Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost očekává široké zavedení analytiky založené na umělé inteligenci, rozvoj otevřené platformy, kybernetické bezpečnosti a modelu nulové důvěry (zero trust), rozšíření ochrany soukromí a pokračování výzev v oblasti dodavatelského řetězce.

Společnost i-PRO Co., Ltd., globální lídr v oblasti profesionálních bezpečnostních řešení pro dohled a veřejnou bezpečnost, přináší pět hlavních předpovědí pro odvětví fyzické bezpečnosti v roce 2023.

Analytika založená na umělé inteligenci se stává standardem na okraji sítě

V roce 2023 dojde k významnému rozšíření analytiky založené na umělé inteligenci v kamerách a systémech pro správu videa (VMS), protože stále více výrobců poskytuje tuto funkci v rámci svých standardních řad bezpečnostních kamer. Kamerových toků je zkrátka příliš mnoho na to, aby je člověk mohl efektivně monitorovat, takže analytika na bázi AI bude katalyzátorem, který bezpečnostním oddělením umožní zpracovávat více dat s menšími náklady. Tento vývoj povede k významné změně postoje k fyzické bezpečnosti tím, že umožní organizacím aktivněji reagovat na události v reálném čase namísto zpětné reakce. V roce 2023 se pozornost přesune od pořizování videozáznamů ke shromažďování dat. Výzvou bude, jak efektivně budou organizace schopny tato data využívat nejen pro zabezpečení, ale také pro provoz napříč odděleními s cílem zvýšit efektivitu a příjmy.

Zpracování na okraji (edge processing) se stane normou, protože samotný okraj bude stále výkonnější. Nadále se budou prosazovat nové způsoby využití distribuovaného výkonu internetu věcí prostřednictvím technologií kontejnerizace. Technologie kontejnerů, jako jsou Docker a Kubernetes, a koncept sdílených zdrojů v rámci více zařízení zrychlí zpracování dat, zlepší integraci analytických zásuvných modulů a zvýší rychlost aktualizací firmwaru a nasazení nových analytických nástrojů.

Otevřené platformy AI poskytují maximální flexibilitu

S dalším rozvojem technologií založených na umělé inteligenci budou v odvětví i nadále vznikat specializované nástroje, které budou vytvářet odborníci se zaměřením na řešení jedinečných výzev. Otevřené platformy poskytují nejlepším vývojářům ve své třídě přístup na velké trhy. Podobně jako dnes úspěšná ekonomika založená na aplikacích pro počítače a chytré telefony se bude tento osvědčený model nadále utvářet a nabízet integrátorům a koncovým uživatelům úroveň přizpůsobení, kterou od technologií očekávají. Budoucnost odvětví povedou ti, kteří přijmou otevřenou strategii jako nejlepší obchodní praxi ve své třídě. Vytváření flexibilních infrastruktur, do kterých se budou moci vývojáři analytických nástrojů na bázi umělé inteligence snadno zapojit, dále napomůže demokratizaci AI v několika odvětvích i mimo oblast bezpečnosti.

Ochrana soukromí zůstává klíčovou otázkou

Obavy o ochranu osobních údajů celosvětově stále rostou, přičemž jednotlivé obory vyžadují různou míru dodržování předpisů. Například Spojené státy mohou v roce 2023 následovat evropský příklad a přijmout na federální úrovni zákon o ochraně osobních údajů podobný GDPR. Podle OSN přijalo právní předpisy o ochraně údajů a soukromí více než 70 % zemí na celém světě. Vzhledem k tomu, že se vlády snaží vyhovět žádostem občanů o větší práva na jejich údaje, tyto zákony se dále vyvíjejí. Možnost zakrýt obličeje při zachování sekundárního chráněného datového toku pro důkazní účely bude v blízké budoucnosti vyhledávanou funkcí. Jako vždy se musí odvětví zaměřit na to, aby zákazníkům a koncovým uživatelům usnadnilo dodržování všech nových zákonů i nařízení GDPR. Obezřetní výrobci již jednají tak, aby ochranu dat zabudovali do svých procesů jako osvědčený postup.

Povědomí o kybernetické bezpečnosti a zero trust

Zatímco bezpečnostní odborníci jsou si velmi dobře vědomi geopolitických rizik, která představují nedůvěryhodní výrobci navázaní na jednotlivé státy, pokračující tlak na zabezpečení sítí ze strany IT odborníků a dodavatelů sítí vytvoří v roce 2023 ještě větší povědomí o kybernetické bezpečnosti. Očekáváme, že v roce 2023 bude více evropských vlád následovat příkladu NDAA z USA, který brání úřadům v instalaci čínských státních sledovacích systémů na citlivých místech. Bílý dům v USA prostřednictvím nedávného předpisu nařídil federálním úřadům, aby do roku 2024 dodržovaly architekturu a design založené na zero-trust. To bude mít za následek obrovskou změnu federální politiky USA pro rok 2023 s dopadem na všechny podniky činné v USA. Předpokládáme, že bude pokračovat zavádění postupů nulové důvěry, které ověřují každou transakci mezi zařízeními a lidmi. Kybernetická bezpečnost jako pilíř firemní odpovědnosti se stane novým trendem, protože podniky se budou snažit zajistit kontinuitu podnikání pro své zákazníky.

Problémy v dodavatelském řetězci přetrvávají

Přestože problémy s dodavatelským řetězcem v oblasti technologií budou přetrvávat i v roce 2023, těžce vybojované zkušenosti mají zabránit tomu, aby se podobné kolapsy, jakých jsme byli svědky, opakovaly. Většina navrhovaných řešení je však v rané fázi zavádění a v příštích 12 měsících nemusí být uvedena do provozu. Výrobci a integrátoři budou muset pečlivě organizovat a řídit očekávání. Hledejte výrobce s důvěryhodnými dodavatelskými řetězci a s určitou mírou transparentnosti ohledně dostupnosti produktů a dodacích lhůt, abyste měli co největší šanci splnit smlouvy.„Rok 2023 bude pro bezpečnostní profesionály velmi důležitý a přelomový, protože podniky hledají stabilitu a zároveň mají k dispozici méně zdrojů,“ říká Norio Hitsuishi, globální vedoucí produktového managementu společnosti i-PRO Co., Ltd. „Odvětví fyzické bezpečnosti má potenciál se prosadit a pomoci společnostem udělat více s menšími náklady tím, že poskytne množství dat a poznatků, které nejen pomohou chránit lidi a majetek, ale také vylepší finanční výsledky.“

Značky: