Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Platobná morálka českých podnikateľov sa zlepšuje. Na Slovensku je trend opačný. Zatiaľ čo v minulom roku zostalo v českých štatistikách neuhradených len 8 percent faktúr, na Slovensku to bolo až 18 percent. Vyplýva to z anonymizovaných dát online fakturačného systému iDoklad, ktorý porovnal údaje z predchádzajúcich piatich rokov.

Na Slovensku sa platobná morálka zhoršuje

Zatiaľ čo v roku 2019 bolo u nás uhradených 86 percent podnikateľských faktúr, vlani sme zaznamenali pokles na úroveň 82 percent, a to napriek tomu, že mierne klesá podiel faktúr uhradených až po splatnosti. Kým v roku 2019 bolo po splatnosti uhradených 35 percent faktúr, v minulom roku to bol pokles o 5 percent. Ako u nás, tak aj u českých susedov, sa skracuje doba omeškania platieb. V minulom roku to bolo priemerne len 17 dní. V 2019 podnikatelia s úhradou meškali priemerne až 40 dní. Jediným prechodných obdobím, kedy sa počet týchto dní zvýšil, bol prvý rok pandémie covidu, kedy podnikatelia meškali s úhradami po splatnosti priemerne 50 dní.

„Dáta tiež poukazujú na výrazný rozdiel medzi českou a slovenskou platobnou morálkou. Na Slovensku sa vlani optikou všetkých faktúr evidovaných v iDoklade vyšplhal počet neuhradených faktúr až na 18 percent, čo je najvyššie číslo za posledných 5 rokov,“ hovorí Tomáš Loukota, riaditeľ divízie small biznis a člen predstavenstva spoločnosti Seyfor.

Percento disciplinovaných podnikateľov, ktorí uhrádzajú faktúry včas, je zhruba na tej istej úrovni. Kým v roku 2019 uhradilo do dátumu splatnosti faktúry 51 percent podnikateľov, tak v minulom roku to bolo 52 percent.

Českí podnikatelia sú disciplinovanejší

Platobná morálka českých podnikateľov sa napriek náročným post covidovým rokom zlepšuje. V minulom roku uhradili v termíne 63 percent faktúr, čo predstavuje najvyšší podiel za posledných päť rokov – v roku 2019 bolo včas preplatených iba 57 percent vystavených dokladov. Po dátume splatnosti bolo vlani uhradených 29 percent faktúr, v priemere sa potom platba omeškala o 13 dní. V porovnaní s rokom 2019, kedy táto doba bola dokonca 58 dní, ide o významné skrátenie.

Neuhradených dokladov bolo v Čechách v minulom roku len 8 percent. Aj keď pandémia toto percento prechodne zvýšila, platobná morálka našich susedov je oveľa lepšia. Už v roku 2019 bolo českých 7 percent neuhradených faktúr dva krát nižším údajom ako u nás na Slovensku, kedy svoje finančne doklady nevysporiadalo až 14 percent slovenských podnikateľov.

Dáta v grafoch:

O SYSTÉME iDoklad:

iDoklad je jednoduchý online fakturačný program, ktorý umožňuje pohodlné vytváranie faktúr, cenových ponúk,  zálohových faktúr či evidenciu nákladov. Vďaka iDokladu majú podnikatelia vo financiách prehľad v reálnom čase. Celkom si ho od roku 2011 vyskúšalo vyše 300 000 podnikateľov, čím je aktuálne považovaný za lídra česko-slovenského trhu.

Značky: