Spoločnosť Oracle na konferencii Oracle OpenWorld 2015 predstavila celkom novú rodinu systémov SPARC. Jej základom sú revolučné mikroprocesory SPARC M7, ktoré disponujú 32 jadrami a 256 vláknami. Nové systémy ponúkajú zabezpečenie integrované na úrovni hardvéru („Security in Silicon“), ktoré chráni aj pred pokročilými hrozbami a podporuje šifrovanie. Rovnako tak boli nové systémy priamo navrhnuté pre maximálnu efektivitu databázovej prevádzky („SQL in Silicon“), spracovanie veľkých objemov dát (big data), cloud a ďalšie podnikové aplikácie náročné na výkon.

K novým systémom založeným na procesoroch SPARC M7 patrí integrovaný (engineered) systém Oracle SuperCluster M7 a servery SPARC T7 a M7. Všetky tieto zariadenia sa dajú hladko integrovať do existujúcej infraštruktúry podnikového IT, plne podporujú virtualizáciu a cloudové technológie vrátane príslušných nástrojov na správu. Všetky existujúce aplikácie vrátane vlastných riešení zákazníkov bude možné na platforme SPARC M7 prevádzkovať v nezmenenej podobe, pritom ponúknu výrazne vyššie zabezpečenie aj výkon. Hardvér SPARC M7 je navyše otvorenou platformou, čo vývojárom umožňuje začať tvoriť vlastný softvér využívajúci nové funkcie tejto platformy vrátane Security in Silicon a SQL in Silicon.

Hlavné nové funkcie

Technológia Security in Silicon prináša dve kľúčové vylepšenia už na úrovni návrhu systému:

  • Hardvérové zabezpečenie pamäte – táto funkcia prvýkrát pridáva kontrolu prístupu k dátam v pamäti v reálnom čase. Chráni tým pred prienikom malvéru aj chybných programových kódov, produkčné prostredie podnikov sa vďaka tomu stáva spoľahlivejšie a bezpečnejšie. Pri prevádzke databázy Oracle 12c je táto funkcia využitá už v základnom nastavení a jednoducho ju je možné zapnúť aj pre ďalšie existujúce aplikácie. Spoločnosť Oracle takisto ponúka rozhranie (API, application programming interface), ktoré umožňuje ďalšie prispôsobenie tejto funkcionality.
  • Hardvérovo podporované šifrovanie – hardvérová podpora pre šifrovanie vstavaná do všetkých 32 jadier prináša možnosť používať šifrovanie bez zníženia výkonu; nie je tak už potrebné voliť kompromisy medzi bezpečnosťou a rýchlosťou. Zákazníci môžu zabezpečiť dáta aj prostredie na beh programov pre všetky aplikácie, funkcionalitu je možné takisto kombinovať s použitím šifrovacích kľúčov AES, DES, SHA a ďalších. Nová funkcia automaticky zrýchli existujúce aplikácie využívajúce šifrovanie, či už ide o softvér spoločnosti Oracle alebo tretích strán či vlastné riešenie zákazníka.

Technológia SQL in Silicon: Ku všetkým 32 jadrám procesora SPARC M7 sa pridružujú koprocesory, ktorým je možné odovzdať niektoré operácie, a urýchliť tak spracovanie dát, čo výrazne zvyšuje napr. výkon databázových aplikácií. Nové koprocesory zrýchľujú kritické funkcie vrátane dekompresie pamäte, riadenie pamäte, filtrovanie a index range scan (metóda prechádzania databázových tabuliek). Odovzdanie týchto funkcií na koprocesor výrazne zvyšuje výkon každého z procesorových jadier, znižuje využitie pamäte a umožňuje až 10-krát vyššiu rýchlosť databázových dopytov. Možnosť In-Memory (spracovanie dát v operačnej pamäti) v súčasnej verzii databázy Oracle 12c túto novú funkčnosť plne podporuje. Nová funkcionalita je takisto k dispozícii pre vývojárov, ktorým umožňuje vytvárať novú generáciu platforiem na analýzu veľkých objemov dát (big data).

„,Žiadna platforma až dosiaľ nedokázala ponúknuť zabezpečenie bez podstatného dopadu na rýchlosť aplikácií,“ uvádza John Fowler, výkonný viceprezident divízie systémov v spoločnosti Oracle. „Spoločnosť Oracle teraz ponúka prevratnú technológiu na ochranu pamäte a šifrovania, pričom analýzy v pamäti, databázy aj javové aplikácie fungujú súčasne, naopak, ešte rýchlejšie. Systémy Oracle SPARC T7, M7 a Oracle SuperCluster M7 znamenajú novú éru, pretože poskytujú zabezpečenie bez zníženia efektivity.“

„Investície spoločnosti Oracle do návrhu platformy SPARC M7 znamenajú prevrat v oblasti zabezpečenia, efektivity databázových aplikácií aj výkonu, ktorý podniky potrebujú pre úlohy big data a cloud. Ide o najvýznamnejšie vylepšenie mikroprocesorov SPARC a návrhu systémov za posledné desaťročie,“ dodáva Matthew Eastwood, senior viceprezident divízie Enterprise Infrastructure and Datacenter Group v analytickej spoločnosti IDC.

Procesory SPARC M7 sú súčasťou nového produktového radu, ktorý je možné škálovať od 32 do 512 jadier, od 256 do 4 096 vlákien a až na 8 TB operačnej pamäte. Oproti predchádzajúcej generácii ponúkajú lepšie parametre výkonu, či už ide o pamäť, vstup/výstup (I/O), škálovateľnosť a latenciu (odozvu). Vylepšené boli prakticky všetky aspekty návrhu.

Zabezpečenie a výkon nových systémov Oracle SPARC M7 dokladá svetový rekord v benchmarku SPECjEnterprise2010 pre databázové aplikácie a aplikácie na platforme Java. Benchmark TeraSort ukazuje prevahu systémov Oracle SPARC M7 pri práci s NoSQL prostredím Hadoop. Oproti porovnateľným riešeniam konkurencie pritom systémy Oracle spracovávali úlohy so zapnutým šifrovaním, aj tak však dosahovali vyšší výkon. Systémy SPARC M7 dosahujú svetový rekord vo viac než 20 benchmarkoch, či už ide o podnikové aplikácie spoločnosti Oracle alebo tretích strán.

Dostupnosť

Integrovaný systém Oracle SuperCluster M7 a servery založené na platforme SPARC M7 sú už aktuálne k dispozícii.

 

Značky: