Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už teraz je možné zasielať prihlášky do 16. ročníka súťaže Sony World Photography Awards. Prihlásenie do súťaže na www.worldphoto.org  je pre všetkých záujemcov bezplatné.

Ceny Sony World Photography Awards, ktoré udeľuje Svetová fotografická organizácia (World Photography Organisation), sa v rámci fotografického odvetvia teší veľkej úcte.  Tieto ceny sú oslavou najlepších súčasných fotografií, ktoré vznikli v uplynulom roku, a dávajú fotografom na celom svete obrovskú príležitosť a možnosť zviditeľniť sa. Spoločnosť Sony súťaž podporuje, aby pomohla ďalšiemu rozvoju fotografickej kultúry tým, že poskytne globálnu platformu súčasným talentom.

Účasť v súťaži je úplne zadarmo. Fotografie hodnotí anonymne porota zložená z rozhodcov, ktorí sú poprední odborníci v tomto odvetví.

Fotografi z celého sveta sa môžu prihlásiť do štyroch súťaží: profesionálnej súťaže (Professional), ktorá oceňuje vynikajúce série 5 až 10 snímok v desiatich kategóriách, otvorenej súťaže (Open), ktorá vyberá najlepšie jednotlivé snímky na svete v desiatich kategóriách, súťaže pre mladých fotografov (Youth), ktorá sa venuje snímkam začínajúcich talentov mladších ako 19 rokov, a študentskej súťaže (Student), ktorá vyzdvihuje prácu študentov fotografie z celého sveta.

Medzi ďalšie udeľované ceny patria: národné a regionálne ceny (National & Regional Awards), cena pre profesionálneho fotografa Latinskej Ameriky (Latin America Professional Award) a ocenenie pre fotografky (Alpha Female Award).

NOVINKY V ROKU 2023

Cena za najlepšie fotografie s tematikou udržateľnosti (Sustainability Prize)

V tomto roku vyhlasujeme úplne novú súťaž, ktorá oceňuje príbehy, ľudí a organizácie, ktorých činy zdôrazňujú jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN v oblasti životného prostredia. Môže ísť o vyobrazenie klimatických zmien, upozornenie na ekologické technológie a inovácie alebo oslavu jednotlivcov a skupín, ktorí sa snažia niečo zmeniť.

Víťaz súťaže o najlepšie fotografie s tematikou udržateľnosti získa finančnú prémiu vo výške 5 000 dolárov, rovnako ako možnosť predstaviť svoj projekt na výstave Sony World Photography Awards v Londýne. O cenu sa môžu uchádzať všetci fotografi, ktorí sa zúčastňujú profesionálnej súťaže, pričom víťaz bude vybraný z 30 kandidátov v každej kategórii.

Samostatná prezentácia kategórie Fotograf roka

V roku 2023 prichádzame s novým ocenením pre fotografa roka. Okrem finančnej odmeny 25 000 dolárov, radu digitálneho fotovybavenia Sony a prezentácie v rámci výstavy a ročenky Sony World Photography, získa víťaz aj možnosť predstaviť v budúcom roku samostatne svoje práce v rámci výstavy Sony World Photography v Londýne. Táto príležitosť umožní fotografom ďalej rozvíjať svoj víťazný projekt alebo vystaviť úplne nové dielo, čím získajú ďalší priestor na svoju prácu a možnosť posunúť sa ďalej v kariére.

Formát súťaže pre mladých

Súťaž Sony World Photography Awards 2023 zavádza nový formát súťaže pre mladých, ktorá je otvorená všetkým záujemcom mladším ako 19 rokov. Účastníci môžu zaslať až tri snímky na tému Tvoj každodenný život (Your Everyday).

Téma vyzýva fotografov, aby sa podelili o scény zo svojho každodenného života a o ľudí, ktorí ich obklopujú, či už ide o rušné ulice, idylické krajiny alebo pôsobivé portréty, bez ohľadu na žáner, techniku alebo tému. Súťaž sa snaží zachytiť jedinečný pohlaď jednotlivcov na svet. Porotcovia vyberú do užšieho výberu 10 fotografov, ktorí sa stretnú o titul Mladý fotograf roka (Youth Photographer of the Year).

Téma pre študentov

V tohtoročnom ročníku študentskej súťaže vyzývame účastníkov, aby sa zaoberali témou s názvom V meniacom sa svete (In a Changing World). Náš svet sa rýchlo mení a my hľadáme fotografov, ktorí nám môžu ukázať pozitívne príbehy vývoja a pokroku. To môže zahŕňať celý rad rôznych tém: od životného prostredia cez technológie až po spôsob práce a životný štýl. Študenti sa môžu zamerať na to, ako sme zmenili pracovné modely a usporiadanie kancelárií, ako svedomitejšie reagujeme na klimatickú krízu alebo dokonca na konkrétne pokroky v oblasti technológií a výskumu.

Na piatich až desiatich snímkach by fotografi mali zachytiť, ako oni sami alebo niekto, koho zachytia, reagujú na zmeny vo svojom okolí. Snímky môžu byť zhotovené akýmkoľvek zariadením a vyfotografované akýmkoľvek štýlom. Hoci sú podporované kreatívne spôsoby reakcie, je kľúčové držať sa zadaní.

CENY A UZÁVIERKY NA ROK 2023

Súťaž Sony World Photography Awards sa otvorila 1. júna 2022. Úplné pravidlá súťaže a jednotlivých kategórií nájdete na adrese www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards

Možnosť podania prihlášok do všetkých štyroch súťaží sa uzatvára:

Profesionálna súťaž: 13. januára 2023, 13:00 SEČ

Otvorená súťaž: 6. januára 2023, 13:00 SEČ

Študentská súťaž: 30. novembra 2022, 13:00 SEČ

Súťaž pre mladých fotografov: 6. januára 2023, 13:00 SEČ

Všetci víťazi kategórií profesionálnej súťaže, otvorenej súťaže, súťaže pre mladých fotografov a študentskej súťaže získajú digitálne fotovybavenie od spoločnosti Sony. Okrem toho získajú víťazi peňažné ceny vo výške 25 000 USD pre Fotografa roka, 5 000 USD pre víťaza výročnej ceny otvorenej súťaže a 5 000 USD pre víťaza ceny za spracovanie témy udržateľnosti. Práce všetkých víťazov a fotografov z užšieho výberu budú vystavené na každoročnej výstave Sony World Photography Awards v Londýne a potom budú putovať po celom svete. Víťazné snímky budú taktiež publikované v ročenke súťaže.

Značky: