Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové technológie a štandardy umožňujú využitie inovatívnych funkcií na viacerých zariadeniach / Spoločnosť BMW Group ukazuje cestu k zosúladeniu priemyselných štandardov pre digitálny prístup do vozidla.

Spoločnosť BMW Group preberá vedúcu rolu v bezproblémovej integrácii inteligentných zariadení a digitálneho ekosystému zákazníkov a to už v raných fázach. Poskytovanie jednoduchého, prepojeného a bezkľúčového prístupu do vozidiel bol hlavný smer inovácií. Dnes je už možné zamknúť a odomknúť vozidlo, naštartovať motor a poskytnúť kľúč od vozidla aj ostatným užívateľom vďaka použitiu služby BMW Digital Key, ktorá tvorí súčasť aplikácie pre mobilné telefóny BMW Connected. Ide však iba o prvý krok v globálnej technologickej zmene, ktorú vytvára a vedie spoločnosť BMW Group. V roku 2017 sa spoločnosť pridala ku konzorciu Car Connectivity Consortium CCC (Konzorcium pre automobilovú konektivitu), kde je lídrom pri vytváraní štandardizovaných technológií a bezpečnostných štandardov napriek celým priemyslom. Výsledkom týchto aktivít je najnovšia generácia štandardizovaných ekosystémov pre prístup do vozidla, ktorá ponúkne nové funkcie pre viaceré zariadenia. K tejto iniciatíve sa už v ostatnom čase prihlásili viacerí výrobcovia.

Globálne štandardy pre lepšiu vzájomnú spoluprácu
Digitálny kľúč Digital Key má potenciál, aby umožnil široké spektrum využitia, ktoré s klasickým kľúčom neboli mysliteľné a to najmä vďaka technologickým prednostiam inteligentných zariadení. Víziu digitálneho vozidla sa podarí pretransformovať do reality iba vďaka jednotným technologickým štandardom. Plnú funkčnosť musia zaistiť viaceré zariadenia užívateľa od rôznych značiek a zároveň aj bez ohľadu na výrobcu vozidla. To podčiarkuje aj Dr. Olaf Müller, riaditeľ oddelenia Development Digital Access Systems (Vývoj digitálnych prístupových systémov) v spoločnosti BMW Group: „Naši zákazníci požadujú vzájomnú spoluprácu bez ohľadu na výrobcu. To dokážeme dosiahnuť iba štandardizáciou. Individuálne riešenia už neprinášajú žiadne výhody.” Spoločnosť BMW Group preto v rámci Konzorcia pre automobilovú konktivitu CCC podnietila vznik globálneho štandardu pre digitálny prístup do vozidla. Do konzorcia sa pridali už aj najvýznamnejšie automobilky a zároveň aj výrobcovia mobilných telefónov. Štandardné technické požiadavky akceptované naprieč celým priemyslom zároveň umožnia, aby do vozidiel mohli vstupovať majitelia pomocou všetkých druhov inteligentných prístrojov vrátane mobilných telefónov, hodiniek aj ostatných nositeľných zariadení.

Technologické vlastnosti pre inovatívne funkcie
Druhá generácia (verzia 2.0) ekosystému digitálneho kľúča založená na technológii NFC (Near Field Communication — komunikácia blízkych polí) bola ohlásená na koniec roka 2019. Hlavným prvkom je použitie bezpečnostného čipu, ktorý pracuje nezávisle od operačného systému mobilného telefónu. To znamená, že funguje aj v momente, ak sa mobilný telefón vybije. V blízkej budúcnosti sa predstaví aj verzia digitálneho kľúča s označením 3.0, ktorá bude využívať ultra širokopásmové pripojenie UWB. To ponúkne maximálnu ochranu pred odcudzením a umožní precíznu lokalizáciu medzi zariadením a vozidlom. Výsledkom bude, že mobilný telefón sa už nemusí na odomknutie prikladať ku kľučke vozidla, ale môže pokojne zostať vo vrecku. Spoločnosť BMW Group veľmi skoro zistila, že technológia UWB bude výhodná z dlhodobého hľadiska a vyhovie aj požiadavkám na prienik na celosvetové trhy. Úzka spolupráca s partnermi ako aj fakt, že technológia UWB si už nachádza cestu do čoraz väčšieho počtu zariadení spotrebnej elektroniky, dláždi cestu ďalším novým a inovatívnym prvkom v ponuke Digital Key.

Značky: