Život zachraňujúci náramok je malé prenosné zariadenie, ktoré kontinuálne sníma dôležité životné funkcie používateľa. V prípade náhlej zmeny, akou môže byť napríklad pád, dokáže náramok dokonca privolať pomoc. Je vytvorený človekom, ktorý na vlastnej koži spoznal strach o vlastný život v nepredvídateľných situáciách a sám si niekoľkokrát položil otázku: „Prežijem to?“ 

Svätopluk Blažej od detstva trpí silnou alergiou na poštípanie včelou. Niekoľkokrát sa ocitol v priamom ohrození života. V neľahkých situáciách si uvedomil ako významne by mnohým pacientom pomohla asistencia prípadne automatické kontaktovanie záchranných zložiek. Ako študent fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií začal sám vyvíjať zariadenie, ktoré by okrem monitorovania dôležitých životných funkcií dokázalo v rizikových situáciách privolať pomoc a pacientovi tak zachrániť život.

Start-up Aibrace patrí medzi šesticu projektov, ktoré sú súčasťou akceleračného programu HealthCare Lab. Cestu start-upu Aibrace v programe si môžete pozrieť na podujatí Final Demo Day, 5. novembra 2020 od 18.30. K live-streamu sa môžete pripojiť po registrácii na: https://bit.ly/3iFi7HY.

Aibrace je názov život zachraňujúceho náramku, ktorý bude kontinuálne snímať fyziologické funkcie tela a to prostredníctvom monitorovania srdcovej frekvencie, saturácie kyslíka, dychovej frekvencie či EKG. Náramok ďalej sníma odpor kože, pohyb, ale sleduje aj polohu pacienta. „Aibrace je v súčasnosti primárne určený pacientom s neurodegeneratívnymi ochoreniami akými sú napríklad Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba,“ približuje zakladateľ startupu, Svätopluk Blažej.

Práve v prípade pacientov s Alzheimerovou chorobou, dokáže Aibrace plniť funkciu digitálneho asistenta. Keďže náramok sleduje pohyby aj polohu pacienta, v prípade pádu alebo opustenia priestoru dostanú rodinný príslušníci pacienta automatické upozornenie. „Náramok zároveň dokáže pacientom na základe hlasových notifikácií pripomínať činnosti, na ktoré nemajú zabudnúť alebo ich upozorní, aby užili svoje lieky,“ vysvetľuje Blažej.

Aibrace je vďaka širokej škále funkcií vhodný aj pre seniorov, keďže detekuje pády. Svätopluk uviedol, že do budúcna chcú náramok rozšíriť o ďalšie funkcie, aby dokázal odhaliť napríklad aj epileptický záchvat, anafylaktický šok či problémy s dýchaním a so srdcom. „Všetky zdravotné problémy nemusia byť okamžite smrteľné, ale pri každodenných činnostiach, akými je napríklad vedenie motorového vozidla, predstavujú obrovské riziko,“ objasňuje Svätopluk.

Náramok ukladá záznamy používateľa počas piatich rokov preto je možné ho efektívne využiť aj v prípade chronických ochorení. „Chceli by sme umožniť lekárom získať potrebný prehľad o aktuálnom stave pacienta. Zabezpečiť chceme dostatočné množstvo dát, na základe ktorých budú môcť presnejšie diagnostikovať ochorenie, určiť efektívnosť nasadenej liečby, prípadne predchádzať možným komplikáciám v budúcnosti,“ dodáva Svätopluk Blažej.

Náramok neprerušovane monitoruje spomenuté životné funkcie používateľa, následne dáta analyzuje a vyhodnocuje. Vyvíjaný bol v spolupráci s poprednými lekármi v Brne a jeho prvými testermi boli seniori z domova dôchodcov. Svätopluk Blažej spolu so svojím tímom pracuje na ďalšom vývoji náramku tak, aby mohol efektívnejšie pomáhať užívateľom v rizikových situáciách. V oblasti digitálneho zdravotníctva by chcel Svätopluk prostredníctvom svojho startupu, začať budovať určité štandardy pre prácu a manipuláciu s digitálnymi dátami. Budúcnosť zdravotníctva vidí aj v telemedicíne a ľudí by chcel presvedčiť o tom, že lekár môže pacienta vyšetriť aj na diaľku, v pohodlí jeho domova.

Svätopluk Blažej sa spolu so svojím inovatívnym život zachraňujúcim náramkom, dostal do šestice finalistov v rámci programu HealthCare Lab, ktorý iniciovala spoločnosť Roche Slovensko. Najlepšie startupy majú počas štyroch mesiacov akceleračného programu možnosť svoj projekt ďalej rozvíjať a získať prístup k potenciálnym zákazníkom, investorom, skúseným mentorom a biznisovým koučom.

O HealthCare Lab

HealthCare Lab je akceleračný program pre startupy s riešeniami v oblasti digitálneho zdravotníctva. Cieľom HealthCare Labu-u je prepájať a podporovať rast komunity inovátorov, výskumníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov regulátorov, aby sme spoločne podporili rozvoj zdravotníckych inovácií v našom regióne. Program je iniciatívou Roche Slovensko a CIVITTA Slovensko. Prvý ročník programu HealthCare Lab vyvrcholí počas záverečného online Demo Day, ktorý sa uskutoční 5. Novembra medzi 18:30 – 20:30. Počas virtuálneho podujatia odborná porota vyhodnotí, ktorá zo 6 firiem z prvého ročníka programu zaznamenala najväčší progres a má potenciál výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotníctva na Slovensku. Celé podujatie bude vysielané online a pre prístup k Live Streamu je potrebná registrácia cez Eventbrite: https://bit.ly/3iFi7HY

Značky: