Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko-česká spoločnosť SmartHead sa zúčastnila na klimatickej konferencii COP28 ako súčasť podnikateľskej misie prezidentky Zuzany Čaputovej.

Jej inovatívna technológia, ktorá pomáha firmám a verejnej správe s prechodom na udržateľnosť a ESG reporting, zaznamenala v Dubaji mimoriadny úspech. Spoločnosť v súčasnosti rokuje s partnermi z Blízkeho východu o zapojení 500 nových klientov. Je tiež na ceste k získaniu zákazky zameranej na rozvoj udržateľnosti v samotnom Dubaji. Ten by sa mal do roku 2040 premeniť na svetovú metropolu udržateľných technológií a kvality života. K tomu by mohol pomôcť práve softvér z Bratislavy.

V Spojených arabských emirátoch práve prebieha klimatická konferencia COP28, na ktorej svetoví lídri spolu so zástupcami podnikateľského, verejného a neziskového sektora hľadajú spôsoby, ako znížiť emisie a obmedziť klimatické zmeny. Na konferencii sa so svojimi delegáciami zúčastňujú český premiér Petr Fiala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Medzi firmami, ktoré si slovenská hlava štátu vybrala do svojej podnikateľskej misie, bola aj slovensko-česká spoločnosť SmartHead. Tá prostredníctvom svojich inovatívnych technologických riešení pomáha najmä firmám, ale aj mestám a štátom urýchliť prechod na udržateľné hospodárenie. V Európe rastúci záujem o komplexné nástroje na správu údajov o udržateľnosti súvisí najmä s príchodom nových pravidiel EÚ. Tie vstúpia do platnosti od januára 2024 a zavádzajú pre firmy povinnosť vykazovať svoje aktivity a výkonnosť v oblasti ESG (Environmental, social, and corporate governance).

„Účasť na konferencii bola príležitosťou prezentovať naše technologické riešenia na medzinárodnej scéne, získať nové kontakty, potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov. Investície do greentech riešení a ich implementácia do praxe, najmä v sektore verejnej správy, už dlho chýbali. Dnes sa však situácia začína zlepšovať. Na konferencii sme videli, že aj najvyšší politickí predstavitelia si čoraz viac uvedomujú, že zmiernenie dopadov klimatickej krízy nebude možné bez efektívnej spolupráce so súkromným sektorom. Úspešne zvládnutá udržateľná transformácia tak môže podnikom priniesť konkurenčnú výhodu na trhu,“ hovorí Veri Osvald, spoluzakladateľka a CEO SmartHead.

Všetko udržateľné na jednom mieste

Na konferencii COP28 prezentovala spoločnosť SmartHead svoj inovatívny softvér na centralizovanú správu dát. Ten umožňuje subjektom v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore riadiť všetky aktivity v oblasti udržateľnosti z jedného miesta, spravovať príslušné dáta a vykazovať ich v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi. Firmy môžu zároveň transparentne a efektívne komunikovať dáta o svojej činnosti zákazníkom, obchodným partnerom, kontrolórom alebo širokej verejnosti. Toto riešenie nadobúda na význame najmä v súvislosti s európskou smernicou o nefinančnom reportovaní CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Tá vstúpi do platnosti v januári 2024 a zavádza povinnosť pre veľké firmy podávať správy o svojich ESG aktivitách. Okrem toho sa v priebehu budúceho roka plánuje jej rozšírenie aj na menšie podniky.

„Téma udržateľnosti sa pre fungovanie firiem postupne stáva absolútne zásadnou. Rozhoduje o budúcom úspechu, ovplyvňuje prístup k financiám, konkurencieschopnosť, schopnosť prilákať top talenty a udržiavať obchodné vzťahy na národnej i medzinárodnej úrovni. V súvislosti s ESG reportingom ponúkame firmám riešenie, ktoré im pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale aj efektívne prezentovať svoje udržateľné aktivity navonok,“ vysvetľuje Veri Osvald. 

Softvér z Bratislavy až na Blízky východ

Technologické riešenie SmartHead na konferencii COP28 zaujalo aj partnerov ďaleko od Európy. Spoločnosť v súčasnosti rokuje o prehĺbení už existujúcej spolupráce s dubajským partnerom The Carbon Collective Company. „Ak sa rokovania podarí dotiahnuť do úspešného konca, náš softvér bude využívať 500 nových klientov z oblasti Perzského zálivu,“ hovorí Veri Osvald.

Úspech softvéru z Bratislavy priniesla aj prezentácia pred Dubajskou obchodnou komorou, ktorá chráni vzťahy medzi firmami a verejným sektorom s cieľom naplniť strategický plán rozvoja Dubaja do roku 2040. Podľa tohto plánu sa má metropola stať dlhodobo najčistejším mestom na svete a jednotkou v oblasti udržateľných technológií. Slovensko-česká spoločnosť by chcela zohrávať aktívnu úlohu pri dosahovaní tohto cieľa. „Účasť na tomto projekte by nám mohla otvoriť cestu k zapojeniu našej technológie nielen v ďalších mestách v Spojených arabských emirátoch, ale aj v ďalších krajinách Blízkeho východu,“ dodáva Veri Osvald, ktorú v najbližších týždňoch čaká prezentácia pre predstaviteľov mesta Dubaj.

Značky: