Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už len týždeň zostáva samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO), aby v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023 uhradili nové sumy poistného.

Odvody za január 2023 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli upraviť platobný príkaz v banke a vyhli sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní ich nároku na nemocenské a dôchodkové dávky.

Minimálne poistné pre SZČO predstavuje od začiatku roka sumu 200,72 eura mesačne a maximálne poistné je vo výške 2 810,11 eura mesačne. O týchto zmenách Sociálna poisťovňa proaktívne informovala SZČO a DPO ešte v januári prostredníctvom pošty alebo e-chránky. Podobne nastala zmena v platení poistného od 1.  januára 2023 aj u zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 174 463  SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 354 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu.

Podrobnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch pre rok 2023 sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2023