Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) minulý piatok v Prahe podpísali Memorandum o spolupráci. Dva dni bohatého programu, rokovaní a semináru vyústili do podpisu dokumentu, ktorý deklaruje obojstranný záujem o zdieľanie skúseností, poznatkov a inšpirácií v oblasti elektronizácie samospráv, legislatívy a digitalizácie.

Združenie DEUS prevádzkuje unikátny systém DCOM, ktorý ponúka obciam takmer 140 elektronických služieb pre občanov aj podnikateľov, od správy daní a poplatkov, cez ohlasovacie a registračné povinnosti až po vydanie rybárskych lístkov. Jeho služby využíva viac ako 70 percent všetkých slovenských obcí a miest. „Portfólio našich služieb pokrýva originálne kompetencie samosprávy. Počet podaní, ktoré systém ročne spracuje, sa už počíta na milióny. Vďaka prepojeniu s množstvom ďalších informačných systémov, registrov a databáz verejnej správy, ako aj na účtovníctvo a registratúru, ponúka náš systém DCOM obciam a mestám mimoriadnu funkčnosť a efektivitu. Podpísanie memoranda je pre nás príležitosťou zdieľať cenné poznatky na medzinárodnej úrovni a naďalej skvalitňovať naše služby na Slovensku,“ uviedla Katarína Vladár Lešková, výkonná riaditeľka združenia DEUS.

SMS ČR zasa ponúka skúsenosti pri terénnom zbere dát a ich prehľadné sprístupnenie v online systéme AGIS. „Starostovia, ale aj úradníci krajskej správy a ministerstiev potrebujú mať k dispozícii prehľadne na jednom mieste informácie o obciach, aby mohli efektívne plánovať ich rozvoj aj cielene smerovať podporu. Presne to systém, obzvlášť v kombinácii s terénnym šetrením, umožňuje. Podpísané memorandum o spolupráci na medzinárodnej úrovni a zdieľanie skúseností s partnermi zo Slovenska je pre nás ďalším krokom, ako sa vzájomne pri tak potrebnej digitalizácii údajov o obciach inšpirovať,“ dodala Eliška Olšáková, poslankyňa a predsedníčka Sdružení místních samospráv ČR.

V poslaneckej snemovni organizovala Eliška Olšáková minulý piatok seminár týkajúci sa digitalizácie agend samospráv a dát z územia, ktorého sa za druženie DEUS zúčastnili výkonná riaditeľka Katarína Vladár Lešková a manažérka pre obchod a marketing Jana Červinková.

Záštitu nad seminárom prevzalo Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, ktoré prikladá digitalizácii zásadný význam, a to aj v súvislosti s vývojom regiónov. Na seminári boli prítomní taktiež zástupcovia českých úradov a ministerstiev. Medzi inými aj štátny tajomník pre miestny rozvoj Radim Sršeň, podpredsedníčka poslaneckej snemovne Věra Kovářová, europoslanec Stanislav Polčák, koordinátor projektov digitalizácie SMS ČR Pavel Felcán či europoslanec Peter Pollák.

Značky: