Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Lenovo je jednou z prvých spoločností, ktoré získali overenie nulových emisií od iniciatívy Science Based Targets. Stala sa tým jednou z iba 139 spoločností na svete s cieľmi overenými podľa štandardov Net-Zero.

Spoločnosť Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie skleníkových plynov (GHG), ktorý potvrdila a schválila iniciatíva Science Based Targets (SBTi), partnerstvo medzi UN Global Compact, CDP a World Wide Fund for Nature, čím sa stala prvým výrobcom počítačov a smartfónov a jednou z iba 139 spoločností na svete, ktorá má cieľ nulových emisií potvrdený SBTi.
Prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou SBTi a zosúladením s ich štandardom nulových emisií (prvým na svete) spoločnosť Lenovo uplatňuje vedecký, kolaboratívny a zodpovedný prístup k znižovaniu emisií.

,,Spoločnosť Lenovo ako globálny technologický líder sa už viac ako desať rokov usiluje o znižovanie emisií,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Lenovo Yuanqing Yang. ,,Veríme, že spolupráca a zodpovednosť sú v boji proti klimatickým zmenám rozhodujúcimi prvkami potrebnými pre spoločný úspech. Naďalej sa snažíme sledovať vedecké poznatky o klíme, štandardizovať naše merania a usilujeme sa o priebežné overovanie našich cieľov a pokroku.“

Zosúladenie cieľov so SBTI pomáha spoločnostiam niesť zodpovednosť za znižovanie emisií. Bez zosúladenia so SBTi je ťažké potvrdiť alebo zistiť, kedy sa dosiahol cieľ nulových emisií. Je to preto, lebo:

1) Štandardizácia: SBTi je prvým subjektom, ktorý štandardizuje, čo znamenajú nulové emisie v súvislosti s úsilím obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C
2) Prispôsobenie: Štandard SBTi je dynamický a reaguje na kolektívne úsilie spoločností a meniacu sa teplotu planéty.
3) Zodpovednosť: Aj keď sa mnohým môže zdať rok 2050 ďaleko a mnohí lídri, ktorí dnes spravili záväzok nemusia byť vo svojich pozíciách o 27 rokov. Zosúladenie cieľov na zníženie klimatických zmien s externým subjektom poskytuje zodpovednosť a kontinuitu.

„Poznatky z vedy o klíme nám hovoria, že ak chceme dosiahnuť celosvetové nulové emisie a zabrániť najškodlivejším účinkom zmeny klímy, potrebujeme rýchle a výrazné zníženie emisií,“ povedal Luiz Amaral, generálny riaditeľ iniciatívy Science Based Targets. „Ciele spoločnosti Lenovo dosiahnuť nulové emisie zodpovedajú naliehavosti klimatickej krízy a sú jasným príkladom, ktorý musia nasledovať ich rovesníci.“

Dlhodobé ciele spoločnosti Lenovo do roku 2050 sa zhodujú s jej krátkodobými cieľmi zníženia emisií do roku 2030 overenými SBTi, ktoré sú uvedené nižšie:

Celkový cieľ nulových emisií

Spoločnosť Lenovo sa zaväzuje dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci do fiškálneho roku 2049/2050.

Krátkodobé ciele

Lenovo sa zaväzuje znížiť absolútny rozsah 1 a rozsah 2 emisií skleníkových plynov o 50 % do fiškálneho roka 2029/2030 od počiatočného roku 2018/2019. Lenovo sa tiež zaväzuje znížiť emisie skleníkových plynov v rozsahu 3 z používania predávaných produktov v priemere o 35 % pre porovnateľné produkty v rovnakom časovom rámci. Spoločnosť Lenovo sa zaväzuje znížiť emisie skleníkových plynov v rozsahu 3 z nakúpeného tovaru a služieb o 66,5 % na milión amerických dolárov hrubého zisku v rovnakom časovom rámci. Spoločnosť Lenovo sa ďalej zaväzuje v rovnakom časovom rámci znížiť emisie skleníkových plynov v rozsahu 3 z prepravy a distribúcie o 25 % na tonu-km prepraveného produktu.

Dlhodobé ciele

Lenovo sa zaväzuje znížiť absolútny rozsah emisií skleníkových plynov 1, 2 a 3 o 90 % do fiškálneho roka 2049/50 od počiatočného roku 2018/19.

Po získaní schválenia pre krátkodobé ciele zníženia emisií do roku 2030 v roku 2020 a pomoci pri testovaní prvého druhu štandardu Net-Zero sa stala spoločnosť Lenovo prvým osvojiteľom vedecky podloženého prístupu znižovania emisií.

„Úspech pri dosiahnutí nulových emisií závisí od transparentného, vedecky založeného a kolaboratívneho rámca, ktorý udrží organizácie dlhodobo zodpovedné. SBTi vytvorilo tento rámec a umožní spoločnostiam urýchliť znižovanie emisií,“ uviedla Carolina Milanesi, zakladateľka The Heart of Tech, poradenskej spoločnosti zameranej na ESG.

Medzi hlavné stratégie znižovania emisií spoločnosti Lenovo patrí znižovanie vplyvu jej produktov na životné prostredie, využívanie inovácií na zvýšenie udržateľnosti výroby a znižovanie emisií v rámci celej prevádzky a hodnotového reťazca. Tieto stratégie boli opísané v sérii videí spoločnosti s názvom Journey to Net-Zero, ktoré ukazujú ako odborníci spoločnosti Lenovo menia obchodné procesy, aby splnili ciele nulových emisií.

Merania emisií spoločnosti Lenovo prispejú k širšiemu súboru spoločných údajov na pochopenie a obmedzenie zmeny klímy v súlade s cieľom Parížskej dohody obmedziť otepľovanie na maximálne 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnu úroveň. Viac ako 4 000 spoločností na celom svete je v procese zosúlaďovania svojich cieľov znižovania emisií s vedecky podloženou metodikou a procesmi validácie SBTi.

Okrem svojej práce na znižovaní emisií bola spoločnosť Lenovo zaradená do rebríčka 25 najlepších globálnych dodávateľských reťazcov spoločnosti Gartner, medzi najobdivovanejšie svetové spoločnosti rebríčka spoločnosti Fortune a takisto ju nezisková organizácia CDP označila za lídra v oblasti klimatických zmien a ochrany vody. Prečítajte si viac o snahách spoločnosti Lenovo vytvoriť inteligentnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých v správe spoločnosti o ESG za fiškálny rok 2021-22.

Zdroje: Lenovo StoryHub

Značky: