Spoločnosť Oracle oznamuje nové databázové služby poskytované formou cloudu. Ponuka Oracle Database Cloud je súčasťou Oracle Cloud Platform, teda služieb, ktoré formou cloudu poskytujú platformu (PaaS, Platform as a Service). Novouvedené databázové služby (DbaaS, database as a service) spĺňajú požiadavky na prevádzku kritických podnikových aplikácií. Okrem spoľahlivosti, zabezpečenia a škálovateľnosti ponúkajú aj technológiu clusterov zaisťujúcu odolnosť proti zlyhaniu a vysokú dostupnosť. Pri obnove po havárii nedôjde k žiadnym stratám dát.

Novooznámená bola aj služba Oracle Database Exadata Cloud Service.

Spoločnosť Oracle takisto predstavila novú, zadarmo dostupnú databázovú službu, ktorá je určená pre správcov a vývojárov; tí si teraz môžu fungovanie databázy Oracle na platforme Oracle Cloud vyskúšať bez ďalších záväzkov.

„Spoločnosť Oracle má s databázami už štyridsaťročnú skúsenosť. Keď k tomu pripočítame našu pozíciu v oblasti cloudu, môžeme zákazníkom ponúknuť to najlepšie z oboch svetov. Vďaka tomu môžu nasadiť najlepšie riešenie databázového cloudu a využiť agilitu tohto prístupu len s minimálnymi nákladmi,“ uvádza Andy Mendelsohn, viceprezident pre technológie databázových serverov v spoločnosti Oracle. „Naša terajšia ponuka je určená ako vývojárom, tak aj malým firmám, pobočkám veľkých firiem aj veľkým podnikom. Ponúkame najkomplexnejší balík cloudových databázových služieb na trhu, ktorý rieši potreby všetkých typov zákazníkov.“

Migrácia databáz Oracle do cloudu nevyžaduje žiadne zmeny v existujúcich aplikáciách. Podniky si pritom uľahčia konfiguráciu a správu databázových a aplikačných serverov a budú môcť začať využívať aj iné cenové modely, než je licencovanie softvéru. V rámci platformy Oracle Database Cloud je možné databázy sprevádzkovať za niekoľko minút, pričom si zachovávajú plnú kompatibilitu s databázami on-premise (na infraštruktúre podniku). Súčasťou ponuky je zabezpečenie so šifrovaním dát na všetkých úrovniach (end-to-end). K dispozícii sú rôzne formy správy – vrátane plnej automatizácie, ktorá zahŕňa nasadzovanie bezpečnostných záplat, aktualizácie, zálohovanie aj obnovu. Podnikové IT oddelenia môžu vďaka tomu zvýšiť svoju agilitu a ušetriť náklady.

Nové funkcie platformy Oracle Database Cloud:

  • Platforma pre kritické aplikácie: Služba Oracle Database Exadata Cloud Service poskytuje bezkonkurenčnú dostupnosť, škálovateľnosť a výkon databázy Oracle. Podniky tým získavajú plnú funkčnosť databázového stroja Oracle Exadata na prevádzku kritických aplikácií a môžu na platforme Oracle Cloud konsolidovať svoje databázy.
  • Vysoká dostupnosť a škálovateľnosť: Podniky môžu teraz prvýkrát využiť obľúbené a oceňované riešenie databázového clusteringu spoločnosti Oracle aj v cloude. Riešenie Oracle Real Application Clusters (súčasť služieb Oracle Database Cloud a Oracle Database Exadata Cloud Service) poskytuje predpripravené prostredie, v ktorom je možné výkon databázy podľa požiadaviek škálovať a databáza ponúka vysokú dostupnosť/odolnosť proti chybám.
  • Obnova po havárii (disaster recovery): Podniky môžu aj v rámci cloudu nasadiť riešenie obnovy po havárii v reálnom čase, ktoré chráni databázy Oracle proti miestnym výpadkom. Túto funkcionalitu zaisťuje riešenie Oracle Active Data Guard (súčasť služieb Oracle Database Cloud a Oracle Database Exadata Cloud Service); to poskytuje nepretržitú replikáciu medzi databázami Oracle, čo zaisťuje nulovú stratu dát. Databázy Oracle v prostredí on-premise aj v cloude sa neustále replikujú do aktívnej záložnej databázy v prostredí Oracle Cloud. Podniky môžu takisto zvýšiť produktivitu a využitie zdrojov tým, že záťaž produkčného reportingu, ad hoc dopytov a zálohovanie prenesú práve na aktívnu záložnú databázu Oracle.
  • Služby pre vývoj a testovanie: Spoločnosť Oracle poskytuje vývojárom zadarmo prostredie, kde si môžu vyskúšať tvorbu natívnych, na cloude založených aplikácií, či už ide o klasické podnikové alebo webové aplikácie. Vývojári môžu využiť komplexný balík služieb na vývoj a testovanie, ktorý poskytuje platforma Oracle Database Cloud, vrátane nových bezplatných služieb alebo prístupu k funkciám prostredia Oracle Java Cloud, Oracle Database Backup a Oracle Storage Cloud.

Portfólio Oracle Database Cloud aktuálne zahŕňa nasledujúce služby

Oracle Database Cloud Service: Plne spravovaná databáza určená predovšetkým na rýchly vývoj a nasadenie podnikových aplikácií. Poskytuje všetky funkcie on-premise databázy Oracle, ponúka vysoký výkon, dostupnosť, zabezpečenie a efektívnu konsolidáciu databázových úloh.

Oracle Database Exadata Cloud Service: Určené predovšetkým na nasadenie kritických produkčných transakčných (OLTP) databáz a dátových skladov. Služba je založená na platforme Oracle Exadata, ktorá sa celosvetovo používa na prevádzku tých najnáročnejších aplikácií.

Oracle Database Backup Service: Škálovateľné a cenovo efektívne prostredie, ktoré podnikom umožňuje ukladať zálohy databáz Oracle, či už sa prevádzkujú v režime on-premise alebo na platforme Oracle Cloud. Rieši sa tak problém zálohovacích okien, strát dát alebo neúplnej obnovy. Databázy je možné do prostredia Oracle Cloud zálohovať rovnakým spôsobom ako v prostredí on-premise na disky alebo pásky. Dáta sú šifrované už pri zdroji a v rámci cloudu trikrát zrkadlené, sú teda bezpečné a je možné ich vždy obnoviť.

Značky: