Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2022 dosiahol technologický koncern obrat vo výške 43,8 miliardy eur (2021: 38,3 miliardy eur). Upravený výsledok hospodárenia EBIT dosahuje úroveň 2,0 miliardy eur (2021: 1,9 miliardy eur), upravená marža EBIT je na úrovni 4,7 percenta (2021: 5,0 percenta).

Objem objednávok elektrifikovaných pohonov predstavuje viac ako 30 miliárd eur

Jednoduchšie štruktúry pre lepšiu orientáciu na trh a zákazníka

Vďaka samostatnému postaveniu sú vybrané oblasti podnikania pre partnerov a investorov atraktívnejšie
Friedrichshafen. Technologický koncern ZF pokračoval vo svojom strategickom smerovaní aj v hospodársky mimoriadne náročnom roku 2022 a určil smer budúceho vývoja. Jednotlivé oblasti sa otvoria partnerom a investorom, iné sa zasa zlúčia, čím budú fungovať efektívnejšie a budú ešte dostupnejšie pre zákazníkov. Cieľom týchto krokov je ešte jasnejšie zosúladiť spoločnosť ZF s budúcimi oblasťami a zvýšiť ziskovosť spoločnosti. V hospodárskom roku 2022 dosiahla spoločnosť obrat 43,8 miliardy eur, čo predstavuje 14-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Upravený hospodársky výsledok EBIT predstavoval 2,0 miliardy eur (2021: 1,9 miliardy eur) a upravená marža EBIT dosiahla 4,7 percenta (2021: 5,0 percenta).

S týmito hodnotami síce spoločnosť ZF dosiahla prognózu, ktorá bola upravená na jeseň, ale z pohľadu spoločnosti nie sú hodnoty dostatočné na zvládnutie zrýchlenej transformácie v čase krízy. „Aj keď sme v roku 2022 dosiahli ďalší pokrok v našej stratégii, nemôžeme byť s týmto finančným výsledkom spokojní,“ uviedol predseda predstavenstva ZF Dr. Holger Klein počas štvrtkovej prezentácie finančných výsledkov vo Friedrichshafene. Klein vedie spoločnosť ZF od 1. januára 2023. „Našou najdôležitejšou úlohou je preto sústrediť sa na to, aby sme urýchlili zmeny a nabrali rýchlosť. Spustili sme komplexný program výkonnosti s cieľom urýchliť procesy, zjednodušiť rozhodovacie cesty a udržať nákladovú disciplínu.“ Takto získaná efektívnosť by spoločnosti ZF mala umožniť cielene investovať do ziskových a perspektívnych technológií.

Na základe stratégie „Next Generation Mobility“ spoločnosť ZF naďalej rozvíja svoje podnikové štruktúry, aby boli ešte lepšie prispôsobené požiadavkám trhu a zákazníkov. Preto ZF okrem iného plánuje zlúčiť dve divízie so zameraním na technológie podvozkov osobných motorových vozidiel a technológie aktívnej bezpečnosti do novej a jedinečnej divízie orientovanej na technológie podvozkov, riadenia a bŕzd. „Nová divízia ponúka všetok hardvér, softvér a elektroniku na riadenie vertikálnej, pozdĺžnej a priečnej dynamiky vozidla. S obratom viac ako 14 miliárd eur by mala byť od začiatku silným partnerom pre našich zákazníkov,“ objasnil Klein.

Spoločnosť ZF zakladá niektoré obchodné jednotky samostatne, aby mohli rýchlejšie rásť a dokázali úspešnejšie pôsobiť na trhu. „Pre atraktívne oblasti s veľmi dobrým potenciálom rastu a vysokými investičnými potrebami hľadáme externých poskytovateľov kapitálových služieb ako partnerov,“ povedal Klein. Okrem iných sem patrí divízia technológií pasívnej bezpečnosti, divízia náprav pre bežné osobné motorové vozidlá a divízia autonómneho riadenia kyvadlovej dopravy.

Okrem iného sa úspešne rozvíjali segmenty popredajných služieb a segment elektrických pohonov. Divízia popredajných služieb presvedčila svojich zákazníkov čoraz väčším počtom digitálnych riešení a ponúk služieb a opäť zvýšila svoje tržby (2022: nárast o šesť percent na 3,2 miliardy eur). V oblasti elektrickej mobility predstavuje objem nevybavených objednávok na elektrifikované pohony pre osobné a úžitkové vozidlá v súčasnosti viac ako 30 miliárd eur. To spoločnosti ZF umožňuje prechod od klasických prevodoviek k riešeniam elektrického pohonu.

Nárast obratu ovplyvnený infláciou a menovými vplyvmi

V hospodárskom roku 2022 dosiahla spoločnosť ZF koncernový obrat vo výške 43,8 miliardy eur (2021: 38,3 miliardy eur), čo predstavuje 14-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Organický rast predstavoval 9,3 %, pričom rozdiel bol spôsobený menovými vplyvmi. Upravený hospodársky výsledok EBIT dosiahol úroveň 2 038 miliónov eur (2021: 1 910 miliónov eur), čo zodpovedá upravenej marži EBIT vo výške 4,7 percenta (2021: 5,0). Voľný peňažný tok upravený o aktivity v oblasti fúzií a akvizícií predstavoval 544 miliónov eur (2021: 991 miliónov eur). Čisté záväzky predstavovali na konci minulého roka 10,4 miliardy eur (2021: 10,1 miliardy eur); pomer vlastného imania sa zvýšil z 18,6 % na konci roka 2021 na 22,1 %.

„Z hľadiska rastu predaja sme dosiahli lepšie výsledky ako celosvetové trhy s vozidlami,“ povedal finančný riaditeľ Michael Frick. „Lepšie zisky a vyššie peňažné toky sú však dôležitým predpokladom na to, aby sme si naďalej udržali silné postavenie v oblasti výskumu a vývoja a znížili naše finančné záväzky. V oboch oblastiach intenzívne pracujeme.“ Patrí sem napríklad znižovanie nákladov, ako aj efektívne riadenie zásob, aby sme boli pripravení na prípadné prerušenia v dodávateľských reťazcoch a aj na rôzne požiadavky zákazníkov, pokiaľ ide o náhradné diely.

V oblasti výskumu a vývoja spoločnosť ZF opäť zvýšila svoje aktivity: výdavky na výskum a vývoj boli na rekordnej úrovni 3,4 miliardy eur (2021: 3,1 miliardy eur). Podiel výskumu a vývoja dosiahol 7,8 % (2021: 8,0 %). Investície do nehnuteľností, strojov a zariadení predstavovali 1,9 miliardy eur (2021: 1,6 miliardy eur), čo zodpovedá investičnému pomeru 4,3 percenta (2021: 4,2 percenta).

Predpoklad pre hospodársky rok 2023

Vychádzajúc z klesajúcej výroby vozidiel od roku 2019 spoločnosť ZF očakáva už piaty krízový rok po sebe po pandemických rokoch, ako aj po vypuknutí vojny na Ukrajine. Na pozadí existujúcich výziev a pretrvávajúcej neistoty v súvislosti s vývojom svetových trhov spoločnosť očakáva mierny rast koncernového obratu na viac ako 45 miliárd eur v roku 2023. Očakáva sa, že tento rast obratu povedie k upravenej marži EBIT vo výške 4,7 až 5,2 %. Očakáva sa, že voľný peňažný tok sa bude pohybovať v rozmedzí 1,0 až 1,5 miliardy eur.

„Počas týchto ťažkých rokov sa spoločnosť ZF a celý tím ZF stal odolnejším a životaschopnejším,“ zdôraznil predseda predstavenstva Klein. „Vďaka zanieteniu, vytrvalosti a tímovému duchu naši zamestnanci rozhodujúcim spôsobom prispeli k tomu, že spoločnosť ZF napriek tomu dosiahla pokrok. Za toto nasadenie vám zo srdca ďakujem.“

Udržateľnosť ako cieľ koncernu: stratégia „Acting now“ na viacerých úrovniach

Spoločnosť ZF zakotvila svoje úsilie o dosiahnutie trvalej udržateľnosti pod heslom „Acting now“. Klein: „Stratégia Acting now zdôrazňuje, že konáme teraz – v záujme ochrany klímy a dobrej budúcnosti na zdravej planéte.“ Ako stimul na dosiahnutie týchto cieľov budú v tomto roku do systému odmeňovania vrcholového manažmentu po prvýkrát zahrnuté kritériá z oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia, konkrétne rozmanitosť a udržateľnosť.

Táto téma sa v mnohých ohľadoch odráža aj v produktoch, ako ukazuje príklad z divízie veternej energie ZF: medzinárodnému tímu inžinierov spoločnosti ZF sa podarilo výrazne znížiť emisie hluku veterných prevodov pre nové generácie veľkých turbín s priemerom rotora viac ako 140 metrov. „Nášmu tímu sa podarilo dosiahnuť, že veterné turbíny sú tichšie, čím významne prispeli k ich spoločenskému prijatiu,“ povedal Holger Klein. Pre spoločnosť ZF je to aj veľký obchodný úspech: aj vďaka týmto novovyvinutým postupom je spoločnosť uprednostňovaným vývojovým partnerom a dodávateľom pre popredných výrobcov veterných turbín, najmä v Nemecku a Európe.

Divízia veternej energie ťaží aj z nedávno oznámenej spolupráce spoločnosti ZF s americkým výrobcom polovodičov Wolfspeed. V plánovanej továrni na mieste odstavenej uhoľnej elektrárne v Ensdorfe v Sársku bude vyrábať polovodiče z karbidu kremíka, ktoré by mali pomôcť zvýšiť účinnosť veterných turbín. Polovodiče sa však používajú najmä vo výkonových elektronických meničoch v elektromobiloch. V porovnaní s bežnými produktmi na báze kremíka majú podstatné výhody: vyššia účinnosť, väčšia hustotu výkonu a lepšia spoľahlivosť. „Pre spoločnosť ZF je partnerstvo so spoločnosťou Wolfspeed dôležitým krokom smerom k budúcnosti, v ktorej budú autá prevažne elektrické,“ uviedol predseda predstavenstva Klein. „Sme totiž presvedčení, že čipy sú novým ozubeným kolesom.“

Prehľad najdôležitejších údajov:

20222021
Obrat koncernu43,8 mld. eur38,3 mld. eur
Zamestnanci celosvetovo164869157549
EBIT (po uprave)2, 038 million eur1, 910 million eur
EBIT marža (po upr.)4,7 %5,0 %
Výsledok po zdanení376 million eur783 million eur
Výdavky na výskum a vývoj (R&D)3,4 mld. eur3,1 mld. eur
Investície do vecného majetku1,9 mld. eur1,6 mld. eur
Miera vlastného kapitálu22,1 %18,6 %
Voľný peňažný tok (po úprave)544 million eur991 million eur
Obrat v Európe18,7 mld. eur17,3 mld. eur
– z toho v Nemecku8,2 mld. eur7,4 mld. eur
Obrat v Sev. Amerike12,5 mld. eur10,2 mld. eur
– z toho v USA10,8 mld. eur8,9 mld. eur
Obrat v Južnej Amerike1,4 mld. eur1,1 mld. eur
Obrat v regióne Ázia – Pacifik a India10,7 mld. eur9,4 mld. eur
– z toho Číne7,7 mld. eur7,0 mld. eur
Obrat v Afrike476 mld. eur373 mld. eur

Značky: