Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko sa môže čoskoro stať budúcou veľmocou už aj v oblasti elektromobility, InoBat Auto prepája akademický svet s tým priemyslovým.

 Výskumno-vývojové centrum na výrobu batérií do elektromobilov vo Voderadoch sa stáva domovom čoraz väčšieho množstva odborníkov, vo svojich radoch víta ďalšieho experta. K transformácii automobilového priemyslu v rámci InoBat Auto prispeje aj vedec Jakub Reiter, ktorý povedie oblasť výskumu a vývoja.

Do spoločnosti InoBat Auto, ktorá sa špecializuje na výrobu, výskum a vývoj inteligentných batérií do elektromobilov, prichádza ďalšia výrazná posila, ktorá prispeje svojimi skúsenosťami v oblasti elektrifikácie dopravy nielen u nás, ale aj vo svete. Slovensko sa tak stáva domovom čoraz väčšieho počtu vysokokvalifikovaných odborníkov a má jedinečnú šancu stať sa centrom výskumu a vývoja v tomto odvetví. Dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa podporí, okrem iných, už aj Jakub Reiter.

Jakub Reiter

Jakub Reiter

Ten sa rozhodol priniesť svoje odborné vedomosti a nadobudnuté skúsenosti aj do spoločnosti InoBat Auto, ktorá plánuje spustiť svoju výrobu už v priebehu budúceho roka. ,,Byť súčasťou spoločnosti InoBat Auto považujem za jedinečnú príležitosť pripojiť sa k novovzniknutému výrobcovi batérií, ktorý môže byť pre mnohých aj motiváciou. Rád sa podieľam na definovaní a vývoji práve takýchto jedinečných lítium-iónových batérií, ktoré sú jediné svojho druhu a dokážu splniť odlišné požiadavky rôznych zákazníkov. Zároveň, vďaka tomu, že úzko spolupracujeme aj so spoločnosťou Wildcat Technologies, dokážeme vyrobiť takúto batériu nielen kvalitnejšie, ale aj za oveľa kratší čas. Mojím osobným cieľom je už čoskoro povedať: toto je batéria, ktorú som pomohol vyvinúť a vyrobiť,“ deklaruje svoje záujmy Jakub Reiter, Head of Science v spoločnosti InoBat Auto.

Jakub Reiter je odborníkom vo viacerých oblastiach, čím sa stáva prínosom nielen pre spoločnosť InoBat Auto, ale aj pre rozvoj elektromobility. Svoje pracovné skúsenosti získal vo viacerých oblastiach a má za sebou aj zaujímavú cestu výskumného pracovníka, projektového manažéra medzinárodných výskumných a vývojových projektov, či technologického špecialistu na vývoj lítiovo-iónových batérií a elektrolytov.

Jakub Reiter študoval odbor analytickej a anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, súčasne však budoval aj svoju akademickú kariéru ako výskumný pracovník Akadémie vied v Česku, kde mal nakoniec aj vlastný malý výskumný tým. Po ročnom pôsobení na Univerzite v nemeckom meste Münster sa rozhodol vyskúšať svoje znalosti v priemysle.

Slováci z InoBat Auto ukázali prvú inteligentnú batériu na svete

Slováci z InoBat Auto ukázali prvú inteligentnú batériu na svete. Zdroj: InoBat Auto

V spoločnosti BMW v Mníchove sa 8 rokov venoval nielen výskumu a vývoju lítium-iónových batérií novej generácie, ale aj nových elektrolytov so zameraním na vyššiu bezpečnosť a dlhšiu životnosť. Medzi jeho ďalšie skúsenosti patrí aj koordinácia medzinárodného projektu ABILE či úzka spolupráca s Wildcat Discovery Technologies.

NOVÁ ÉRA ELEKTROMOBILITY SA PÍŠE PRÁVE NA SLOVENSKU

Slovensko má v oblasti dopravy, vedy, výskumu, vývoja, techniky, výroby či logistiky dlhodobo silné postavenie a patrí medzi vedúce krajiny v produkcii automobilov. Vďaka spoločnosti InoBat Auto sa však píše už aj nová éra, ktorá je zameraná práve na elektrifikáciu dopravy a stavia na stratégií výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenska už aj v tejto oblasti.
Spoločnosť InoBat Auto si plne uvedomuje, že najdôležitejší je práve ľudský kapitál. „Ak chceme túto stratégiu budovať a toto postavenie si udržať, musíme aktívne pristupovať k progresívnym trendom v rámci elektromobility, ale aj rozvíjať vedu a výskum v tejto oblasti, čo bez ľudského kapitálu nie je možné. Slovensko má obrovský potenciál a práve InoBat Auto búra predsudky ľudí, že v tejto krajine sa nedá prepojiť veda s priemyslom. Opak je pravdou a aj vďaka odborníkom ako je Jakub Reiter je naša spoločnosť ukážkou toho, ako krásne sa dá prepojiť akademický svet s tým priemyslovým, keďže už teraz úspešne premieňame pokrokovú chémiu na reálne batériové články jediné svojho druhu na svete,“ hovorí Victoria Vernarecová, Chief Human Resources Officer spoločnosti InoBat Auto.

Výskumno-vývojové centrum vo Voderadoch sa tak pre túto krajinu stáva miestom, v ktorom už teraz dochádza k spolupráci tých najväčších odborníkov. Projekt výskumu, vývoja a výroby batériových článkov pre elektromobily je obrovskou príležitosťou pre Slovensko, ktorá v sebe zahŕňa nielen výhody v oblasti elektrifikácie dopravy, ale aj perspektívu vytvoriť množstvo vysokokvalifikovaných pracovných miest a motivovať aj mladých ľudí, o čom svedčí aj intenzívna spolupráca spoločnosti s univerzitami. ,,V InoBat Auto vytvárame unikátne príležitosti, a to také, vďaka ktorým už nebudú tie najväčšie talenty odchádzať preč z tejto krajiny a vďaka ktorým sa tí, ktorí za hranicami už pôsobia, môžu vrátiť späť domov a svoju voľbu neoľutovať. Práve naši experti sú odhodlaní odovzdávať svoje vedomosti ďalej aj lokálnym či mladým talentom, v ktorých vidia potenciál“ uzatvára Victoria Vernarecová.

Značky: