Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie, energetického manažmentu a automatizácie, oznámila, že už štvrtý rok po sebe získala titul „Šampión“ v rebríčku Canalys Channel Leadership Matrix. Canalys, popredná globálna výskumná spoločnosť, označila Schneider Electric za šampióna v regióne EMEA za neustále zlepšovanie svojich partnerských programov, nárast existujúcej partnerskej základne o 20 % a výrazné napredovanie v oblasti udržateľnosti.

Podľa spoločnosti Canalys „šampióni“ preukázali v priebehu roka najvyššiu úroveň excelentnosti v riadení distribučných kanálov a partnerských programov, pričom sa im podarilo výrazne zlepšiť výkonnosť. Predajcov hodnotili rovnako partneri v rámci Canalys Candefero Vendor Benchmark, ako aj analytici spoločnosti Canalys. Spoločnosť Schneider Electric získala titul „Šampión“ spomedzi deviatich ďalších predajcov vrátane svojich aliančných partnerov, spoločností Dell Technologies, HPE a NetApp.

V júni 2022 spoločnosť Schneider Electric spustila prvú fázu svojho nového partnerského programu mySchneider IT Partner Program, ktorý podporuje IT obchodných partnerov zjednodušenou štruktúrou programu a rôznymi špecializáciami pre dátové centrá, IT riešenia, softvér a služby. Program poskytuje partnerom novú škálu predajných nástrojov, školení a podporných zdrojov a ponúka nové výhody zosúladené s každou zo špecializácií.

Okrem toho je vedúca značka fyzickej infraštruktúry pre nepretržité napájanie spoločnosti Schneider Electric, APCÔ , v dobrej pozícii, aby pomohla partnerom a zákazníkom splniť a prekročiť ciele udržateľnosti. Nový program ponúka partnerom jasnú stratégiu udržateľnosti, ktorá poskytuje kľúčové pokyny, ako znížiť spotrebu energie, emisie uhlíka a odpad, spolu s novým súborom služieb udržateľnosti. 

Spustením nového partnerského programu sa dosiahlo väčšie zosúladenie s novými obchodnými modelmi partnerov, zameranie na IT as a Service a zvýšenie prístupu nových partnerov k špičkovým design toolom. Tieto snahy spolu pomohli spoločnosti Schneider Electric zaregistrovať do svojho programu viac ako 20 % nových partnerov, a to aj napriek pokračujúcej konsolidácii v partnerskom segmente.

„Pozícia šampióna je dôkazom neustále zlepšovanie partnerských programov, nástrojov a modelov spoluprác,“ hovorí Alastair Edwards, hlavný analytik spoločnosti Canalys. „Partneri ocenili obchodnú aj technickú podporu od spoločnosti Schneider Electric pri raste IT as a Service.“

Ďalším silným prvkom v prípade Schneider Electric je udržateľnosť. „Predajcovia sa predháňajú v presadzovaní myšlienok udržateľnosti, ale Schneider Electric má dobrú pozíciu na to, aby pomohol svojim partnerom podporiť úsilie zákazníkov v oblasti udržateľnosti,“ pokračuje Alastair Edwards. „To zahŕňa vytvorenie súboru služieb v oblasti udržateľnosti, ktoré môžu partneri poskytovať koncovým zákazníkom, ako aj poskytovanie krokov, ktoré im umožnia, aby sa sami stali udržateľnejšími.“

„Teší nás, že sme už štvrtý rok po sebe získali titul Vendor Champion, a rád by som vyjadril vďaku partnerom aj analytikom, ktorí nás podporili,“ hovorí David Terry, viceprezident IT Channels, Schneider Electric, Europe. „Pri pohľade na rok 2023 bude udržateľnosť pre obchodné modely našich partnerov kľúčová a spoločnosť Schneider Electric je odhodlaná podporovať ich nástrojmi, auditmi a hodnoteniami, školeniami a riešeniami, ktoré im umožnia vybudovať udržateľný partnerský ekosystém a pomôcť ich zákazníkom dosiahnuť čistú nulu.“

Candefero Vendor Benchmark je online nástroj, ktorý hodnotí názory obchodných partnerov na dodávateľov technológií tým, že ich žiada, aby ohodnotili dodávateľov, ktorých predávajú, v dvanástich oblastiach riadenia kanálov známkou od 1 do 10. Tieto oblasti sú spoločne zoskupené do troch tém: programy a podpora, zapojenie do predaja a skúsenosti partnerov.

Skóre sa priebežne zhromažďuje od obchodných partnerov prostredníctvom komunity Canalys Candefero a poskytuje nepretržitý pohľad v reálnom čase na schopnosť dodávateľa podporovať svoj obchodný kanál v Amerike, APAC a EMEA. Candefero je komunita, ktorú prevádzkuje iba spoločnosť Canalys a ktorá má viac ako 18 000 členov z radov obchodných partnerov na celom svete.

Viac informácií o novom partnerskom programe mySchneider IT Solution Provider nájdete na webovej stránke.

Značky: