Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jeden z nejrozsáhlejších průzkumů použití open source technologií v podnikovém prostředí 2021 State of Enterprise Open Source Report přinesl pro někoho možná překvapivá zjištění. Mezi ta klíčová patří, že hlavní oblastí využití open sourcu je digitální transformace, podnikový open source je motorem pro inovace, bezpečnost je důležitou přidanou hodnotou podnikového open sourcu stejně jako je důležité zapojení dodavatelů do open source komunit.

Průzkum zadala již třetím rokem po sobě společnost Red Hat, přední světový dodavatel technologií založených na open source. Letos se ho zúčastnilo 1250 lidí po celém světě, s tím, že se nejednalo ve všech případech o zákazníky Red Hat a dotazovaní nevěděli, že za průzkumem stojí Red Hat. To umožnilo vyhnout se zaujatým nebo ovlivněným odpovědím. Většina otázek se objevila i v předchozích dvou ročnících průzkumu, což umožnilo prozkoumat vývoje trendů v čase. Přibylo však i několik nových otázek, které přinesly nečekanou odpověď.

Digitální transformace dále získává na důležitosti

Více než polovina (54 %) dotazovaných říká, že důležitou oblastí využití podnikového open source (OS) je digitální transformace. Toto číslo za poslední dva roky vzrostlo o 11 bodů, přičemž podobného hodnocení nyní dosahují i další příbuzné kategorie jako vývoj aplikací a DevOps.

Pro digitální transformaci je tohle obecně rušné období. Potvrzuje to i zpráva Globální technologický výhled pro rok 2021, která oblast digitální transformace uvádí jako hlavní investiční prioritu v rámci netechnického IT s tím, že 21 % dotázaných urychlovalo své plány – pravděpodobně v reakci na COVID-19.

Modernizace infrastruktury zůstává nejdůležitější oblastí, kde se využívá podnikový open source ve většině geografických oblastí, ačkoliv v EMEA remizuje s digitální transformací. Pokud uvážíme, že kořeny open sourcu často sahají k modernizaci infrastruktury, není to překvapivé. Na druhou stranu nástup podnikového open source do kategorií více spjatých s důležitými obchodními iniciativami, jako je digitální transformace, je o něco hůře predikovatelný.

Přístup k nejnovějším inovacím je klíčová výhoda

Zatímco modernizace infrastruktury zůstává důležitou oblastí využití podnikového open sourcu, historicky uznávaná výhoda v podobě nižších celkových nákladů se aktuálně propadla až na šesté místo v žebříčku. To znamená, že vnímání podnikového open sourcu jako levnější a postačující alternativy proprietárního softwaru se po zásluze mění a obecně je OS vnímán jako lepší. Lepší v jakém smyslu?

V první řadě respondenti uvádějí vyšší kvalitu, kterou označují za největší přínos podnikového open sourcu. Schopnost bezpečně poskytovat OS technologie pak zmiňují na čtvrtém místě. To dobře koresponduje s výhodou přístupu k inovacím, kterou respondenti uvádějí na druhém místě. Pokud to shrneme, všechny tyto výhody zmiňované IT lídry v rámci průzkumu naznačují, že podnikový open source vnímají jako způsob, jak získat špičkový software, který mohou zodpovědně nasadit ve svých podnicích.

Od kvality k bezpečnosti

Bezpečnost je v jistém smyslu druh kvality. Tento přínos, zmiňovaný našimi respondenty na třetím místě, však stojí za zvážení sám o sobě, a to hned z několika důvodů. Za prvé, bezpečnost je extrémně žhavé téma. Za další, dopad volné dostupnosti kódu na bezpečnost býval na základě analogií s fyzickými bezpečnostními systémy častým tématem diskuzí, a občas stále ještě je.

Každopádně názor, že otevřený zdrojový kód přináší rizika, slábne. Ve skutečnosti, vedle 30 % IT lídrů označujících bezpečnost mezi třemi nejdůležitějšími benefity, uvádí 87 % podnikový open source jako “bezpečnější”, nebo “stejně bezpečný” jako proprietární software.

Průzkum se hlouběji zaměřil i na strategické postoje. V 84 % dotazovaní indikovali, že podnikový open source “je klíčovou součástí bezpečnostní strategie organizace.” V 75 % pak říkali, že důvěřují podnikovému open source, protože prochází důkladným procesem prověřování a komerčního testování pro zaručení kvality kódu.”

Odkud pochází inovace

Komunity kolem open source softwaru jsou místa, kde mnoho z výše zmíněných inovací vzniká. Pouhý pohled na množství open source projektů v oblastech jako cloud a umělá inteligence nám poskytuje dobrý přehled. Čísla v průzkumu to potvrzují, a podnikový open source nabízí organizacím cestu k využití všech těchto inovací.

To, aby byl dodavatel schopen poskytovat podnikový open source zákazníkům co nejefektivněji, vyžaduje jeho účast přímo v open source projektech. Je to způsob, kterým získává expertízu nutnou pro podporu produktů a je to to, co ho staví do nejlepší pozice pro ovlivnění směřování projektu k potřebám jeho zákazníků. Ale zajímá tohle vůbec IT lídry? Vnímají nějaký rozdíl mezi dodavateli, kteří pasivně konzumují open source projekty, a těmi, kteří se je aktivně snaží posunout vpřed?

Předpoklad Red Hatu, když se rozhodl přidat tuto novou otázku, byl, že několika z IT lídrů na tom pravděpodobně záleží. Opak byl ale pravdou. Můžeme se jen domnívat, že to bylo tím, že dotazovaným IT lídrům nebyl připsán dostatek zásluh. Jen 38 % z nich uvedlo, že “mnohem pravděpodobněji” zvolí dodavatele, který přispívá, a dalších 45 % dotazovaných se pak “spíše přikloní” k takovéto volbě.

OS jako budoucnost softwaru

Tři roky studií podnikového open source v rámci průzkumu Red Hat State of Enterprise Open Source Report vykreslují jasný příběh. IT lídři obecně vnímají podnikový open source jako lepší formu softwaru s vyšší kvalitou, více inovacemi a vyšší bezpečností, než nabízí alternativy. Navíc výrazně oceňují, že plná hodnota podnikového open source je poskytována teprve dodavateli, kteří se aktivně zapojují do vývojového modelu open source, spíše než aby jen přebalovali open source kód. Celkově jde o uznání toho, že podnikový open source je stále více vnímán jako budoucnost softwaru.

Studie se však zaměřuje na mnohem více aspektů, plné znění zprávy je k dispozici ke stažení zde.

Gordon Haff, technologický evangelista společnosti Red Hat

Značky: