Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové partnerstvo spoločností Zyxel Networks, Octopus WiFi a Boundless Digital má za cieľ prispieť k lepšej dostupnosti bezplatnej WiFi v európskych mestách.

Spoločnosť Zyxel Networks, ktorá patrí medzi lídrov na trhu podnikových a domácich riešení využívajúcich prednosti umelej inteligencie a cloudu, dnes oznámila, že na podporu iniciatívy WiFi4EU nadviazala partnerstvo s firmami Octopus WiFi a Boundless Digital. WiFi4EU je iniciatívou Európskej komisie, v rámci ktorej môžu mestá v krajinách Európskej únie získať financie na inštaláciu bezplatnej siete WiFi vo verejných priestoroch, ako sú napr. parky, námestia, knižnice a zdravotnícke zariadenia.

WiFi sa stala nedielnou súčasťou nášho každodenného života a ovplyvňuje mimo iného kultúru a cestovný ruch. Iniciatíva WiFi4EU otvára firmám, občanom aj návštevníkom dvere k bezplatnej verejnej WiFi po celej Európe. Spoločnosť Zyxel a jej partneri bezplatnú WiFi na základe tejto iniciatívy zatiaľ skúšobne spustili v španielskych mestách Quintanas de Gormaz a Miño de San Esteban, pričom ich cieľom je túto službu v blízkej budúcnosti rozšíriť do ďalších 17 miest v Španielsku a strednej Európe a neskôr po celom kontinente.

Spoločnosť Octopus WiFi v rámci tohoto partnerstva garantuje dodržovanie všetkých podmienok grantovej zmluvy, či už sa jedná o plnenie požiadaviek súvisiacich s vizuálnou identitou EU alebo o využívaní a kvalite siete. Vzhľadom k verejnému charakteru inštalovaných sietí WiFi je všetkým užívateľom garantované dodržovanie podmienok Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Proces podávania žiadostí

Mestá, ktoré sa chcú iniciatívy WiFi4EU účastniť, musia podať žiadosť o finančné prostriedky a menovať kvalifikovaného dodávateľa infraštruktúry. V prípade schválenia žiadosti sú finančné prostriedky na inštaláciu siete poskytnuté priamo dodávateľmi, takže samotné mestské orgány nie sú do vlastného financovania priamo zapojené. Dotácia pokrýva tiež nastavenie všetkých nevyhnutných zariadení vrátane prístupových bodov, kabeláže a prepínačov.

Súčasťou balíčku WiFi4EU

Samotná sieť funguje na cloudovej platforme, takže je ponúkaná vo forme SaaS (softvér ako služba) s rôznymi úrovňami licencií a bez nutnosti inštalovať dodatočný hardvér. Spoločnosť Zyxel bude iniciatívu WiFi4EU podporovať dodávkami svojich najmodernejších produktov štandardu WiFi 6, t.j. prístupových bodov WAX510D a NWA110AX. Iniciatíva je otvorená rôznym dodávateľom a umožňuje integráciu väčšiny štandardných WLAN riešení, ktoré sú dostupné na trhu. Iniciatíva teraz prechádza skúšobnou fázou, pričom dodávatelia majú prístup k reportom slúžiacim ako podklady k analýze sieťovej prevádzky a k identifikácii potenciálnych problémov. Zdrojom reportov je systém pre monitoring v reálnom čase.

Súčasťou iniciatívy sú tiež oficiálne internetové stránky WiFi4EU Portal, ktoré v 24 jazykových verziách obsahujú informácie o požiadavkách kladených na účastníkov programu, podmienky registrácie obcí a dodávateľov WiFi vybavenia a ďalšie dôležité údaje.

„Veríme, že dostupnosť veľkého počtu jazykových mutácií internetových stránok a kompatibilita siete a súvisiacich platforiem s infraštruktúrou existujúcou vo veľkých európskych mestách prispejú k úspechu iniciatívy naprieč Európou,“ poznamenáva Marce de Miguel Fernández, riaditeľ rozvoja obchodných aktivít v spoločnosti Octopus WiFi. „WiFi4EU poskytuje  jednoduchý prístup na internet všetkým, ktorí sa bez nej neobídu či už na pracovných či súkromných cestách. A užívatelia isto ocenia tiež skutočnosť, že prístup k WiFi je nielen bezplatný, ale tiež kompletne zabezpečený.“

Optimalizácia správy hotspotov zaisťujúcich WiFi pre hostí

Spoločnosť Boundless Digital do partnerstva prináša bezkontrolérovú autentizačnú platformu v režime SaaS, ktorá návštevníkom poskytuje prístup k WiFi a súčasne zaisťuje súlad s požiadavkami iniciatívy WiFi4EU. Vďaka jej integrovaným systémom pre filtrovanie obsahu sú obce a dodávatelia infraštruktúry schopní užívateľov chrániť pred externými hrozbami a škodlivým obsahom a súčasne poskytovať optimálnu kvalitu siete.

Participujúcim obciam portál umožňuje tiež bezpečný zber údajov s minimálnym počtom identifikátorov. Systém dokáže monitorovať, koľko návštevníkov je aktuálne pripojených k sieti, o akých návštevníkov sa jedná a ako dlho sú pripojení.

„Mnohé európske mestá a lokálni podnikatelia do značnej miery závisia na cestovnom ruchu, pričom práve WiFi dokáže cestovný ruch a miestne podnikanie výrazne podporovať,“ zdôrazňuje Noel-Edouard Chenu, zakladateľ spoločnosti Boundless Digital. „Súčasťou portálu WiFi4EU je tiež analytika využívania WiFi zo strany hostí. Táto funkcia obciam pomáha monitorovať každodenné aktivity jej hostí, a tým poskytuje cenné informácie týkajúce sa cestovného ruchu.“

Patrick Hirscher, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu bezdrôtových technológií v regióne EMEA, v tejto súvislosti poznamenáva: „skúšobná prevádzka, ktorú sme spustili v dvoch španielskych mestách, sa stretla s pozitívnou odozvou. Veríme, že vďaka nášmu spoločnému partnerstvu čaká iniciatívu WiFi4EU úspech po celej Európe. Už dnes sa tešíme na to, až začneme naše riešenie inštalovať aj v ďalších mestách, ktoré majú záujem o najnovšiu generáciu verejnej WiFi.“

Bližšie informácie o iniciatíve WiFi4EU nájdete na stránkach: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

Značky: