Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Xiaomi sa umiestnila na 29. mieste v zozname „50 najinovatívnejších spoločností roku 2023“ v renomovanom rebríčku konzultačnej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG), čo je o dve miesta vyššie ako minulý rok.

Toto označenie je dôkazom toho, že Xiaomi považuje inovácie za svoju prioritu, investuje do nich a pracuje na ich premene na reálne produkty. V prvom tohtoročnom štvrťroku sa výdavky spoločnosti Xiaomi na výskum a vývoj (R&D) zvýšili o 17,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosiahli zhruba 540 miliónov EUR.

K 31. marcu 2023 dosiahol počet zamestnancov oddelení výskumu a vývoja približne 16 500, čo bolo viac ako 50 % zamestnancov spoločnosti Xiaomi. Úsilie v oblasti výskumu a vývoja prinieslo spoločnosti k 31. marcu 2023 viac ako 32 000 patentov na celom svete. Očakáva sa, že celkové investície do výskumu a vývoja v roku 2023 presiahnu 2,6 miliardy EUR.

Spoločnosť Xiaomi rozširuje svoju technologickú transformáciu vrátane využívania umelej inteligencie (AI). V apríli oficiálne založila tím AI Lab Foundation Model s viac ako 1 200 zamestnancami špecializujúcimi sa na AI. Xiaomi bude naďalej rozširovať možnosti používania AI, maximalizovať technologický pokrok a skúmať nové príležitosti s potenciálnymi partnermi.

Rebríček najinovatívnejších spoločností BCG vychádza z prieskumu medzi viac ako 1000 globálnymi manažérmi v oblasti inovácií, ktorí firmy hodnotili v decembri 2022 až januári 2023. Prieskum hodnotí výkonnosť spoločnosti v štyroch kategóriách: globálny mindshare, kontrola od ostatných firiem v odvetví, narušenie odvetvia a tvorba hodnoty.

Spoločnosť BCG zverejňuje svoju výročnú správu o inováciách od roku 2003. Medzi ďalšie spoločnosti na zozname pre rok 2023 patria Amazon, Alphabet, Microsoft, Siemens, Pfizer, SpaceX, Nike, IBM a ďalšie.

Xiaomi označuje rok 2023 za kľúčový pre zrýchlenie rastu spoločnosti. Bude aj naďalej odhodlane napredovať vo svojej novej obchodnej stratégii so zameraním sa na vysokokvalitný rozvoj ukotvený v neúnavnej snahe o technologický pokrok a v poslaní umožniť každému na svete užívať si lepší život prostredníctvom inovatívnych technológií.

Značky: