Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Absolventi Duálneho IT vzdelávania sa úspešne uplatnia na trhu práce. 

V Košiciach aktuálne pribudne 25 nových absolventov odborného duálneho vzdelávania. Poskytuje ho SPŠ elektrotechnická v Košiciach v úzkej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK). Absolvovanie trojročného štúdia garantuje okrem diplomu a certifikátu i pracovné miesto.

Okrem získaného absolventského diplomu s titulom Diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore „Fachinformatiker“ od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, získajú úspešní absolventi automaticky aj garantované pracovné miesto v spoločnosti DT ITSO SK.

Hlavnou myšlienkou duálneho vzdelávania je podporiť spoluprácu školy a firmy pri príprave študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Škola tak poskytuje záujemcom o štúdium moderný vzdelávací program, vďaka ktorému sa dokážu uplatniť na trhu práce a firma získa zaškolených pracovníkov. Duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium má dennú formu, trvá 3 roky a je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Študenti sa môžu počas štúdia špecializovať na tri oblasti: sieťový špecialista, systémový špecialista a aplikačný špecialista.

Spokojní sú absolventi i zamestnávateľ

Medzi čerstvých absolventov patrí i Tomáš Ostovrchý. „Keď som sa dozvedel o Duálnom IT vzdelávaní, bol pre mňa svet informačných technológií veľkou neznámou. Prešli tri roky a všetko je inak. Svoju špecializáciu som našiel v sieťových technológiách a mienim v tejto oblasti pôsobiť aj naďalej. Štúdium som úspešne ukončil, no už mám podpísanú zmluvu a nastupujem presne na pozíciu, akú som si vysníval,“ netají radosť.

Marián Cibák, ktorý pracuje ako Head Of Team SAP 24/7 delivery v DT ITSO SK má s absolventmi duálneho vzdelávania pozitívnu skúsenosť. Najväčší prínos vidí práve v tom, že študenti majú možnosť reálne vidieť a zažiť, ako to funguje v skutočnej firme. „Počas štúdia majú možnosť naučiť sa veci, ktoré nie sú v žiadnych osnovách, majú možnosť vyskúšať si rôzne oddelenia a nájsť svoje zameranie, ktoré ich zaujíma najviac.​​”

Zaujímavé čísla

SPŠ elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou DT ITSO SK sa duálnemu vzdelávaniu venujú od roku 2013. „Momentálne pracuje v spoločnosti 157 úspešných absolventov duálneho vzdelávania. V budúcom roku začínajú študovať v odbore Počítačové systémy 30 noví študenti,“ konštatuje riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach Š. Krištín.

Jedným z výsledkov spolupráce sú aj dve spoločne vybudované a zariadené laboratóriá informačných technológií.

„Príprava absolventov pre trh práce vyvrcholila v septembri 2013 otvorením jednej triedy trojročného pomaturitného vyššieho odborného štúdia v odbore 2695 Q Počítačové systémy. Toto pomaturitné vzdelávanie je poskytované od svojho vzniku v úzkej spolupráci so spoločnosťou DT IT Solutions Slovakia. Spočiatku malo v sebe len prvky duálneho štúdia, avšak zmenou legislatívy v apríli 2015 je toto vzdelávanie ponúkané uchádzačom od školského roka 2015/2016 ako duálne štúdium,“ uvádza riaditeľ školy.

Študenti pracujú počas praxe pod vedením skúseného mentora v minimálne troch odlišných tímoch, vďaka čomu spoznajú diverzitu práce vo firme. Po úspešnom skončení duálneho vzdelávania majú absolventi možnosť kontinuálne pokračovať v pracovnom pomere na obdobie minimálne dvoch rokov.

Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe.

„Model duálneho vzdelávania v sebe spája naše požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, kladie obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme „vychovávať“ a formovať budúcich zamestnancov a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu,“ uzatvára Andreas Truls, generálny riaditeľ spoločnosti DT IT SO SK.

Značky: