V ostatnom čase sa vo viacerých slovenských médiách objavili články o slovenskej doméne .SK, jej správe a správcovi SK-NIC, a.s., ktoré vychádzali z tvrdení jednej z tvári novovznikajúcej politickej strany Progresívne Slovensko Michala Trubana. 

V týchto článkoch sa objavilo viacero nepresností, zavádzajúcich i nepravdivých informácií.

Zakladateľ Websupportu Michal Truban je členom Komisie pre správu národnej domény, kde zastupuje záujmy poskytovateľov internetu. Bola mu ponúknutá možnosť diskutovať, nakoľko odkazy cez médiá SK-NIC, a. s. nepovažuje za efektívnu cestu. Ponuku na diskusiu však neprijal.

To, že spochybňovania a útoky pokračujú, môže mať niekoľko dôvodov. Michal Truban síce v Komisii oficiálne zastupuje registrátorov, v skutočnosti však presadzuje iba záujmy tých veľkých, vrátane firmy, ktorú vedie. Politiku zníženia a zjednotenia cien pre všetkých, ktorú sa SK-NIC, a. s. snaží presadzovať, Truban zjavne pociťuje ako ohrozenie svojich obchodných záujmov. Po týchto zmenách totiž SK-NIC, a. s. vníma zvýšený záujem používateľov o využívanie služieb menších registrátorov.

Na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, totiž môže byť registrátorom ktokoľvek, vrátane samospráv či štátnych inštitúcií (napr. v Česku je vzhľadom na vysoké ročné poplatky 45 veľkých registrátorov, na Slovensku aktuálne vyše 5800, z čoho aktuálne aktívnych je vyše 2200). To sa tým veľkým tradične nepáči a snažia sa tento stav zmeniť vo svoj prospech. Michal Truban navyše oznámil svoj vstup do politiky a preto potrebuje byť viditeľný. Škoda len, že tak robí za pomoci zavádzania a poloprávd.

V záujme ukončenia týchto špekulácií by sme radi uviedli na pravú mieru viacero nepresností a poloprávd, ktoré sa v médiách i na internete v ostatých dňoch objavili:

1. Doménu .SK od jej vzniku spravuje súkromná spoločnosť. Deje sa tak na základe mandátu od ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), nie na základe poverenia štátu. Prakticky od počiatku, t.j. od cca roku 1993 bola správa domény zverená spoločnosti EUnet Slovakia, s.r.o., ktorú v roku 1999 kúpila americká spoločnosť a zlúčením s Global Network Services, a.s. vznikol EuroWeb Slovakia, a. s. Túto firmu v roku 2005 kúpil DanubiaTel, a.s. a o necelý rok neskôr sa jej názov zmenil na SK-NIC, a. s. Len ako poznámka – v rámci 25 rokov existencie domény .SK ju 6 rokov, teda viac ako pätinu času, spravovala zahraničná (americká) spoločnosť a k žiadnemu ohrozeniu domény, o ktorom niektorí dnes hovoria, nikdy nedošlo.

2. Štát pred rokom 2006, teda pred podpisom napádanej a kritizovanej zmluvy s SK-NICom nemal žiadnu konkrétnu právomoc zasahovať do správy národnej domény .SK. Stalo sa tak až na základe iniciatívy spoločnosti SK-NIC, ktorá uzavretím tejto zmluvy štátu dobrovoľne odovzdala väčšie kompetencie (najmä schvaľovanie základných pravidiel registrácie domén a cien, finančný dohľad, povinné informovanie o vývoji a napr. aj možnosť financovať projekty pre internetovú komunitu v rozsahu 5% zisku) a poverený štátny orgán (dnes ním je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) tak v zmysle zmluvy prebral koordináciu správcovských a duševných práv domény. Vznikla spoločná Komisia pre správu národnej domény, v ktorej dostali miesto ako zástupcovia štátu, tak internetovej komunity a registrátori. Práve na základe tejto zmluvy môže do správy domény priamo zasahovať aj Michal Truban ako zástupca registrátorov v Komisii.

3. Slovenská republika, zastúpená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na ktorý boli delimitované právomoci Ministerstva financií SR, je v databáze IANA (základný register pre domény najvyššej úrovne) uvedená ako administratívny kontakt. Bez jej súhlasu nie je možné vykonať žiadne zmeny v tejto databáze. SK-NIC je v databáze uvedený ako tzv. sponzoring organization, teda organizácia, ktorá registráciu domén prevádzkuje a technický kontakt z pochopiteľných dôvodov. Žiaden štátny orgán ani v často spomínanom Rakúsku či Česku takúto právomoc nemá.

4. Slovenská forma správy národnej domény bola na viacerých odborných fórach pod záštitou CENTR (The Council of European National Top-Level Domain Registries – organizácia združujúca správcov národných domén v európskom priestore) vyzdvihovaná ako moderný spôsob správy národnej domény. Oproti bežne zaužívanému modelu bolo totiž umožnené správu národnej domény riadiť všetkými zaangažovanými, t.j. štátom, internetovej komunite, poskytovateľom internetu, z ktorých každý má zástupcu v Komisii pre správu národnej domény.

5. V týchto mesiacoch dochádza k zmene pravidiel, na ktorých SK-NIC v spolupráci s Komisiou pre správu národnej domény pracoval niekoľko rokov. V rámci nej sa napr. znížili ceny domén a zároveň sa zaviedla rovná cenová politika. Zrušilo sa tak zvýhodnenie, ktoré mali v podobe nižších cien po dlhé obdobie veľkí registrátori. Aktívne sa v nich napr. aj zavádzajú podmienky sťažujúce aktivity podvodníkov, tzv. domaineerov. Po novom sa ruší aj tzv. proxy držiteľstvo, ktoré bolo ako rizikom, tak v niektorých prípadoch nástrojom nekalých praktík. Znamená to, že registrátori prídu o možnosť zaregistrovať si na seba aj iné domény než tie, ktoré sami využívajú. V nových pravidlách sa však myslelo aj na ďalšie zmeny v prospech držiteľov domén – registračné obdobie sa predlžuje z 1 roka na 10 rokov, umožňuje sa platba kedykoľvek, odstraňuje sa množstvo administratívnych bariér a menia sa aj platobné podmienky. Tieto zmeny väčšina internetovej komunity vníma pozitívne, o čom svedčí aj jednohlasné odsúhlasenie všetkých zmien v Komisii, teda aj zástupcom registrátorov M. Trubanom.

6. Avizovanými vlastníckymi zmenami v SK-NICu nedochádza k zmene správcu národnej domény, ani k zmene existujúcej zmluvy a teda pravidiel spolupráce so štátom. Správu národnej domény bude aj naďalej vykonávať spoločnosť SK-NIC na základe existujúcej zmluvy, menia sa len majetkové pomery v spoločnosti. Táto zmena sa správy domény, existujúcich vzťahov medzi držiteľmi, registrátormi a správcom nijako nedotkne a keď, tak iba v pozitívnom smere v duchu poskytovania vyššej kvality služieb.

Zdroj: Oficiálne stanovisko SK-NIC, a.s.

Značky: