Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP zverejnila svoj záväzok zvýšiť do roku 2025 počet Afroameričanov na vedúcich pozíciách na dvojnásobok; Nadácia HP v duchu širšieho úsilia zameraného na boj proti systémovému rasizmu prisľúbila 500 000 dolárov organizáciám usilujúcim sa dosiahnuť sociálnu spravodlivosť a tiež venuje dvojnásobok sumy poskytnutej vo forme darov zamestnancami. 

HP Inc. zverejnila svoju správu o udržateľnom vplyve 2019 Sustainable Impact Report, v ktorej zdôraznila pokrok, ktorý spoločnosť dosahuje pri zvyšovaní diverzity a inklúzie, znižovaní environmentálnej stopy a posilňovaní komunít na celom svete.

Spoločnosť HP oznámila nový záväzok, ktorým je do roku 2025 eliminovať celkovo 75 % jednorázových plastových obalov, čo prispeje k úsiliu spoločnosti o prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo.

Vo zverejnených záväzkoch spoločnosť HP taktiež predstavila svoj nový cieľ, ktorým je zdvojnásobiť do roku 2025 počet Afroameričanov pôsobiacich v spoločnosti na vedúcich pozíciách.

Úsilie spoločnosti o dosiahnutie trvalého vplyvu na planétu, ľudstvo a komunity sa stalo neoddeliteľnou súčasťou obchodnej stratégie a činností HP a stáva sa stále dôležitejším kritériom, podľa ktorého sa zákazníci pri svojich nákupoch rozhodujú. Snaha spoločnosti HP zameraná na udržateľný vplyv priniesla v roku 2019 výsledky v podobe tržieb v celkovej hodnote viac ako 1,6 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o 69 %. Tento výsledok je dôkazom silnejúceho obchodného imperatívu požadujúceho, aby sa spoločnosti postavili do čela úsilia o zmeny.

“Firemná kultúra HP už dlho vychádza z presvedčenia, že spôsob našej práce je rovnako dôležitý ako to, čo vyrábame. Udalosti, ku ktorým v poslednej dobe došlo, obnažili pretrvávajúci systémový rasizmus a hlboké nerovnosti, ktoré zostávajú škvrnou na spoločnosti, a je preto nevyhnutné, aby všetky firmy naliehavo konali na všetkých frontoch,” povedal Enrique Lores, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti HP.

„Je nanajvýš dôležité, aby firmy na seba zobrali svoj diel zodpovednosti a verejne informovali o dosiahnutom pokroku,“ pokračuje Lores. „Údaje z tohto roku ukazujú, že spoločnosť HP robí významné pokroky v mnohých oblastiach a zároveň ukazuje, kde sa musíme zlepšiť. Napríklad počet afroamerických zamestnancov je pod úrovňou, na ktorej musí byť, a my v tomto smere podnikáme kroky. Aj keď máme pred sebou veľa usilovnej práce, naša kultúra založená na hodnotách, ktorá spája naše tímy a našich partnerov, mi dáva dôveru v našu schopnosť urýchliť náš pokrok a podporovať udržateľnejšiu, rovnoprávnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.”

Vytváranie sveta bez odpadu

Každý rok sa na celom svete vyprodukuje tristo miliónov ton plastového odpadu, z ktorých polovica je určená na jedno použitie a 91 % sa vôbec nerecykluje. V dôsledku pandémie COVID-19 je zároveň po baleniach väčší dopyt. Balenie predstavuje významnú časť celkového množstva vyprodukovaného odpadu a môže ovplyvniť zdravie našej planéty a ľudí. Preto spoločnosť HP oznámila nový cieľ, ktorým je do roku 2025 odstrániť 75 % jednorázových plastových obalov. Cieľ je zamerať sa na balenie hardvérových jednotiek a je postavený na prechode na tovarové výplne z tvarovanej buničiny.

Cieľom stratégie spoločnosti HP v oblasti životného prostredia je odstrániť všade, kde je to možné, zbytočné plasty a problematické materiály. V roku 2019 sa spoločnosť HP rozhodla pri balení hardvérových výrobkov naďalej nepoužívať plastové viazacie pásky ani plastové obaly na sprievodnej dokumentácii. HP tiež prešla na recyklovateľnejšie alternatívy založené na papieri. Na urýchlenie tohto prechodu spoločnosť prechádza z vankúšov z plastovej peny na tie, ktoré sú vyrobené zo 100 % recyklovanej lisovanej buničiny pre notebooky, stolné počítače a displeje spoločnosti HP. Vďaka tomu, že divízia Personal Systems prešla na obalové výplne z lisovanej buničiny, bolo v minulom roku možné obmedziť využitie ťažko recyklovateľnej expandovanej plastovej peny o 933 ton.

V oblasti tlačových riešení spoločnosť HP znížila používanie plastovej peny o 40 % a v roku 2019 eliminovala viac ako 95 ton materiálu iba prepracovaním obalu jedného modelu tlačiarne. Tlačiareň HP Tango Terra uvedená na trh v roku 2019 je prvou tlačiarňou spoločnosti HP, ktorá sa dodáva úplne bez plastových obalov. Ako obal sa používa kombinácia obalových výplní z lisovanej buničiny a pergamenového papiera, ktoré nahradili doposiaľ tradične používanú plastovú penu a umelohmotnú tašku. V oblasti 3D tlače spoločnosť HP nedávno oznámila dostupnosť nového materiálu s názvom polypropylén (PP), ktorý pomáha znižovať odpad tým, že umožňuje až 100 % opätovné použitie nadbytočného prášku.

Spoločnosť HP tiež urýchľuje používanie plastov s recyklovaným obsahom v celom portfóliu tlačových a osobných systémov. V priebehu roku 2019 spoločnosť HP použila v tlačových produktoch HP a osobných systémoch viac ako 25.000 ton recyklovaného plastu, čo zodpovedá 9 % použitých plastov. Spoločnosť pracuje na zvýšení tohto množstva na 30 % do roku 2025. Spoločnosť HP takisto zužitkovala 770 000 kg plastov – viac ako 60 miliónov fliaš, ktoré by inak skončili v oceánoch a uviedla tiež na trh prvý notebook, displej, mobilnú pracovnú stanicu a podnikový Chromebook na svete vyrobený z plastov, ktoré by inak stretol rovnaký osud. Zásluhou 111 výrobkov s certifikáciou Gold a 268 výrobkov s certifikáciou Silver podľa hodnotenia EPEAT, čo je najviac medzi spoločnosťami v oblasti IT, má HP najudržateľnejšie portfólio počítačov na svete.[4]

Ochrana a obnova lesov

Cieľom spoločnosti HP je regenerácia prírodných systémov, ktoré udržujú život so zameraním na ochranu a obnovu svetových lesov. Po vylúčení odlesňovania v dodávateľskom reťazci pre značkový papier HP v roku 2016 je spoločnosť na dobrej ceste dosiahnuť to isté pre svoje papierové výrobky do konca roku 2020.

V roku HP oznámila svoje partnerstvo so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Spoločnosti HP a WWF sa zameriavajú na obnovu, ochranu a zodpovednú správu takmer 81.000 hektárov (200 000 akrov) lesa, čo je oblasť veľká ako mesto New York. Za päť rokov spoločnosť HP prispela fondu WWF sumou 11 miliónov dolárov na obnovu časti kriticky ohrozeného brazílskeho atlantického lesa. V Číne je projekt zameraný na zväčšenie oblasti trvalo udržateľne obhospodarovaných lesných plantáží s cieľom zlepšiť ich odolnosť a biodiverzitu. V obidvoch krajinách s pomocou WWF spoločnosť HP napreduje v lesníckej vede, aby kvantifikovala prínosy činností obnovy lesa v prírode.

HP tiež spustila Spoluprácu pre trvalo udražateľné lesné hospodárstvo HP Sustainable Forest Collaborative a táto snaha inšpirovala nadáciu Arbor Day Foundation, spoločnosti Chenming Paper, Domtar a New Leaf Paper,  aby sa pridali k spolupráci a urýchlili úsilie o obnovu lesov. Cieľom tejto medziodborovej spolupráce je v praxi predviesť vedecké a životaschopné prístupy, umožňujúce udržať zdravé lesné ekosystémy. Spoločnosť HP a spolupracujúci členovia hľadajú ďalšie firmy, aby sa pripojili k výsadbe lesov a zaistenie biodiverzity pre budúce generácie.

Prijímanie rozmanitosti a inklúzie na podporu činnosti

HP je vedená kultúrou rozmanitosti a inklúzie na všetkých úrovniach spoločnosti a je naďalej odhodlaná bojovať proti rasovej nerovnosti vo všetkých jej podobách. Správna rada spoločnosti HP je naďalej najrozmanitejšou spomedzi technologických friem v USA, 42 % členov sú ženy a 58 % príslušníci menšín. V roku 2019 pochádzalo 63 % nových zamestnancov v USA z nedostatočne zastúpených skupín vrátane žien, etnických menšín USA, vojnových veteránov a osôb so zdravotným postihnutím (v porovnaní s 57 % v roku 2018). Spoločnosť HP prekročila svoj cieľ v oblasti zamestnávania veteránov o 43 % a 40 % nových zamestnancov v USA boli prílušníkmi menšín. V roku 2018 to bolo 32 %.

V roku 2019 pripadalo v celosvetovom meradle na ženy 40 % zamestnancov prijatých do HP a spoločnosť v programe Global Supplier Diversity vynaložila 374 miliónov dolárov, ktoré sa dostali k malým a rozmanitým skupinám dodávateľov vrátane podnikov vlastnených zástupcami menšín a ženami s celkovým ekonomickým dopadom vo výške 698 miliónov dolárov.

HP vstupuje do štvrtého ročníka súťaže obchodných škôl HBCU Challenge (Historically Black Colleges and Universities) v rámci partnerstva s Národným okrúhlym stolom dekanov HBCU (National HBCU Business Deans Roundtable). Doteraz sa súťaže zúčastnilo 44 škôl, ktoré tak poskytli študentom príležitosť vyvinúť riešenia skutočných obchodných problémov spoločnosti HP a získať praktické skúsenosti z tohto odvetvia.

Začiatkom tohto roka spoločnosť HP opäť realizovala Akčný plán generálneho riaditeľa pre rozmanitosť a začleňovanie, čo je najväčší vnútrofiremný záväzok iniciovaný generálnym riaditeľom, ktorý presadzuje rozmanitosť a začleňovania na pracovisku. Nadácia HP prisľúbila neziskovým organizáciám 500 000 dolárov na boj proti systémovému rasizmu a nerovnosti v spoločnosti.

Spoločnosť HP tiež využíva svoje platformy, aby sa zamerala na tieto problémy po celom svete. Partnerstvo s Girl Rising, globálnou neziskovou organizáciou zameranou na odstránenie chudoby poskytovaním vzdelania ženám a dievčatám, odštartovalo projekt My Story: The 2020 Storytelling Challenge. Táto súťaž prinesie do života príklady mladých vodcov bojujúcich za ľudské práva, rasovú spravodlivosť, rovnosť pohlaví a rozvoj vzdelávania dievčat.

 Podpora komunít po celom svete

Inkluzívny prístup k technológiám, nástrojom a materiálom, ktoré môžu rozšíriť vzdelávanie ľudí na celom svete, je kľúčovým prvkom stratégie trvalo udržateľného vplyvu spoločnosti HP. V roku 2019 bolo do škôl po celom svete dodaných 6,3 milióna osobných počítačov. Počas pandémie COVID-19 bolo veľa škôl zatvorených a prechod na učenie sa prostredníctvom mobilných a online zariadení bol výzvou pre mnohých študentov, ktorí nemajú prístup k zariadeniam alebo spoľahlivé pripojenie na internet, aby sa mohli učiť z domu. V reakcii na to HP nedávno spustila program HP Turn to Learn, ktorý v spolupráci so spoločnosťami TIME for Kids, NASA a Britannica poskytuje školám kategórie I. po celých Spojených štátoch vzdelávací obsah, primárne zameraný na prírodné vedy, technológie, strojárstvo a matematiku (STEM) a tiež na ochranu prírody. Ako súčasť  širších aktivít sa HP snaží bojovať proti COVID-19, vrátane výroby viac ako 2,3 milióna 3D tlačených súčiastok, ako sú masky na tvár, nosové tampóny a ďalšie nevyhnutné veci pre nemocnice. HP a jej nadácia sa zaviazali darovať približne 8 miliónov dolárov na výrobky a granty na podporu integrovaného učenia a lokálnych komunít.

Spoločnosť HP sa zaviazala budovať spravodlivejšiu, odolnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých. Spoločnosť spolu s viac ako 155 firmami podpísala vyhlásenie „Recover Better“, ktoré vyzýva vlády na celom svete, aby zosúladili svoje úsilie v oblasti hospodárskej pomoci po pandémii COVID-19 a obnovy ekonomík s najnovšími poznatkami o klíme, pretože zdravie planéty ovplyvňuje ľudské zdravie. Tento typ verejných aktivít a kolektívnych akcií je dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti HP pre trvalo udržateľný vplyv a podporuje systémové zmeny a politické kroky potrebné na to, aby HP mohla dosiahnuť svoje ciele a záväzky, keď pokračujeme v ochrane našich ľudí, komunít a planéty.

[1]  V roku 2019 sme zaznamenali viac ako 1,6 miliárd dolárov z predaja (celková hodnota zákazky), v ktorých boli kritériá udržateľnosti známym faktorom a boli aktívne podporované organizáciou HP pre udržateľnosť a dodržiavanie predpisov (HP Sustainability and Compliance), čo je odhadovaný nárast o 69% oproti 900+ miliónom dolárov vykázaným v roku 2018.

[2]  Vypočítané ako percento primárneho plastového obalu (podľa hmotnosti) znížené na dodanú jednotku. Nezahŕňa sekundárne a terciárne komponenty balenia. Zahŕňa osobné systémy HP a hardvérové balenia tlačiarní. Nezahŕňa balenie pre: Hardvér Graphics Solutions Business (GSB) iný ako tlačiarne PageWide XL a DesignJet; Hardvér na 3D tlač; spotrebný materiál pre tlač; renovované výrobky; a doplnky, ako sú možnosti tretích strán, rozbaľovacie zoznamy a možnosti popredajných služieb.

[3] Tovary a služby vyrábané rôznymi dodávateľmi spoločnosti HP a ich dodávateľskými reťazcami.

[4] Platí pre počítače HP, pracovné stanice a displeje vyrobené po januári 2019. Na základe zohľadenia väčšiny zlatých a strieborných registrácií EPEAT® splnením všetkých požadovaných kritérií a dosiahnutím 50-74 % voliteľných bodov pre EPEAT® Silver a 75-100 % voliteľných bodov za EPEAT® Gold podľa IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav sa líši v závislosti od krajiny. Údaje sú k 26. máju 2020. Viac informácií nájdete na www.epeat.net.

Značky: