky s imaginárnym portrétom dievčaťa. Pri tlači známky bola použitá unikátna technológia serigrafickej UV tlače, ktorá bola aplikovaná do rúška dievčaťa, ako aj do zväčšeného motívu koronavírusu v pravej dolnej časti známky.

Značky: