Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť IBM predstavila výsledky novej globálnej C-suite štúdie, realizovanej IBM Institute for Business Value. Nasledujúcu vlnu prelomových inovácií podľa nej prinesú etablované spoločnosti, ktoré tak budú výrazne konkurovať novým hráčom na trhu a digitálnym firmám.

Medzi kľúčové zistenia štúdie patrí práve skutočnosť, že už existujúce organizácie a firmy sa stávajú priekopníkmi nových trendov, a to aj napriek predchádzajúcim očakávaniam, že tieto etablované firmy budú do inovácií nútené najmä silnou konkurenciou na trhu. Podľa výsledkov štúdie až 72% respondentov z radov špičkových manažérov firiem vyhlásilo, že inovácie v ich oblasti prinášajú existujúce organizácie, a nie nováčikovia. Oproti tomu iba 22% z nich hovorí, že nositeľmi inovácií sú primárne menšie spoločnosti a začínajúce firmy.

Lídrami nasledujúcej vlny inovácií tak budú najmú etablované spoločnosti, ktoré budú vďaka tomu výrazne konkurovať novým hráčom na trhu a digitálnym firmám. Tieto etablované spoločnosti využívajú svoje vlastné údaje, dlhoročné skúsenosti z oblasti a nové technológie ako sú cloud, umelá inteligencia a blockchain. Vďaka tomu v inováciách predbehnú nových hráčov na trhu, ktorí boli nositeľmi nových trendov v posledných desiatich rokoch.

Štúdia založené na anketách a detailných rozhovoroch s viac ako 12 500 vedúcimi pracovníkmi svetových spoločností ukazujú, že etablované firmy už nemajú také veľké obavy z digitálnych firiem:
72% dopytovaných manažérov vyhlásilo, že inovácie v ich odbore prinášajú zavedené organizácie a nie nové firmy. Oproti tomu len 22% z nich hovorí, že zmenu prinášajú menšie spoločnosti a start-upy.
Štúdia IBM z roku 2015 ukázala, že 54% vrcholových manažérov očakáva narastajúcu konkurenciu z iných odvetví. O dva roky neskôr tento počet klesol o polovicu na 26%.

Aj v rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach, ako sú finančné služby a maloobchod, kde je pomerne vyššia miera zastúpenia začínajúcich hráčov na trhu a digitálnych obrov, sa na nových trendoch výraznou mierou podieľajú najmä etablované spoločnosti.

Viac ako jedna tretina (36%) vrcholných manažérov vyhlásila, že v ich odvetví sa noví hráči na trhu podieľajú na nových trendoch a inováciách len minimálne alebo vôbec.

Využívanie vlastných údajov
Najsilnejšími zbraňami zavedených spoločností sa stali dáta – vlastnia až 80% svetového objemu dát. Využívajú ich na optimalizáciu svojho podnikania a firemných procesov, ktoré vedú k novým konkurenčným výhodám.

Viac ako kedykoľvek predtým hrajú dôležitú úlohu rokmi preverené odborné znalosti v danom odvetví. Umelá inteligencia etablovaným firmám umožní rýchlejšie využitie údajov a odborných znalostí. Podľa výsledkov štúdie sa do umelej inteligencie a kognitívnych technológií chystá investovať 43% podnikov, ktoré prinášajú zmenu, a ktoré vďaka nim chcú naplniť svoje strategické ciele. U ostatných firiem toto číslo dosahuje iba 25%.

Faktor, ktorý viac ako ktorýkoľvek iný odlišuje lídra v oblasti inteligentnej inteligencie od ostatných organizácií a firiem, je schopnosť používať údaje na rozpoznanie neuspokojených potrieb zákazníka. 80% dopytovaných lídrov uvádza, že ich vedia veľmi efektívne rozpoznať.

Jedným z najvýznamnejších trendov, ktoré opakuje v posledných dvanástich rokoch, je veľký záujem manažérov o maximálne využívanie technológií v ich podnikaní. V roku 2004 prikladali manažéri technologickým faktorom iba malú dôležitosť – až do piateho miesta. V roku 2012 sa dostali tehnológie už na prvú pozíciu, na ktorej zotrvávajú dodnes.

V roku 2017 došlo k ďalším výrazným zmenám, pretože pozornosť manažérov sa obrátila späť na ľudí, a to tak vnútri firiem, ako aj mimo nich. Nad rámec vlastných ľudských zdrojov sa vedúci pracovníci zaoberajú hlavne meniacimi sa zákazníckymi preferenciámi.

V čase nastupujúcej umelej inteligencie venujú vrcholoví manažéri čoraz viac pozornosti aj svojim pracovníkom. Zameriavajú sa na to, ako nájsť tých správnych ľudí, ako ich zaškoliť a udržať si ich.

Značky: