Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Red Hat OpenShift pomáhá studiu DNEG s lepší správou metadat a přístupem k více než 100 milionům položek digitálního obsahu s cílem zvýšit produktivitu umělců a vývojářů softwaru pracujících po celém světě

Red Hat, Inc., přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil, že studio DNEG, přední světový poskytovatel služeb v oblasti vizuální zábavy, používá Red Hat OpenShift jako konzistentní globální platformu pro zrychlení softwarových inovací a zvýšení produktivity umělců.

DNEG je studio zabývající se vizuálními efekty (VFX) a animacemi pro celovečerní filmy a televizní seriály, které v posledních letech získalo sedm Oscarů za nejlepší VFX, včetně filmů Počátek, Interstellar a Duna. Jedinečnost studia DNEG spočívá v softwaru vyvíjeném stovkami inženýrů po celém světě, který umělci využívají k tvorbě proslulých filmových a seriálových titulů. Základní součástí každého pracovního postupu tvorby vizuálních efektů je schopnost sledovat a spravovat velké množství digitálních zdrojů a jejich metadat, aby bylo možné sestavit cokoli – od městských scenérií, přes zmítající se davy až po tekoucí vodu.

Od svých počátků před 25 lety původně malá společnost DNEG se sídlem v Londýně neustále roste a nyní má více než 9 000 zaměstnanců na deseti místech po celém světě. Studio DNEG musí pracovat rychle, aby udrželo pozici nejlepšího ve svém oboru, ale začaly jej brzdit omezení systému na sledování zdrojů v podobě rozsáhlé monolitické aplikace. Neustálý nárůst počtu umělců a pracovních úloh s sebou přinesl odpovídající nárůst množství metadat, přičemž všichni soupeří o přístup ke stejným databázovým službám. Bylo zřejmé, že systém sledování zdrojů potřebuje zásadní architektonickou změnu, aby mohl být rozšířen pro podporu rostoucího, globálně distribuovaného týmu. DNEG se také neustále potýká s rostoucími nároky na výpočetní výkon v souvislosti s vývojem technologií v oboru. Například i se zavedením nejnovějšího oborového řešení Universal Scene Description (USD), založeného na spolupráci při sestavování různorodých prvků do animovaných 3D scén, které se stalo oborovým standardem.

Studio DNEG se rozhodlo rozdělit klíčové části systému sledování zdrojů do mikroslužeb a spravovat je v kontejnerech pomocí Red Hat OpenShift, přední aplikační platformy pro hybridní cloud využívající technologii Kubernetes. První a nejkritičtější složkou řešení bylo Pipe Query – rozhraní API pro velkoobjemové dotazování na metadata. Studio DNEG mělo jasnou vizi a využilo konzultantů a školení společnosti Red Hat k posílení svých odborných znalostí v oblasti DevOps, infrastruktury jako kódu (infrastructure-as-code), správy API i v dalších relevantních oblastech, přičemž nejprve vytvořilo ověřovací koncept a poté globální infrastrukturu. Red Hat OpenShift, který je nyní v produkčním provozu v šesti datových centrech studia po celém světě, poskytuje abstrakční a orchestrační vrstvu mezi umělci a databází a umožňuje vývojářům poskytovat Pipe Query standardizovaným, nativně cloudovým způsobem umělcům, ať jsou kdekoli na světě.

Red Hat OpenShift automatizuje životní cyklus aplikací, čímž snižuje počet manuálních procesů vývojářů DNEG a umožňuje dynamickou správu úloh. Studio DNEG zaujalo progresivní DevOps přístup k nasazení Pipe Query od vývoje a sestavení, přes zajištění kvality až po produkci. Red Hat OpenShift Pipelines, založený na upstreamovém open source projektu Tekton, a Red Hat OpenShift GitOps, který využívá Argo CD (GitOps nástroj pro nasazování aplikací do Kubernetes), pomáhají studiu DNEG vytvářet pokročilé pracovní postupy pro kontinuální integraci a kontinuální nasazení (CI/CD) s využitím osvědčených postupů v oboru. To pomáhá vývojářům dodávat aktualizace dotazů Pipe Query rychleji, stabilněji a flexibilněji. Funkce se totiž nasazují, když jsou k dispozici, místo aby se čekalo na pevné cykly vydání, což vede k minimálnímu narušení provozu. Změny nyní trvají jen několik minut, zatímco dříve zabraly celé hodiny. Red Hat OpenShift poskytuje studiu DNEG přehled o využívání aplikací, takže může zefektivnit tvůrčí proces navrhování prostředků pro umělce a pomáhá jim zvýšit produktivitu, místo aby čekali, až systém načte data.

Díky nasazení Red Hat OpenShift Platform Plus může DNEG využívat také následující výhody:

  • Bezpečnostní funkce vestavěné v Red Hat OpenShift umožňují studiu kontrolovat důvěryhodné zdroje obsahu, testovat a nasazovat, i chránit aplikace před útoky a zranitelnostmi ve všech vrstvách platformy a rozšiřovat bezpečné služby prostřednictvím standardních rozhraní a API.
  • Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes umožňuje řízení klastrů a aplikací z jediné konzole s integrovanými zásadami pro správu a dodržování předpisů.
  • Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes pomáhá chránit kontejnerizované úlohy Kubernetes ve všech hlavních cloudech a na hybridních platformách.
  • Red Hat OpenShift Data Foundation pro persistentní softwarově definované úložiště a základní datové služby.
  • Red Hat Quay, škálovatelný centrální registr dostupného softwaru, pomáhá efektivně distribuovat software do více klastrů.

Studio DNEG plánuje rozšířit svůj software na Red Hat OpenShift pro snadnou distribuci a orchestraci a upřednostnit služby, které přinášejí největší hodnotu. Patří sem systém poskytování prostředků a systém přenosu souborů, který spravuje 40 petabajtů dat. DNEG předpokládá, že s vývojem oborových technologií by mohlo celé řešení zahrnovat i úlohy využívající strojové učení (ML), které mají vysoké nároky na výpočetní výkon a mohou ušetřit hodiny namáhavé ruční práce, když pomohou umělcům aplikovat principy animace z jedné digitální entity na druhou.

Studio DNEG v současnosti implementuje i nástroj Red Hat 3scale API Management, který pomáhá řídit úlohy, například vyvažovat požadavky umělců s dávkovými požadavky ze serveru, aby se omezilo přetěžování systému. Red Hat 3Scale API Management může studiu pomoci upřednostnit spotřebu výpočetního výkonu umělci na základě důležitosti nebo termínu dodání práce. To pomáhá umělcům zjistit, jak nejefektivněji využívat zdroje pro svou práci, a studiu to umožňuje lépe pochopit, kolik zdrojů spotřebovává každá produkce, aby mohla přesněji stanovit ceny budoucích zakázek.

„Od nasazení řešení Red Hat máme velká očekávání, protože nám otevírá nové možnosti pro škálování naší práce a zvyšování produktivity, při současném snížení komplikací a rizik. Specialisté společnosti Red Hat jsou prodlouženou rukou našeho týmu a byli nám k dispozici na každém kroku – od testování a vytváření konceptu, přes identifikaci potřebných dovedností až po školení pro finální řešení. Ve světě vizuálních efektů se vždy snažíme vytvářet ten nejlepší kreativní obsah a chceme být v čele technologického pokroku, abychom mohli rychleji poskytovat více služeb. Red Hat nám dává svobodu provádět aktualizace a změny naší architektury ve správný čas, uvolnit je pro lidi, kteří je potřebují, a současně zachovat stabilitu. Průběžné dodávání vede k vysoké výkonnosti poskytování softwaru, což zvyšuje příjmy. A díky Red Hat OpenShift máme řádově větší přehled o tom, jak je náš systém využíván, takže můžeme optimalizovat způsob práce pro zvýšení efektivity. Zatím jsme jen na úplném začátku toho, co můžeme s technologiemi Red Hat dokázat, a těšíme se na další spolupráci,“ Ollie Harding, architekt softwarové infrastruktury studia DNEG.

Více zajímavých případových studií zákazníků společnosti Red Hat naleznete zde.

Značky: