Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Orange aj tento rok oceňovala osobnosť za mimoriadnu angažovanosť v pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.

Odovzdanie ocenenia Srdce na správnom mieste je každoročným vyvrcholením grantového programu Darujte Vianoce. Tentokrát si ocenenie prebrali po prvý raz v histórii udeľovania až dvaja laureáti.

Srdce na správnom mieste

Špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste udeľuje Nadácia Orange od roku 2004. Každoročne ho získa človek, ktorý sa dlhodobo zapája do grantového programu Darujte Vianoce alebo preukáže mimoriadne úsilie, obetavosť, citlivý a nezištný prístup voči svojmu okoliu. Tento rok sa hodnotiaca komisia zhodla na špeciálnom výsledku – po prvý raz v histórii udeľovania ocenenia Srdce na správnom mieste totiž vybrala spomedzi všetkých až dvoch laureátov. Okrem morálneho ocenenia svojej obetavosti získajú aj Srdce na správnom mieste ako umelecký artefakt, ktorý aj tento rok vytvorila umelkyňa Martina Tóthová.

Ľudia so Srdcom na správnom mieste

Za dlhoročnú pomoc ocenenie získal pán Juraj Čurilla z Krompách. Do programu sa pravidelne zapája od roku 2010. Tento rok predložil príbeh pani Jarmily a jej rodiny. Ide o ženu ťažko skúšanú životom. Jej život s alkoholikom a tyranom ju prinútil odsťahovať sa z mesta, kde žila spolu so svojimi piatimi deťmi. Napriek tomu sa nevzdala a deti – aj keď v skromných podmienkach – sama vychovala. Pán Čurilla im chcel dopriať plnohodnotnejšie sviatky a spoločné radostné chvíle pri štedrovečernom stole. Rodine vďaka programu mohol zabezpečiť nový sporák, bez ktorého by štedrovečerný stôl ostal prázdny.

Nie len dlhoročnú angažovanosť, ale aj potenciál inšpirácie ďalších mladých ľudí, sa rozhodla odborná komisia tento rok oceniť. Týmto gestom chce zviditeľniť človeka, ktorý aj v mladom veku môže preukázať empatiu s inými a nájsť spôsob, ako pomôcť ľuďom v neľahkej situácii.  Natália Kavecká spoločne so spolužiačkou Martinou Rončákovou so špeciálnej pedagogiky sa rozhodli spríjemniť predvianočné obdobie trom dievčatám, ktoré sa spolu s mamou ocitli v krízovom centre pre týrané a opustené matky. Radi by ich zobrali do kina, na klzisko, na vianočné trhy a prekvapili ich malým vianočným darčekom. Veria totiž, že prostredníctvom aspoň takéhoto malého zážitku im pomôžu odpútať sa od reality bežného života, v ktorom, bohužiaľ, prevažujú pochmúrne dni nad tými krajšími.

Darujte Vianoce už 15 rokov

Program Darujte Vianoce je grantovým programom Nadácie Orange, ktorý tento rok uzavrel už svoj 15. ročník. Žiadatelia v ňom nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného, kto sa nachádza v neľahkej životnej situácii. Program výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, ľudí motivuje, aby si všímali potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich problémov. V tomto roku dostala Nadácia Orange celkovo 657 žiadostí o pomoc. V prvej fáze vybrala hodnotiaca komisia 266 z prijatých príbehov, medzi ktoré rozdelila okamžitú finančnú podporu v celkovej výške 55 000 eur. Navyše, grantový program Darujte Vianoce už tretí rok po sebe podporil aj Orange. Za každú kúpu paušálu alebo inej služby v čase od 28. 10. až do 28. 11. 2016 operátor do programu prispel 50 centami. Tento rok sa „orindžácky príspevok“ vyšplhal na sumu 31 892 eur. Tá putovala na podporu ďalších 120 príbehov uverejnených na darcovskom portále www.dakujeme.sk, ktoré do 2. fázy programu posunula hodnotiaca komisia. Každému príbehu venovala nadácia štartovný dar vo výške 10 – 30 % z požadovanej sumy. Navyše, tieto príbehy mohli do 12. decembra 2016 ľubovoľnou sumou podporiť aj individuálni darcovia a Nadácia Orange ich príspevok ešte znásobí rovnakou výškou. Individuálni darcovia príbehy podporili sumou vyše 22 000 eur. Spolu tak na podporu príbehov v 15. ročníku grantového programu Darujte Vianoce išlo viac ako 109 000 eur. Všetky príbehy podporené v aktuálnom ročníku programu Darujte Vianoce nájdete na stránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk.

O laureátoch

Juraj Čurilla je na invalidnom dôchodku, choroba ho zastihla už ako devätnásťročného. Aj preto vie pochopiť trápenie iných a vcítiť sa do ich situácie. Vyštudoval sociálnu prácu a stará sa o svojho onkologicky chorého otca. Ľuďom v núdzi nedokáže pomôcť z vlastných finančných zdrojov a preto je rád, že existuje program Darujte Vianoce, vďaka ktorému im už dlhé roky pomáha a robí im radosť.

Natália Kavecká má 20 rokov a pochádza z Kamennej Poruby pri Žiline. Na Univerzite Komenského v Bratislave študuje špeciálnu pedagogiku so zameraním na telesné a mentálne postihnutie. Túžba pomáhať deťom sa v nej objavila už v období, keď sa rozhodovala o zameraní svojho ďalšieho štúdia. Uvedomuje si, že dnešné deti sú našou nastupujúcou generáciou a teda budúcnosť stojí práve na nich. Momentálne je však v našich rukách, aby sme ich životy skvalitnili tak, aby neskôr mohli prinášať pozitívne zmeny do spoločnosti a taktiež odovzdávať ďalej to, čo dostali oni.

Značky: