Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

NESS Slovensko, a.s., implementovala Štatistický zberový portál (ŠZP) pre Národnú banku Slovenska (NBS). Zefektívni sa tak zber a spracovanie štatistických údajov od vykazujúcich subjektov, medzi ktoré patria banky, subjekty poistného trhu, kapitálového trhu a trhu dôchodkového sporenia, správcovské spoločnosti a ich fondy, ako aj ďalšie subjekty s devízovou ohlasovacou povinnosťou a s povinnosťou poskytovať štatistické údaje zo zákona.
Ness novým informačným systémom ŠZP vytvoril pre NBS jednotnú a technologicky modernú, rozvoja-schopnú platformu pre projektovanie výkazov a výstupov umožňujúcich zber, spracovanie a konsolidované poskytovanie rôznych typov štatistických údajov. Zberané štatistické údaje používa NBS na výkon dohľadu, ako aj na štatistické účely pre národné i nadnárodné inštitúcie.
Riešenie bolo pripravované s dôrazom na včasnosť, presnosť, vzájomnú porovnateľnosť údajov a tiež aj možnosť jeho jednoduchého rozvoja na základe budúcich požiadaviek slovenských a zahraničných inštitúcií.
Išlo o rozsiahly a komplexný projekt v trvaní 27 mesiacov, na ktorom participovalo na strane NBS viac ako 50 ľudí v šiestich tímoch a 40 členov projektového tímu a participujúcich špecialistov Ness-u. Skúšobná prevádzka ŠZP, ktorá prebiehala od januára do marca 2015 preverila celkovú funkčnosť ŠZP a počas jej realizácie bol zahájený zber údajov nad vybranými výkazmi. V súčasnosti prebieha v ŠZP optimalizácia nastavení systému a projektovanie ďalších vzorov výkazov tak, aby ŠZP mohol byť využívaný na zber a spracovanie štatistických údajov od vykazujúcich subjektov v roku 2016.
Stručne projekt zhrnula aj Jana Hurtová, projektový manažér NESS Slovensko, a.s.: „Som rada, že úspešnou realizáciou tohto projektu sme klientovi preukázali svoju odbornosť a zodpovednosť. Potvrdilo sa, že vieme robiť veľké riešenia, ktoré dodáme v stanovenom čase a požadovanej kvalite. Úspech tohto projektu dokazuje, že vďaka kvalifikovaným, proaktívnym, motivovaným, kooperujúcim a dobre organizovaným projektovým tímom zloženým tak z odborníkov z NBS ako aj z Ness je možné priniesť fungujúce riešenie, ktoré výrazne zjednoduší proces vykazovania na strane vykazujúcich subjektov a klientovi umožní pružnejšie vyhodnocovanie údajov.

Značky: