Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prepojiť štúdium s praxou bude odteraz jednoduchšie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študentom týchto univerzít k tomu pomôžu nové počítačové cvičebne a na bratislavskej univerzite aj predmet zameraný na biznis simulácie.

Otvorenie špecializovaných učební prebehlo postupne 22. marca v Bratislave a 26. marca v Nitre. Nové priestory, moderné počítačové vybavenie a predmet, ktorý sa tu bude vyučovať, budú zamerané na odovzdávanie profesionálnych skúseností odborníkov z oblasti auditu a účtovníctva.

„Vážime si, že spoločnosť Deloitte spojila svoju značku s našou fakultou a je ochotná odovzdávať študentom a pedagógom FEM skúsenosti, ktoré má v oblasti auditu, poradenstva a účtovníctva. Okrem inovácie priestorov sú v pláne aj pravidelné prednášky a Audit Akadémie, počas ktorých si vybraná skupina najlepších študentov prejde s odborníkmi spoločnosti celým procesom auditu. Je to neoceniteľná skúsenosť priamo v praxi pre študenta študijného programu účtovníctvo alebo ekonomika podniku,“ uviedla prof.Dr.Ing. Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Moderné elektronické a automatizované účtovníctvo vyžaduje od študentov rozvíjanie analytického myslenia a informačnú gramotnosť, preto je dôležité, aby pri výučbe v čo najväčšej miere využívali najnovšie technológie.

„Využitie informačných technológii ponúka priestor pre rozvoj tvorivosti, logického myslenia a tímovej práce, ponúka priestor projektom a aktivitám, v ktorých sa informačné technológie používajú. Spolupráca so spoločnosťou Deloitte a vybavenie novej počítačovej učebne umožňuje pri výučbe účtovníctva využívať nové formy výučby, formy komunikácie, technológie a nové formy kooperácie, a to nielen v triede a na univerzite, ale v celom digitálnom priestore,“ vysvetlil vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva EU v Bratislave prof. Ing., PhD. Miloš Tumpach.

Dlhodobá filozofia spoločnosti Deloitte je podpora študentov a spolupráca v oblasti školstva na rôznych úrovniach. Projekt učební „Deloitte room“ je jej dôležitou súčasťou.

„Sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na skvalitnení podmienok pre výučbu študentov. Veríme, že aj vďaka našej podpore sa podarí prilákať viac mladých ľudí do oblasti účtovníctva a auditu. Na oboch univerzitách tým však naša prítomnosť nekončí. Naši odborníci sa podelia o svoje vedomosti a skúsenosti so študentmi vo forme hosťovaných prednášok, celého vyučovacieho predmetu alebo mentorovaní pri písaní diplomových prác,“ opísal spoluprácu Marián Hudák, vedúci partner spoločnosti Deloitte.

Značky: