Na otvorenie špecializovanej učebne sietí sme boli na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. Je to naozaj niečo unikátne, hlavne na slovenské pomery. Študenti tu majú možnosť pracovať s rôznymi energetickými zariadeniami, s ktorými sa stretnú v praxi.

Zameranie učebne je špeciálne na zriadenia na výrobu tepla, chladenia, sú tu obnoviteľné zdroje energie a tiež vodík. Škoda a jej partneri takto reagujú na klesajúci počet prihlášok na stredoškolské štúdium elektrotechniky v posledných rokoch.

Špecializovaná učebňa na SOŠE TrnavaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Špecializovaná učebňa na SOŠE Trnava

Duálne vzdelávanie je preto už stabilnou súčasťou mnohých firiem elektrotechnického sektora, vrátane skupiny ZSE a skupiny VSE Holding. Títo predstavitelia sa tiež zúčastnili slávnostného otvorenia učebne a polygónu a v rámci nášho videa sme ich aj oslovili.

Špecializovaná učebňa na SOŠE TrnavaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Špecializovaná učebňa na SOŠE Trnava

Špecializovaná učebňa

Táto učebňa je zameraná na získavanie zručností a overovanie nadobudnutých vedomostí v praxi, v oblasti nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie. Učebňa sa bude používať na vyučovanie a tiež vysvetľovanie energetických stratégií, na zlepšenie nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu CO2 a aj využívanie vodíka.

Kotle v špecializovanej učebni na SOŠE TrnavaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Kotle v špecializovanej učebni na SOŠE Trnava

Priamo v učebni sme videli aj klasické kotle na plyn vrátane integrácie zásobníka na teplú vodu. Je tu tiež podlahové a stropné vykurovanie, elektrickú energiu vyrábajú aj fotovoltické články umiestnené na streche školy. Videli sme tepelné čerpadlo, ale aj kogeneračnú jednotku na báze palivového článku. Celkovo je v učebni viac ako 10 rôznych technológií na energetické riešenie budov.

Kotle v špecializovanej učebni na SOŠE TrnavaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Kotle v špecializovanej učebni na SOŠE Trnava

Všetky technológie sú navyše prepojené so systémom merania a regulácie. Študenti sa tu môžu zoznámiť s najmodernejšími technológiami zameranými na obnoviteľné zdroje energie. Naučia sa pracovať s nameranými dátami, vyhodnocovať ich a navrhovať správne riešenia.

Partnerstvo ZSD a Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave

Západoslovenská distribučná, ako člen skupiny ZSE bude mať takto na svojom distribučnom území celkom tri odborné cvičiace priestory – v Bratislave, v Bánovciach nad Bebravou a najnovšie je v Trnave. Západoslovenská distribučná má v tomto školskom roku v rámci duálneho vzdelávania 37 študentov, v Trnave je to 17 študentov. Duálne vzdelávanie je dôležité hlavne na získanie poznatkov z praxe. Viaceré činnosti, ktoré sú súčasťou praktického výcviku pritom študenti nemôžu vykonávať priamo na prevádzke. Nemajú na to školenia a osvedčenia, napr. na práce vo výškach a často je prekážkou aj nízky vek. Preto Západoslovenská distribučná prináša výcvikové komponenty priamo do škôl.

Riadiaci systém v špecializovanej učebni na SOŠE TrnavaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Riadiaci systém v špecializovanej učebni na SOŠE Trnava

Súčasťou cvičného polygónu na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave je aj vzdušné izolované a neizolované vedenie nízkeho napätia na podperných bodoch s prepojením do podzemných káblových vedení cez rozvodné istiace skrine a s napojením domových a priemyselných prípojok a inštaláciou meracích zariadení, teda elektromerov.

Nový polygón sietí v SOŠE TrnavaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Nový polygón sietí v SOŠE Trnava

Vďaka tomuto novému polygónu získajú študenti možnosť naučiť sa to, čo budú reálne využívať v praxi a trénovať pracovné postupy modernej energetiky. Zariadenia v cvičnom polygóne sú bez napätia, aby sa študenti mohli učiť úplne bez rizika. Vyskúšať si môžu všetky montážne práce, inštalácie, merania zemničov a identifikácie podzemných vedení. Získajú praktické skúsenosti napr. pri zapájaní domového rozvádzača, elektromera, ale aj pri práci na opravách a prevádzkových činnostiach nadzemných a podzemných vedení distribučných sietí nízkeho napätia.

Nabíjacia elektro-stanica a fotovolitické články Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Nabíjacia elektro-stanica a fotovolitické články

Ako nám povedala pri našom rozhovore Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje v ZSE firma aktuálne spolupracuje so 16 strednými odbornými školami formou odbornej celoročnej, alebo maturitnej praxe a duálneho vzdelávania. Študentov základných škôl sa snažia osloviť pre toto zaujímavé povolanie prostredníctvom organizovania otvorených dverí a odbornými súťažami.

Rozvodný systém v SOŠE TrnavaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Rozvodný systém v SOŠE Trnava

Zdroje: vlastné, ZSE

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.