Slovnaft spúšťa aplikáciu Sused Slovnaft, rozširuje tak nástroje na komunikáciu s verejnosťou. 

Aplikácia obsahuje informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii, podrobný kalendár aj výsledky meraní kvality a čistoty ovzdušia. Je bezplatná a prístupná v App Store a Google play pre iOS aj Android.

Nový spôsob komunikácie s verejnosťou Slovnaft prináša pri príležitosti Dňa Zeme práve s využitím aplikácie Sused Slovnaft. Nájdete v nej informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii a ich vplyve na prostredie v jej okolí. Spoločnosť pravidelne a otvorene komunikuje s odbornou aj laickou verejnosťou. Spustením aplikácie chce posunúť dôležité informácie priamo do mobilných telefónov obyvateľov.

Slovnaft je už dlhodobo neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a susedom niekoľkých mestských častí a obcí. Uvedomuje si, že vonkajšie vplyvy priemyselných subjektov verejnosť vníma citlivo, preto ponúka priamu a otvorenú komunikáciu. Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre iOS aj Android a nevyžaduje prihlasovanie. Určená je pre obyvateľov mestských častí a okolitých obcí, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o životné prostredie a komunálny život.

Google Play
App Store

V aplikácii nájdete komplexné informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári. Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou.

Slovnaft sprístupnil v júli 2019 ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc čistoty ovzdušia širokej verejnosti. Informácie o nameraných hodnotách sú dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia. Spoločnosť organizuje stretnutia s predstaviteľmi mestských častí a okolitých obcí, ako aj s odbornou verejnosťou a pravidelne im zasiela oznam o činnostiach rafinérii a jej vplyvoch.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.