Už som to mnoho rokov nezažil a chýba mi to čoraz viac. Skúste si zaspomínať. Kedy ste naposledy s niekým nazlostene telefonovali a osoba na druhej strane linky vás totálne iritovala? Bolo to relatívne nedávno?

Nuž, stratená éra pevných telefónnych liniek, ktorá sa vyparila v technologickom pokroku, mala na to krásny liek. V momente ako ste vyriekli posledné slová alebo naopak už nemohli vydržať počúvať nekonečný slovný výplach druhej strany, mohli ste hovor v zlosti ukončiť poriadnym tresknutím slúchadla.

Patrilo to k najuspokojivejším záležitostiam života. Nebolo to len o tom, že vy sami ste fyzicky telefónom „práskli“, ako to vyjadroval hovorový bohemizmus, čím ste vybili svoju zlosť chvíľkovým vypustením pary. Okrem toho bolo enormne uspokojivé aj to, že druhá strana linky vždy vedela, že ste to urobili. A to bolo na tom často ešte lepšie.

Dobre rozpoznateľný zvuk tresknutia bol prirodzeným dôsledkom konštrukcie telefónu, vďaka ktorej sa hovor prerušil až potom, ako slúchadlo dosadlo do kolísky a stlačilo ukončovací spínač. Posledný zvuk ktorý teda do linky vošiel, bol zvuk slúchadla dopadajúceho na telo zariadenia, takže keď ste s ním poriadne treskli, poslucháč na druhej strane linky dostal zvukovú facku.

Dnes? Nech červené tlačidlo na displeji dotykového telefónu stláčate akokoľvek nazlostene a silno, je to bezcenné.

Nielenže vy žiadne uspokojenie necítite a vyzeráte pri tom ako keby ste sa snažili tresknúť kyvadlovými dverami na vstupe do kovbojského salónu, osoba na druhej strane navyše počuje regulárne a slušné ukončenie hovoru bez akéhokoľvek prenesenia pocitu. Aká to hrozná škoda!

S pevnými linkami a slúchadlovými kolískami sa už dnes stretnete len v domácnostiach dôchodcov a v niektorých konzervatívnych firmách, kde sú prirodzenou súčasťou nejakého statického pracoviska. Je ich však čoraz menej a jedného dňa celkom zmiznú a spolu s nimi aj ich prirodzený a silno emočne uspokojujúci analógový emotikon.

Je to veľká škoda a bude nám to chýbať.

Čože? Máte na to iný názor a hovoríte, že vám osobne táto záležitosť nijako nechýba a že je vám to jedno?

— PRÁSK —

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.