Na konferencii Oracle OpenWorld predstavila spoločnosť Oracle nové riešenia, ktoré by podnikom mali zjednodušiť spracovanie veľkých objemov dát (big data), a umožniť tak získavať z nich väčší obchodný prínos. Najnovšie oznámené služby patria do portfólia Oracle Cloud Platform for Big Data, ktoré je súčasťou ponuky PaaS (Platform as a Service). Spoločnosť Oracle ponúka najkomplexnejší balík služieb, ktoré formou cloudu poskytujú platformu.

Súčasťou platformy Oracle Cloud Platform for Big Data sú nové služby Oracle Big Data Preparation Cloud Service, Oracle GoldenGate Cloud Service, Oracle Big Data Discovery Cloud Service a Oracle NoSQL Database Cloud Service. Práve predstavené služby doplňujú existujúcu ponuku, kam patria Oracle Big Data Cloud Service a Big Data SQL Cloud Service. Výsledkom je komplexné portfólio riešení, ktoré podnikom umožňuje „veľké dáta“ v cloude integrovať, agregovať a v reálnom čase získavať znalosti z jednotlivých zdrojov dát aj z ich celku.

Spoločnosť Oracle ďalej pokračuje vo svojom úsilí previesť portfólio riešení na prácu s big data aj do cloudu.

„Spracovanie big data má pre podniky veľký význam, pretože sa priamo týka kritických oblastí,“ uviedol prezident spoločnosti Oracle Thomas Kurian. „Týmto spôsobom je možné získať informácie, ktoré zlepšia zákaznícku skúsenosť, obmedzia fluktuáciu (odchody) zákazníkov, zrýchlia prevádzku a pomôžu vytvárať efektívne aplikácie Internetu vecí (Internet of Things, IoT). Cloudová platforma na spracovanie veľkých objemov dát od spoločnosti Oracle potvrdzuje náš záväzok dať zákazníkom k dispozícii rovnaké technológie pri prevádzke na ich vlastnej infraštruktúre (on-premise) aj v cloude. Ďalej sa tým zvýrazňuje technologický náskok spoločnosti Oracle nielen v oblasti PaaS, ale aj čo sa týka cloud computingu všeobecne.“

Od cloudu očakávame predovšetkým jednoduchý prístup k dátam aj ich jednoduché používanie a spracovanie,“ dodáva Tom Pringle zo spoločnosti Ovum, ktorá sa zameriava na manažment informácií. „Rozšírená ponuka spoločnosti Oracle umožňuje zákazníkom prácu s veľkými objemami dát pomocou jedinej platformy, ktorá ponúka okrem iného aj funkčnosť tradičných aplikácií business intelligence.“

Prehľad novouvedených služieb

Oracle Big Data Preparation Cloud Service – ponúka automatizáciu procesov pri spracovaní big data a oproti tradičným metódam rádovo zrýchľuje a zlacňuje tieto procesy, pretože obmedzuje potrebu manuálnej práce. Zahŕňa napr. prípravu dát a ich obohacovanie rovnako ako opravy a odstraňovanie chýb. Využíva technológie na spracovanie prirodzeného jazyka, rozpoznávanie sémantiky a strojové učenie založené na výkone technológie Spark (open source framework na analýzy dát pomocou clusterov, obdoba staršieho modelu MapReduce).

Oracle GoldenGate Cloud Service – umožňuje rýchly (s nízkou latenciou) presun veľkých objemov dát do cloudových služieb Big Data Lake a Data Warehouse. Zjednodušuje integráciu medzi databázami on-premise a v cloude, či už ide o databázy formou služby (DbaaS) alebo technológie Hadoop, Spark a NoSQL. Nové funkcie uľahčujú nasadenie (predpripravená automatizácia) a poskytujú integrovaný monitoring cloudu. Spoločnosť Oracle tu ponúka overené technológie, ktoré používajú tisíce zákazníkov po celom svete; vďaka tomu prebiehajú presuny dát spoľahlivo, vysokou rýchlosťou a majú len veľmi malý dopad na samotné zachytávanie dát.

Oracle Big Data Discovery Cloud Service – prenáša do cloudu analytické funkcie, takže by sa malo dať ľahko a rýchlo pochopiť potenciál príslušných dát, transformovať ich a vylepšiť do podoby, ktorá prinesie podnikovým používateľom aj dátovým vedcom maximálny obchodný prínos. Táto služba spolu s už skôr uvedenou službou Oracle Big Data Cloud Service umožňuje zákazníkom ihneď vstúpiť do sveta big data – bez toho, aby bolo potrebné nasadzovať zložitú architektúru alebo sa učiť pracovať so špecializovanými nástrojmi. Riešenie využíva celý rad pokročilých technológií spoločnosti Oracle vrátane Oracle Big Data Spatial and Graph, Oracle Advanced Analytics a Oracle Big Data SQL Cloud Service.

Oracle NoSQL Database Cloud Service – poskytuje pokročilé dátové sklady typu key-value (kľúč-hodnota). Ide o vysokovýkonné a cenovo efektívne riešenie pre jednoduché operácie so súbormi dát, ktoré disponuje vysokou dostupnosťou a pružnosťou/škálovateľnosťou. Služba je odpoveďou na súčasné požiadavky podnikov na jednoduchú prácu s veľkými objemami dát, ktorá by vyžadovala len minimálnu administráciu. Integrácia s ďalšími produktmi spoločnosti Oracle znižuje čas potrebný na vývoj a zrýchľuje využitie dát.

Služby Oracle Cloud získavajú stále na popularite. Aktuálne podporujú viac než 70 miliónov používateľov a každý deň realizujú viac ako 34 miliárd transakcií. Prevádzkujú sa na viac než 50 000 zariadeniach v 19 dátových centrách po celom svete, využívajú úložiská s objemom vyše 800 petabajtov.

 

Značky: