Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rámci krajín V4 sme sa stali priekopníkmi vo svete batériových úložísk

  • Slovenská firma GreenBat uviedla do praxe prvé batériové úložisko svojho druhu na Slovensku, ale aj krajinách V4
  • Táto novinka je určená na podporné služby v energetike či reguláciu odchýlky energií
  • Projekt je výsledkom spolupráce 10 slovenských inštitúcií, pomocnú ruku podá aj pri riešení energetickej krízy

Unikátne riešenie batériového úložiska spoločnosti GreenBat, energetických inovátorov zo Slovenska, prináša na trh nové a efektívne možnosti využitia batériových úložísk. Výsledkom je prvé batériové úložisko (BESS) o výkone 1,25 MW (1,2 MWh) certifikované na primárnu reguláciu (FCR). Nachádza sa v areáli bývalého závodu ZŤS v Martine.

„Môžeme potvrdiť, že sa nám podarilo úspešne certifikovať prvé batériové úložisko. Je to pre slovenskú energetiku veľký míľnik. Prináša efektívne riešenie z dlhodobého hľadiska, ale pomôže aj pri riešení aktuálnej neľahkej krízy. Je to prvé batériové úložisko ako stand-alone zariadenie na poskytovanie podporných služieb FCR u nás na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách V4.“ udávajú Marián Smik a Michal Pňaček, konatelia spoločnosti GreenBat.

Táto inovácia môže, okrem poskytovania potrebných podporných služieb (PpS), slúžiť aj na reguláciu dodávky a spotreby. Jej výhodou je, že dokáže reagovať mimoriadne rýchlo na to, čo sa deje v sústave. Technologicky je preto najvýhodnejšia na primárnu reguláciu energií. Cez vlastný terminál je pripojená aj priamo na spoločnosť SEPS a vďaka softvéru dokáže vyhodnotiť a predikovať situáciu na trhu.

  • NA REALIZÁCII NÁROČNÉHO PROJEKTU PRACOVALO 10 INŠTITÚCIÍ ZO SLOVENSKA

Náročnosť projektu si vyžadovala dlhoročné skúseností viacerých inštitúcií a firiem. „Na úspešnej implementácii a certifikácii sa podieľalo viacero inštitúcií a spoločností zameraných na inovácie v energetike. Na to, aby sme projekt mohli zrealizovať a úspešne preniesť do praxe, bolo potrebné spojiť dlhoročné skúsenosti odborníkov až z 10 inštitúcií,“uvádzajú Smik a Pňaček.

Dôležitú úlohu zohrala aj podpora pre novú technológiu zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) či Stredoslovenskej distribučnej a.s. Jedným z hlavných partnerov je aj zelený dodávateľ z obnoviteľných zdrojov Right Power, ktorý sa podieľal na realizácii projektu na úrovni pripojenia do sústavy a investičného partnerstva. Aj týmto krokom tak potvrdzuje svoju stratégiu, ktorá je zameraná na výstavbu fotovoltaických elektrární, batériových úložísk a technológií na výrobu vodíka.

Batériové systémy pre tento projekt dodala spoločnosť MTS. Tá patrí medzi slovenských lídrov v dodávke komplexných a ľahko škálovateľných batériových systémov pre skladovanie, distribúciu a monitoring elektrickej energie. O IT podporu sa postarala žilinská spoločnosť IPESOFT, ktorá má dlhoročné skúsenosti s dodávkou energetických IT riešení a terminálu ASDR pre súčasných aktérov na trhu s podpornými službami.

Okrem poskytnutia IT infraštruktúry, IPESOFT zároveň ako autorizovaný subjekt pre certifikácie podporných služieb v SR zabezpečil aj technickú prípravu, predkomplexné a komplexné skúšky, spolu s finálnou certifikáciou podporných služieb podľa podmienok SEPS.

„Vo využití batériových systémov a ich úlohe v poskytovaní flexibility a regulačnej kapacity vidíme veľký potenciál. Obnoviteľné zdroje prinášajú do sústavy lacnú a trvalo obnoviteľnú energiu, zároveň však kvôli premenlivosti počasia predstavujú výzvu pre zabezpečenie stability elektrických sietí. Som rád, že sa nám spolu s partnermi podarilo vyvinúť a ocertifikovať riešenie, ktoré prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny nielen na Slovensku, ale v rámci celej EÚ,“ uvádza Tomáš Rajčan riaditeľ úseku energetiky a priemyslu v spoločnosti IPESOFT.

  • V PLÁNE SÚ AJ ĎALSIE MIESTA, RIEŠENIE NÁM MÔŽE POMÔCŤ AJ V ČASE KRÍZY

Dnes je, viac ako kedykoľvek predtým, potrebné aj správne vyhodnotenie a predikcia situácie na energetickom trhu. V opačnom prípade dochádza ku krízovým scenárom v otázke ekonomickej efektivity regulácie odchýlky aj poskytovania FCR. Pri tvorbe tohto nového batériového úložiska však GreenBat myslel aj na tieto nástrahy. Proces nabíjania aj vybíjania tohto inovatívneho batériového úložiska sa preto riadi na základe odchýlky frekvencie v sústave. „Ak je v sústave vysoká frekvencia, nabitím tejto našej batérie ju dokážeme znížiť. Naopak, pri nízkej frekvencii zase vieme dodať energiu do sústavy z batériového systému,“ dodávajú konatelia GreenBat. Po prvej úspešnej implementácii GreenBat plánuje aj ďalšie inštalácie BESS, a to nielen s cieľom poskytovania FCR, ktorý dnes prebieha len v rámci Slovenska. „Aktuálna situácia na trhu a vysoké ceny energií si vyžadujú, aby zákazníci nekupovali iba elektrinu na svoju spotrebu, ale hľadali aj alternatívne flexibilné riešenia. Tie im pomôžu optimalizovať ich spotrebu, a teda vo finále znížiť aj koncovú cenu. Skvelým nástrojom sú práve aj takéto batériové úložiská a navyše, ich využívanie uľahčili aj nedávne zmeny v legislatíve,“ uzatvárajú.

Značky: