Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa podarilo nadviazať spoluprácu s univerzitou z rebríčka TOP 500. Vďaka získaniu Bilaterálneho fondu Grantov EHP a Nórska začala spolupracovať s Univerzitou v Bergene (Nórsko) a Univerzitou Kwame Nkrumah University of Science and Technology v Ghane.

Cieľom výskumnej spolupráce je návrh riešenia optimálneho  využitia fotovoltaických panelov, ktoré sa budú nakláňať tak, aby pracovali čo najefektívnejšie a zachytávali najväčšie možné množstvo slnečného žiarenia. Celý tento proces sa bude musieť prispôsobiť zmenám aj pomocou krátkodobej predpovede intenzity slnečného žiarenia. Práve v tomto chcú pomôcť slovenskí informatici, ktorí už majú niekoľkoročné skúsenosti s metódami analýzy a spracovania energetických údajov.

Vďaka týmto metódam pomáhajú predpovedať krátkodobé výkyvy spotreby energie v inteligentných sieťach v Čechách a na Slovensku. Pri výpočtoch využívajú viaceré metódy umelej inteligencie (napríklad strojového učenia), s ktorými majú na fakulte dlhoročné skúsenosti.

Lepšie využitie zelenej energie pomocou kvalitnejšieho modelovania (Better Utilization of Green Energy through Better Modelling), ako sa projekt nazýva, odštartoval workshopom v Bergene v januári 2018, kde tímy prezentovali svoje dosiahnuté výsledky. Prof. Tor Sorevik (Univerzita v Bergene) ocenil skúsenosti nášho výskumného tímu okolo doc. Márie Luckej (FIIT STU) a vyjadril sa, že príspevok výskumníkov z STU je hodnotným vkladom do projektu.

Už teraz boli navrhnuté konkrétne riešenia pre efektívnejšiu inštaláciu fotovoltaických panelov, ktoré sa v rámci ďalšej spolupráce budú overovať a porovnávať s dosiahnutými výsledkami v svetovom meradle. Spolupracovať na projekte s univerzitou z TOP500 má pre nás význam z hľadiska rozvíjania kontaktov v európskom výskumnom priestore, povedala doc. Viera Rozinajová, členka výskumného tímu a prodekanka  FIIT STU.

Fakulta informatiky a informačných technológií  STU

  • Jediná fakulta na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií.
  • Najmladšia fakulta Slovenskej technickej univerzity, tento rok oslávi 15. výročie.
  • Jediná fakulta v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET.
  • Absolventi majú najvyššie priemerné platy (1639 eur), sú najžiadaní na trhu práce (s najvyšším podielom pracujúcich v odbore – 94%)

Aktivita bola podporená z grantov EHP a Nórska.

Značky: