Volkswagen víta rýchle rozhodnutie spolkového úradu pre motorové vozidlá (Kraftfahrtbundesamt – KBA) realizovať formou zvolávacej akcie plán opatrení a harmonogram, predložený minulý týždeň. Zákazníci teraz majú istotu, že môžu svoje vozidlá naďalej neobmedzene používať.

Koncern Volkswagen v Európe (trhy EU 28) zvolá  do servisov celkovo približne 8,5 milióna vozidiel, z toho podľa KBA v Nemecku približne 2,4 milióna. Mimo EU 28 sa bude v každom štáte detailne skúmať, ktoré emisné verzie motora EA 189 sú skutočne dotknuté.

Volkswagen aktívne osloví svojich zákazníkov a bude ich informovať o zvolávacej akcii. Napríklad na nemeckej internetovej stránke www.volkswagen.de/info si môže každý zákazník Volkswagen od 2. októbra 2015 zadať svoje číslo karosérie (VIN) a okamžite sa informovať, či je jeho vozidlo dotknuté.

Na Slovensku má Volkswagen od 7. októbra 2015 spustenú stránku http://info.volkswagen.com/sk/sk/home, na ktorej si zákazníci môžu podľa VIN čísla overiť svoje vozidlo a získať ďalšie prípadné informácie.

V súčasnosti Volkswagen s plnou intenzitou pracuje na technických riešeniach, stanovených v pláne opatrení. Od januára 2016 sa začne s úpravami vozidiel. Technické riešenia môžu obsahovať opatrenia v oblasti softvéru, ako aj hardvéru. Momentálne sa tieto opatrenia vyvíjajú pre každý dotknutý modelový rad a príslušný modelový rok. Všetky opatrenia budú najprv prezentované zodpovedným orgánom. Potom bude Volkswagen v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch informovať majiteľov dotknutých vozidiel o konkrétnych opatreniach a spôsobe ich realizácie.

Vďaka tomu majú teraz zákazníci istotu, že môžu svoje vozidlá naďalej neobmedzene používať. Všetky vozidlá sú naďalej technicky bezpečné a spôsobilé na jazdu.

Aktuálna nová generácia motorov EA 288 (montovaná od roku 2012) nie je dotknutá.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tlačovej správe sa netýkajú produktov a služieb Volkswagen Group of America a Volkswagen Canada.

Značky: