Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost FlixMobility mění právní formu na FlixMobility SE. André Schwämmlein jmenován generálním ředitelem v novém představenstvu, Daniel Krauss informačním ředitelem. Christoph Debus, který nastoupí začátkem března 2022,  jmenován novým finančním ředitelem a členem představenstva. Spoluzakladatel Jochen Engert přechází od 1. dubna 2022 z představenstva do dozorčí rady

Společnost FlixMobility více než deset let po svém založení mění právní formu z GmbH na SE a restrukturalizuje své vedení. Připravuje se tak na globální budoucnost.  Novou tříčlennou správní radu budou tvořit spoluzakladatelé André Schwämmlein (CEO) a Daniel Krauss (CIO) a Christoph Debus, který se na začátku března 2022 stane novým finančním ředitelem společnosti. Dosavadní spoluředitel a spoluzakladatel Jochen Engert přejde od 1. dubna 2022 do dozorčí rady. Restrukturalizací se společnost přeorientuje na své ambiciózní cíle založené na vizi nabízet udržitelnou a cenově dostupnou mobilitu po celém světě.

Nová výkonná rada, nový finanční ředitel 

Generální ředitel André Schwämmlein a CIO Daniel Krauss budou tvořit budoucí představenstvo společně s Christophem Debusem, který bude od začátku března 2022 zastávat funkci finančního ředitele společnosti.

André Schwämmlein povede obchodní jednotky FlixBus a FlixTrain, další obchodní funkce a také komunikaci, vztahy s vládou a udržitelnost. 

Daniel Krauss bude jako CIO zodpovědný za oblast technologií a personálního řízení.

Christoph Debus navíc od začátku března 2022 převezme pozici finančního ředitele (CFO). V této pozici bude zodpovědný za všechny finanční a právní kroky společnosti. Christoph Debus je uznávaným odborníkem v oblasti mobility a zastával řadu mezioborových vedoucích pozic na kapitálovém trhu, které přesahují klasickou roli finančního ředitele. 

V minulosti byl generálním ředitelem letecké společnosti Thomas Cook Group a naposledy finančním ředitelem společnosti Condor, kde úspěšně posunul pozici společnosti. Ve funkci nahradil Christiana Rummela, který ze společnosti FlixMobility odešel. 

„S Christophem Debusem se nám podařilo získat pro nás vynikajícího odborníka v oboru a jsme nesmírně rádi, že s ním budeme v budoucnu spolupracovat,“ říká André Schwämmlein. „Jeho všestranný profil, finanční znalosti i týmový duch posílí společnost FlixMobility i nás jako tým.“

„Po letech zkušeností v tradičních leteckých společnostech jsem nadšený, že se mohu zaměřit nejen na silniční a železniční dopravu, ale také pomáhat utvářet budoucnost tak vizionářské, udržitelné a rozvíjející se společnosti, jakou je FlixMobility,“ dodává Christoph Debus.

Nová dozorčí komise

Jochen Engert, který společnost spolu s André Schwämmleinem a Danielem Kraussem založil a vedl ji jako spoluředitel, přechází od 1. dubna do dozorčí rady. Společnost FlixMobility tak dokončuje změnu právní formy GmbH na SE. Předsedou dozorčí rady je Achim Berg. 

„Jsem velmi hrdý na to, že společnost má i více než deset let po svém založení a navzdory pandemii stále velmi dobrou pozici a je na cestě vpřed. Nová struktura pomůže společnosti FlixMobility utvářet budoucnost mobility,“ říká Jochen Engert. „V budoucnu bych rád prostřednictvím dozorčí rady přispěl svými zkušenostmi zakladatele a generálního ředitele a zajistil, aby společnost Flix zůstala věrná svým kořenům a abychom i nadále přijímali správná strategická rozhodnutí.“

Značky: