Medzinárodný deň stromov oslavujeme už od roku 1872 vždy 20. októbra.

Pri tejto príležitosti spoločnosť Mobilonline pokračuje vo svojich zelených aktivitách a dokazuje, ako jej záleží na prírode. Mestu Lučenec venovala päť platanov, ktoré v piatok 20. októbra 2023 spoločne zasadili pri lučenskej priehrade Ľadovo. Vďaka novým stromom sa toto miesto stalo ešte príjemnejším a zelenším pre obyvateľov a návštevníkov Lučenca.

Spoločnosť Mobilonline oslávila Medzinárodný deň stromov naozaj originálne: Pri lučenskej priehrade vysadila nové platanyZdroj: Mobilonline

Firme Mobilonline záleží na životnom prostredí

Pomoc prírode a ochrana životného prostredia je to, na čom spoločnosti Mobilonline skutočne záleží. Neustále pracuje na tom, aby v tejto oblasti prinášala rôzne inovácie. Len pred pár dňami v priestoroch centrály spoločnosti vyrástol Hmyzí Grandhotel. Ide o hmyzie domčeky, ktoré podporujú diverzitu v okolí, zvyšujú ekologickú pestrosť a slúžia aj na edukáciu širokej verejnosti. Celý areál bývalej Smaltovne je plný zelene, pričom o výsadbu stromčekov, kríkov a kvetov sa postarali aj priamo zamestnanci Mobilonline.

Firma Mobilonline okrem toho pravidelne prispieva na výsadbu stromčekov. Za každý predaný mobilný telefón v triede D venuje 1 € občianskemu združeniu Sadíme stromy. Počas leta sa uskutočnil aj druhý ročník Majstrovstiev Slovenska v hode telefónom, kde mohli ľudia priniesť svoje telefóny do výkupu alebo odovzdať staré zariadenia na recykláciu, čím získali tombolové lístky a mohli tak vyhrať hodnotné ceny. Spoločnosť Mobilonline ako organizátor podujatia plánovala prispieť na výsadbu jedným eurom za každý vykúpený telefón, no napokon túto sumu ešte aj navýšila.

Spoločnosť Mobilonline oslávila Medzinárodný deň stromov naozaj originálne: Pri lučenskej priehrade vysadila nové platanyZdroj: Mobilonline

Mesto Lučenec dostalo od Mobilonline 5 nových platanov

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa stromov darovala spoločnosť Mobilonline mestu Lučenec 5 nových stromov – platanov. Darovaním týchto platanov dáva firma jasný signál, že sa zaväzuje k budovaniu zelenšieho a lepšieho mesta pre všetkých jeho obyvateľov. Zamestnanci Mobilonline, spolu s vedením mesta Lučenec, ich v piatok dopoludnia zasadili na priehrade Ľadovo.

Výsadby sa zúčastnila aj primátorka mesta Alexandra Pivková, ktorá sa aktívne podieľala aj na kopaní jamy. Akcie sa zúčastnili aj miestni žiaci základných škôl, ktorí sa pripojili a pomáhali so sadením stromov. Cieľom bolo nielen prispieť k ochrane životného prostredia, ale aj vzdelávať mladšiu generáciu o dôležitosti stromov pre náš svet. Stromy sú neodmysliteľnou súčasťou nášho ekosystému a hrajú kľúčovú úlohu v zachovaní kvality života v meste.

Spoločnosť Mobilonline oslávila Medzinárodný deň stromov naozaj originálne: Pri lučenskej priehrade vysadila nové platanyZdroj: Mobilonline

K jednému z platanov sa vložila aj časová schránka v podobe sklenenej fľaše, do ktorej zúčastnení vložili rôzne odkazy určené pre ďalšie generácie. Počas celého podujatia panovala veľmi príjemná atmosféra, ktorá zjednotila ľudí ochotných pomáhať životnému prostrediu.

Spoločnosť Mobilonline verí, že tento krok povzbudí aj iné firmy a jednotlivcov k tomu, aby sa pridali k iniciatívam na ochranu životného prostredia a zvýšenie počtu stromov v meste.

Text: Aďka Šipošová

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Mobilonline.

Prečítajte si aj:

Značky: