Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

BMW Slovenská republika podporuje inovatívne podnikateľské aktivity na Slovensku. Jednou z nich je aj dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia, ktorá združuje mladých lídrov a podnikateľov. Organizácia vyhlásila absolútneho víťaza projektu „Študentská podnikateľská cena 2020“. Stal sa ním  študentTechnickej univerzity v Košiciach Erik Kuzma zo spoločnosti Erik Kuzma – URBANO, ktorý si prevzal aj Cena BMW za technologický rozvoj a trvalú udržateľnosť.

Slávnostné vyhodnotenie sa začalo panelovou diskusiou s úspešnými finalistami Študentskej podnikateľskej ceny z minulých rokov a to: Dušan Matuška absolútny víťaz Študentskej podnikateľskej ceny 2015 s projektom Octago a Patrik Konrády finalista Študentskej podnikateľskej ceny 2018 s projektom BodyFix technologies.

Firma tohtoročného víťaza vznikla ešte v roku 2017 a od toho roku sa venovali vývoju informačných systémov pre cestujúcich v doprave, neskôr sa  tím rozrástol a od roku 2019 sa venujú vývoju smart parkovacieho systému na báze umelej inteligencie. Informačný systém urbano.info je audiovizuálny systém, ktorý podľa grafikonu, online polohy autobusov a vstupov dispečera, informuje cestujúcu verejnosť pomocou obrazoviek a hlásenia staničného rozhlasu v rôznych jazykových mutáciách.

Druhý projekt je iPark-integrovaný parkovací systém, ktorý funguje na báze umelej inteligencie a IP kamier, ktoré snímajú parkovisko a vyhodnocujú obsadenosť. Tá sa následne zobrazuje na obrazovkách pred parkoviskom alebo v mobilnej aplikácii, či webovej stránke. Okrem týchto dvoch projektov sa zaoberajú aj vývojom rôznych nadstavieb pre svetelnú a zvukovú réžiu v kultúre či smart budovách. Zjednocujú a spájajú rôzne typy osvetlenia a ozvučenia v budovách, ktoré sú smart, či pre kultúrne podujatia, alebo inštitúcie do jednotnej webovej platformy. Taktiež začali vyvíjať platformu „moja digitálna obec“, ktorú tvorí mobilná appka a webová stránka. Jedná sa o mestskú kartu pre občana mesta, ktorý môže pomocou nej platiť v mestských podnikoch, využívať zľavy na podniky v meste, alebo  množstvo ďalšieho. K mestskej karte chcú pripojiť aj odpadové hospodárstvo,

Erik Kuzma objasňuje v čom je podnikateľský prínos: „Naše ciele sme definovali v biznis pláne pre oba projekty. Našim cieľom do 3 rokov v rámci projektu urbano.info je mať spustený systém v 6 väčších autobusových staniciach na Východnom Slovensku a aspoň 20 zastávok v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. V rámci Stredného a Západného Slovenska by sme v tej dobe chceli mať podchytené spolupráce s niekoľkými dopravcami, prípadne aj BID. Máme v pláne rozšírenie systému urbano.info aj o systém pre nevidiacich za pomoci ich „ovládačov“. Ďalej chceme zaviesť prevádzku systému na parkoviskách aj pre ZŤP a orientáciu na rôzne inštitúcie, ako sú nemocnice, banky, úrady a iné.“

„Ako oficiálny partner vrcholného ocenenia EY Podnikateľ roka na Slovensku a oficiálny a už niekoľkoročný partner projektu Študentská podnikateľská cena sa veľmi tešíme, že sme sa opätovne mohli zapojiť i do podpory vynikajúcich študentských podnikateľských príbehov a toho najlepšieho čo môžu univerzity na Slovensku v tejto oblasti ponúknuť. Značka BMW bola vždy naklonená inováciám, technologickým riešeniam a trvalej udržateľnosti, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú emóciu – radosť z jazdy. Sme pevne presvedčení, že toto ocenenie ponúka jednu z najlepších platforiem na rozbeh úspešným študentom, budúcim lídrom a tvorcom myšlienok a názorov,“ hovorí Oliver Rademacher, General Manager v BMW Slovenská republika.

Junior Chamber International – Slovakia

Súťaž „Študentská podnikateľská cena 2020“organizuje po desiaty  krát na Slovensku dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov SŠ a VŠ v SR, chuť stále sa vzdelávať, pracovať na sebe, čo sa týka oblasti svojho kariérneho rastu. Organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby, manažérske hry, vedecké súťaže tak na stredných aj vysokých školách v SR, odborné semináre pre mladých podnikateľov, informuje ich o novej legislatíve, možnostiach získavania si obchodných partnerov na celom svete. Zároveň sa snaží svojimi aktivitami prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku bol stále nižší. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a mladých podnikateľov na svete – Junior Chamber International so sídlom v USA a s európskym centrom v Berlíne a so zastúpením v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Jedným z prvých projektov, ktorý je organizovaný celosvetovo je projekt „Global Student Entrepreneur Awards“, ktorého národné kolo sa organizuje na Slovensku po desiaty krát pod názvom „Študentská podnikateľská cena 2020“.

Ostatní top finalisti súťaže „Študentská podnikateľská cena 2020“ (v abecednom poradí):

1.Katarína Bajnoková – spoločnosť Prapti Donáška, Súkromné gymnázium Katkin Park 2, Košice

Spoločnosť je startupom, ktorý sa zameriava na inovatívne riešenie doručovania liekov do domácností. Zákazníkom poskytuje medzi inými aj služby ako psychologické poradenstvo, konzultácia s lekárom, alebo aj bezplatný preklad z angličtiny do slovenčiny pre internacionálov. Cieľom je tak vyhovieť potrebám klientov so širokou ponukou komplexných služieb v zdravotníctve. Z krátkodobého hľadiska v priebehu roka 2021 chce postupne poskytovať služby v ďalších mestách ako Bratislava, Trnava, Žilina, Bardejov, atď. Taktiež v tom istom roku by chceli založiť vlastný sklad na lieky, lebo momentálne spolupracujú s lekárňami, ale chceli by  byť viac ohľaduplný voči zákazníkom v zmysle dávania zliav, vernostných kariet, atď. Z dlhodobého hľadiska  v  nasledujúcich  3  rokoch  plánuje spoločnosť  začať   vlastný  výskum  a konzultácie o rozvoji zdravia.

V čom je podnikateľský prínos nominovanej?

(vyjadrenie nominovanej)

Našimi dvomi primárnymi cieľovými skupinami sú:

1.skupina = starší občania 65+. Pre starších občanov ponúkame možnosť objednania cez telefón, aby mali ľahší prístup k našim službám. Keďže členovia tejto cieľovej skupiny väčšinou nie sú aktívnymi používateľmi sociálnych sietí, snažili sme sa ich osloviť prostredníctvom tlačených brožúrok a osobným vysvetlením o našej firme a možnostiach u nás. Podľa našej plánovanej stratégie čoskoro by sme chceli spolupracovať s domami dôchodcov, sociálnymi domami a sirotincami a poskytnúť pre nich donášku liekov zadarmo.

2.skupina = zahraničné osoby na Slovensku. Pre zahraničné osoby na Slovensku sme pridali možnosti prekladania z anglického jazyka do slovenského jazyka zadarmo, pretože kvôli jazykovým a komunikačným bariéram sa častokrát ocitnú v situácii, že si nevedia vybrať správne lieky, lebo nepoznajú systém slovenského zdravotníctva a slovenské lieky. Online lekársku konzultáciu a psychologické poradenstvo poskytujeme pre obidve cieľové skupiny, vzhľadom aj na súčasnú pandemickú situáciu, kedy odborníci odporúčajú návštevu lekára iba v nevyhnutných prípadoch.

2. Michal Hraška – spoločnosť GREENIO s.r.o., Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

Spoločnosť GREENIO s.r.o. vychádza z podnikania formou živnosti od roku 2015 pod názvom Michal Hraška – GREENIO, kedy bola myšlienka poskytovania záhradných služieb pretvorená do ponuky služieb údržby zelene pre fyzické, najmä však právnické osoby. Zámer priniesť na trh služby, ktoré sú najviac dopytované z pohľadu periodickej letnej údržby – predovšetkým kosenie – s dôrazom na dlhodobo udržateľnú cenovú politiku vzhľadom na odberateľa a kontinuálnu kvalitu služieb, poskytlo spoločnosti základ na rast do ďalšieho obdobia. Na konci roka 2016 došlo k vzniku právnickej osoby GREENIO s.r.o., ktorá nesie pôvodnú značku a ideu podnikania. V roku 2020 mohli vďaka pozitívnemu vývoju finančných ukazovateľov, i napriek nepriaznivému vývoju pandemickej situácie na celom svete, začať expanziu do sektora priemyselných upratovacích služieb. V rámci zlepšovania procesov v spoločnosti kontinuálne zavádzajú mechanizmy a informačné systémy, ktoré poskytujú vedúcim pracovníkom reálne údaje o kondícii firmy a ich zákazníkom informácie o stave vybavenosti ich požiadaviek.

V čom je podnikateľský prínos nominovaného?

(vyjadrenie nominovaného)

V procese rozvoja spoločnosti chceme, v duchu našich hodnôt, pokračovať v silnom segmente poskytovania údržby zelene: oslovovaním nových klientov cez poskytovane širokospektrálnych služieb v oblasti letnej údržby – orezy stromov a krovov, revitalizácia zelene a čistenie dlhodobo zanedbaných pozemkov. Vďaka pozitívnemu vývoju v segmente upratovacích služieb sme pripravený rozširovať portfólio klientov aj v uvedenej sfére. V danom trende chceme pokračovať a v najbližších rokoch – zväčšovať podiel obratu z divízie upratovania a upevniť pozíciu v segmente údržby zelene, s výhľadom poskytovania údržby stromov formou stromolezectva a arboristiky. Do troch rokov chcem intenzívne zapracovať požívanie evidenčných modulov informačného systému podniku pre zjednodušenie a zefektívnenie procesov

3.Adrián Ištvanik – spoločnosť Cannature, s.r.o., Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach

Firma Cannature vznikla 29. marca 2017. Už štvrtý rok pestujú, spracovávajú a predávajú konopné produkty slovenského pôvodu. Pestovanie konopy prebieha bez použitia akýchkoľvek pesticídov. Pri výbere obalovín, propagačných materiálov a ďalších aktivitách je pre nich prioritou pristupovať zodpovedne voči prírode. Počiatky Cannature siahajú do roku 2014, kedy  sa ako stredoškolskí študenti dozvedeli viac informácií o konope siatej a jej histórii pestovania na Slovensku. Obsah zdraviu prospešných látok, široké použitie v mnohých priemysloch a jej udržateľnosť z ekologického hľadiska ich podnietili k pestovaniu tejto plodiny. V roku 2016 začali s pestovaním a predajom konopného čaju a konopných semienok ako predajcovia z dvora. Rok neskôr  sa rozhodli založiť s.r.o. a predstaviť konopné produkty širšej verejnosti. Produkty  začali dodávať do viacerých zdravých výživ, obchodov s potravinami, veľkoobchodov a taktiež bistier i podnikov. Ich cieľ z krátkodobého hľadiska je zvýšiť objem predaných produktov na Slovensku.. Cieľ z dlhodobého hľadiska je rozšíriť obchodný model aj do zahraničia.

V čom je podnikateľský prínos nominovaného?

(vyjadrenie nominovaného)

V apríli 2020 sme vytvorili ďalšiu značku CANN. Značka CANN vznikla kvôli možnosti predaju zahraničných surovín ktoré sa na Slovensku nevyrábajú alebo sú zatiaľ drahé (múka a proteín). Je určená hlavne pre zahranične trhy a pre veľkoobchod (v prípade väčších objednávok a nedostatku suroviny možnosť doplniť surovinu v požadovanej kvalite zahraničnými subdodávateľmi). Produkty sa snažíme navrhnúť tak aby oslovili čo najširšie spektrum . Pod touto značkou ponúkame produkty ktoré pod značkou Cannature neponúkame. Je to konopná múka, proteín, proteínová tyčinka, porciovaný čaj a konopný nápoj. Náš cieľ z krátkodobého hľadiska je zvýšiť objem predaných produktov na Slovensku, pridať nové potravinové produkty (konopný ľadový čaj, konopný jogurt a smotana).

4.Ján Široký- spoločnosť Financie.online SK, s.r.o., Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Firma vyvinula mobilnú aplikáciu Financie.online .Ide o spojenie moderných technológií a dlhoročných skúseností. Nájdete v nej transparentné a aktuálne informácie. V prvom rade je to porovnanie všetkých základných bankových a poistných produktov – od sporiacich účtov, kreditných kariet, úverov a hypoték až po cestovné poistenie a PZP. Ďalej v nej nájdete aj rôzne kalkulačky ako napr. výpočet splátok úverov, sporenia, ale aj dôchodku. Ďalej umožňuje priamo z aplikácie kontaktovať niektorého z expertov na financie formou online chatu alebo video hovoru. V neposlednom rade majú užívatelia možnosť naskenovať si svoje finančné zmluvy a nechať si ich skontrolovať automaticky, prípadne certifkovaným expertom na financie. Okrem toho, že si môže svoje zmluvy naskenovať do aplikácie, aplikácia mu v niektorých prípadoch dokáže automaticky nájsť porovnateľné ponuky na trhu. Aplikácia je dostupná zadarmo pre všetkých, ktorí majú záujem získať za svoje peniaze lepšie finančné služby a dôverujú pri správe svojich financií technológiam. Teda väčšinou ide o užívateľov mobile bankingu či platieb mobilom.

V čom je podnikateľský prínos nominovaného?

(vyjadrenie nominovaného)

Myšlienku pomôcť bežným ľuďom s ich finančnou situáciou som mal už od začiatku štúdia na vysokej škole. Po prieskume trhu a zisťovaní čo by bežným ľuďom mohlo pomôcť som zistil, že mobilná aplikácia, ktorá by obsahovala v sebe potrebné informácie, porovnania, kalkulačky a možnosť konzultovať s odborníkom by bola užitočná pre väčšinu opýtaných, dáva to aj zmysel, ak sa dnes pozriete na to, koľko dnes v priemere ľudia používajú svoje telefóny. Preto som sa pustil do hľadania programátora na mobilnú aplikáciu. Keďže sa mi to ani po niekoľkých mesiacoch nepodarilo, rozhodol som sa, že sa do toho pustím sám, keďže už predtým som mal skúsenosti s tvorbou web stránok. Našim cieľom je dosiahnuť 20 000 aktívnych používateľov aplikácie. To by nám zabezpečilo dostatočný počet užívateľov aby sme mohli začať spolupracovať s bankami a poisťovňami na vývoji lepších finančných produktov na mieru. Naším konečným cieľom je pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí na Slovensku dostať sa do lepšej finančnej situácie.

Značky: