Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

K tímu v závode spoločnosti BMW Group Hams Hall vo Veľkej Británii sa nedávno pripojil štvornohý robot s názvom SpOTTO.

Autonómny robotický pes skenuje závod, podporuje údržbu a zabezpečuje hladký priebeh výrobných procesov. SpOTTO, vybavený vizuálnymi, tepelnými a akustickými senzormi, pracuje v množstve jedinečných prípadov použitia: Na jednej strane zbiera cenné dáta pre digitálne dvojča závodu; na strane druhej slúži ako strážny pes, ktorý dohliada na údržbu výrobných zariadení. „Virtualizácia, automatizácia a umelá inteligencia predstavujú dôležité piliere BMW iFACTORY,“ vysvetľuje Klaus von Moltke, senior viceprezident pre výrobu motorov v spoločnosti BMW AG. „Odvážne a inovatívne príklady použitia, ako sú napríklad v závode Hams Hall, predstavujú celú škálu možností.”

Plne prepojené digitálne dvojča: Veľké dáta na troch úrovniach

SpOTTO zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní a zdokonaľovaní plne prepojeného digitálneho dvojčaťa závodu. Digitálne dvojča funguje na troch úrovniach. Na prvej úrovni sa generujú 3D zobrazenia celého závodu. Druhá úroveň zahŕňa veľkú dátovú vrstvu, do ktorej autonómny robotický pes, výrobné zariadenia a IT systémy v závode vkladajú všetky relevantné informácie. Na tretej, aplikačnej, úrovni, špecializované programy triedia zozbierané údaje do zrozumiteľných a sledovateľných jednotiek. Jedinečnosť digitálneho dvojčaťa spočíva práve v kombinácii týchto troch úrovní. Pomocou aplikácií môžu odborníci zo závodu Hams Hall údaje vyhodnocovať a využívať. Príklady použitia zahŕňajú zabezpečenie kvality a plánovanie výroby. Dirk Dreher, riaditeľ závodu spoločnosti BMW Group v Hams Hall, podčiarkuje: „Vďaka digitálnemu dvojčaťu máme obrovské množstvo presných údajov a hodnotení, ako aj obraz výrobných procesov v reálnom čase. Projektový tím v závode Hams Hall vytvoril jedinečné možnosti použitia pre nášho štvornohého priateľa a dokonale ho integroval do našich procesov.”

Spoľahlivý strážca údržby

Vďaka svojim vizuálnym, tepelným a akustickým senzorom dokáže SpOTTO vykonávať množstvo úloh údržby. Napríklad monitoruje teplotu výrobných zariadení a okamžite rozpozná, ak stúpa ich prevádzková teplota, čo predstavuje skorý príznak potenciálneho zlyhania. SpOTTO sa v závode BMW Group v Hams Hall špecializuje aj na identifikáciu netesností v rozvodoch stlačeného vzduchu používaných vo výrobe. Vzhľadom na to, že stlačený vzduch si vyžaduje značné množstvo energie, rýchle zistenie netesností môže znížiť jej spotrebu.

Elektronického psa menom SpOTTO vytvorila spoločnosť Boston Dynamics pod produktovým názvom Spot. Ide o šikovného robota dostatočne malého na použitie v interiéri, ktorý ľahko stúpa po schodoch a prechádza drsným terénom. Spot dostal v závode v Hams Hall meno SpOTTO. Vzdáva tak hold dedičstvu britskej továrne na výrobu motorov. Gustav Otto bol jedným zo zakladateľov automobilky BMW a syn Nicolausa Otta, vynálezcu štvortaktného spaľovacieho motora. V roku 2023 sa v závode Hams Hall vyrobilo viac ako 400 000 motorov, pričom robotický pes SpOTTO má aj približne 1 600 ľudských kolegov. Špecializovaný tím počas ročného vývojového procesu testoval, na aké činnosti by sa robotický pes SpOTTO v závode hodil. V technickom zázemí závodu sa v súčasnosti skúšajú ďalšie potenciálne možnosti použitia. Patrí medzi ne čítanie analógových ovládacích prvkov, alebo vykonávanie zložitých sekvencií pohybov, vďaka ktorým sa štvornohý robot ešte lepšie dostane do ťažko prístupných oblastí výroby. Okrem Hams Hall v súčasnosti testujú využitie robotických psov aj ďalšie závody spoločnosti BMW Group.

Spolupráca s dôveryhodnými partnermi

Marco da Silva, vedúci vývoja produktu Spot v Boston Dynamics, vysvetľuje: „Pracovné prostredie v závode Hams Hall poskytuje vhodné miesto na priemyselné inšpekcie pomocou štvornožcov, ako je SpOTTO. Robot môže ľahko prevziať dokončenie mnohých opakovateľných monitorovacích úloh, takže tím údržby závodu sa môže sústrediť na samotnú údržbu. Sme hrdí na spôsob, akým robot zapadol do fungovania závodu.”

Značky: