Slovenské univerzity dnes potrebujú okrem moderného vybavenia a zanietených odborníkov aj užšiu spoluprácu s praxou.

Nástrojom, ktorý bude pri prepájaní oboch svetov zohrávať v budúcnosti čoraz väčšiu úlohu, sú práve informačné technológie. Inšpiráciu, ako môžu vo vzdelávaní efektívne pomôcť, priniesol 6. ročník konferencie University Day, ktorú 22. septembra zorganizovala spoločnosť DATALAN.

DATALAN, líder v IT inováciách na slovenskom trhu, spolupracuje s viac než desiatkou slovenských univerzít. Do segmentu vzdelávania dlhodobo prináša progresívne inovácie a fungujúce moderné riešenia. Na konferenciu University Day, ktorá je v rámci Slovenska jedinou platformou, spájajúcou zástupcov akademickej sféry s technologickými odborníkmi, priniesol vyše tri desiatky spíkrov a množstvo inšpiratívnych nápadov. Zúčastnila sa jej viac než stovka hostí. Vrcholní predstavitelia univerzitného a technologického sektora, ako aj exkluzívni zahraniční spíkri hosťom predstavili nielen výzvy, ktoré stoja pred dnešným školstvom, ale ponúkli im aj riešenia, ako ich zvládnuť.

Pozor na bezpečnosť

Ako v úvode stretnutia pripomenul generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák, Slovensko má spomedzi krajín OECD druhý najvyšší podiel žiakov, ktorí študujú v zahraničí. Aby mladí chceli študovať doma, potrebuje slovenský akademický sektor užšie prepojenie s praxou a skvalitnenie štúdia, ktoré už dnes bez moderných technológií nemôže fungovať. Jednou zo základných podmienok nasadzovania IT v univerzitnom prostredí je však ich bezpečnosť. Experti z DATALANu preto hostí upozornili na nevyhnutné kroky v digitálnej ére: školy by mali vedieť, kde sa nachádzajú ich citlivé dáta, kto všetko k nim má prístup a ten monitorovať.

Jedným z prínosov konferencie University Day je aj to, že hostia sa s témami bližšie zoznamujú na konkrétnych príkladoch a zisteniach z praxe. Dozvedeli sa tak, že kritickým bodom sú aj samotní administrátori informačných systémov priamo v inštitúciách. Najrýchlejší spôsob na získanie citlivých informácií je totiž zneužitie prístupu privilegovaných účtov, preto sa na ne zameriava až 94% hackerov. Napriek tomu je manažment prístupových práv často podceňovaný.

Experti svetových technologických značiek hosťom priamo predviedli, ako by mali fungovať bezpečnostné procesy v praxi, napr. aj monitoring univerzitných sietí. Školy dnes už môžu okamžite odhaľovať a diagnostikovať prevádzkové a konfiguračné problémy v sieti. Reštrikcia prístupu k sieti však určite nie je riešením. Potvrdila to aj anketa realizovaná počas konferencie. Nad zvýšenou kontrolou mobilných zariadení na školách totiž dve tretiny zástupcov škôl neuvažuje. Napriek tomu, polovica respondentov v prieskume uviedla, že bezpečnosť patrí medzi tri hlavné priority, ktoré plánujú riešiť do roku 2020.

Aj na školách sú dôležité kvalitné služby

Samotná IT infraštruktúra by však mala byť iba prostriedkom k poskytovaniu kvalitnejších služieb v oblasti vzdelávania. Jednou z nich môže byť aj elektronické prihlasovanie sa študentov na vysokú školu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Odborníci z DATALANu ukázali, ako to bude onedlho vyzerať v praxi. Široké možnosti bude už v blízkej dobe poskytovať školám aj umelá inteligencia, či internet vecí. Mobilné aplikácie, simulácie, virtuálne projekty, implementácia trendu gamifikácie, interaktívnejšie procesy, online komunikácia v reálnom čase, či prediktívne modely – to všetko jednak prinesie zjednodušenie práce, významné úspory, ale najmä skvalitnenie služieb a vyššiu spokojnosť vyučujúcich aj študentov. Hostí opäť zaujali aj konkrétne príklady, atraktívna bola napr. ukážka virtuálnej jaskyne, s ktorou prišiel Marek Fabrika z Technickej univerzity vo Zvolene. Virtuálnu jaskyňu pre univerzitu dodával práve DATALAN. Umožňuje napr. lesníkom študovať zásahy do lesa v simulovanom prostredí, aby boli najlepšie tak pre les i pre človeka.

Prepojenie praxe a vedy je nevyhnutné

S porovnaním systémov vzdelávania u nás a v zahraničí sa hosťom prihovoril exkluzívny spíker Burton Lee zo Stanford University. Renomovaný poradca mnohých ministerstiev školstva, známy inovátor a technologický expert disponuje viac než 20-ročnými skúsenosťami a je presvedčený, že pozitívne zmeny treba odštartovať reformou univerzít. Podľa jeho pozorovaní im chýba protrhový prístup. „Nie je možné sa venovať len teórii, či výskumu. Školy sa musia viac venovať praxi, reálnym inováciám, prepájať svoje tímy s ľuďmi a organizáciami v biznise.“ Tejto myšlienke boli otvorené aj ďalšie významné osobnosti, ktoré sa na University Day ocitli v úlohe spíkrov, napr. Otomar Sláma z Centra pre prenos poznatkov a technológií z Karlovej univerzity v Prahe, ktorá je v rámci stredoeurópskeho trhu v oblasti inovácií najďalej.

Zaujímavú diskusiu rozpútali aj prof. Stanislav Biskupič, prorektor pre vedu a výskum z STU v Bratislave, Dr. Anton Čižmár, prorektor pre inovácie a transfer technológií z Technickej univerzity v Košiciach, prof. Štefan Medvecký, riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií na Žilinskej univerzite, doc. Ľudovít Hajduk, riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu, či prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií.

Inšpiratívne diskusie s jasným posolstvom

Hostia University Day sa mohli vďaka telemostu zoznámiť aj s prácou v CERN-e, z ktorého sa im prihovoril Themis Mastoridis z California Polytechnic State University. „Univerzity by si mali uvedomiť, že vychovávajú budúcu pracovnú silu. Preto by aj práca študentov mala viesť ku konkrétnym výsledkom a produktom,“ upozornil. Podľa Jaroslava Holečka, výkonného viceprezidenta Združenia automobilového priemyslu SR, dnes takáto spolupráca nefunguje. „Nemôže sa stať, aby firma v apríli oslovila univerzitu s konkrétnym problémom, ktorý potrebuje riešiť a dozvedela sa: príďte s tým za nami v septembri, teraz sa pripravujeme na skúškové obdobie,“ vyhlásil. Za pravdu mu dali v elektronickom hlasovaní aj samotní účastníci konferencie z univerzitného prostredia, ktorí ako najlepšie hodnotili práve jeho vystúpenie.

V prieskume mali možnosť hodnotiť aj samotnú konferenciu, obsah i formu. Ako prínos hodnotia, že University Day predstavuje nielen technologické novinky, vízie a svetové trendy, ale aj úspešné príklady z praxe a fungujúce inovácie, ktoré môžu inšpirovať k pozitívnym zmenám na slovenských univerzitách. Kredit konferencie potvrdzujú aj technologickí partneri – globálni lídri ako IBM, HPE, CISCO, Softip, DELL, Infinera, Flowmon, Alef Distribution a Epson.
Navyše, stretnutie dáva priestor rôznym názorom a témy sa analyzujú z viacerých uhlov pohľadu. Cenné sú aj osobné diskusie, ktorých výsledkom sú každý rok reálne kroky a najmä nadviazanie spolupráce, ktorá je prínosom pre všetky strany. Určite aj preto sa až 97% hostí v prieskume vyjadrilo, že na budúcom ročníku konferencie University Day opäť nechcú chýbať.