Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roce 2018 vstoupil cloud computing poprvé v historii do fáze osvíceného nástupu na nechvalně známé Hype křivce společnosti Gartner. To znamená bod zvratu, kdy cloud přestává být něčím, o čem ředitelé a manažeři IT hovoří, ale zatím to nutně nenasazují, a stává se naprostou nezbytností pro digitální podnikání.

Když se současně podíváme na Hype křivku společnosti Gartner pro správu dat, najdeme zde celou řadu technologií s různými úrovněmi pochopení, relevance a důležitosti. Od DataOps a správy dat podporované strojovým učením ve fázi startu inovační technologie, po integraci dat a archivaci informací blížící se maximu produktivity. Zatímco se cloud rychle stává uznávaným standardem pro moderní IT infrastrukturu, rychle roste i význam správy dat pro firmy.

Podniky navíc začínají svým datům mnohem lépe rozumět. Schopnost získat správná data ve správný čas a obnovit je v případě, že budou ztracena či poškozena, může znamenat úspěch firmy.

Nástup Cloud Data Managementu

Díky Cloud Data Managementu, který je nedílnou součástí inteligentní správy dat, jsou data dostupná v rámci celé firmy, centrálně spravována, řízena a umístěna tam, kde organizaci poskytují největší hodnotu. V dnešní ekonomice, poháněné digitalizací a daty, požadují organizace všech typů a velikostí možnost spravovat data napříč multi-cloudovými prostředími a ujištění, že budou chráněna bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Zajištění nepřetržité dostupnosti dat je kriticky důležité k tomu, aby mohly týmy okamžitě a odpovídajícím způsobem reagovat na cokoliv, co je v rámci podnikové infrastruktury důležité.

Studie 2019 Cloud Data Management report společnosti Veeam, v rámci které bylo dotazováno přes 1 500 top manažerů po celém světě, zjistila, že téměř polovina z nich (44 %) vnímá správu dat jako kriticky důležitou pro úspěch jejich firmy v následujících dvou letech. V podnicích, které správu dat využívají tím nejchytřejším způsobem, nacházíme čtyři společné prvky: cloud, důvěru, schopnosti a firemní kulturu.

Škálování v cloudu

Statistika Evropské komise ukazuje, že více než polovina podniků v Evropské unii využívá pokročilé cloudové služby, spojené s finančními a účetními aplikacemi, řízením vztahů se zákazníky (CRM) nebo podnikovými aplikacemi. Toto procento bude dále růst s tím, jak poskytovatelé hyper-škálovatelných služeb pokračují v doplňování služeb s přidanou hodnotou do své nabídky. Svým zákazníkům tak umožňují využívat technologie umělé inteligence, strojového učení, analýzy velkých dat a hlasového či obrazového vyhledávání pro získání větší podnikatelské hodnoty z jejich dat.

Podporuje to i fakt, že téměř tři čtvrtiny (72 %) společností uvažují o řešení Cloud Data Managementu, které by jim umožnilo chytřejší využití dat v rámci celé jejich firmy. Manažeři hledají řešení správy dat, které bude poskytovat přínosy prostřednictvím rostoucí produktivity, zachování firemní stability a zlepšení jejich schopnosti předvídat a provádět lépe informovaná rozhodnutí. Většina z nich uvádí, že používají služby typu Software as a Service (77 %), přičemž jako tři hlavní důvody vyjmenovávají spolehlivost, flexibilitu a zabezpečení dat.

Investování s důvěrou

Vzhledem k důrazu, který kladou potřeby digitálního pracoviště na IT infrastrukturu, potřebují mít ředitelé IT důvěru ve svoji schopnost pomoci svojí organizaci zachovat si akceschopnost, dostupnost a náskok. Incidenty, jako jsou výpadky, mohou narušit tuto důvěru, zbrzdit budoucí inovace a poškodit důvěru zákazníků. Téměř tři čtvrtiny (73 %) organizací nejsou schopny zajistit požadavky uživatelů na nepřerušovaný přístup k aplikacím a datům. To může částečně vysvětlit, proč jen 25 % top manažerů uvádí naprostou důvěru ve své schopnosti čelit digitálním výzvám.

Kromě investic do robustních, škálovatelných a flexibilních řešení kritických problémů, jako je zálohování, obnova po havárii a ochrana dat, potřebují organizace také správné dovednosti a schopnosti pro správu svých dat. Právě proto top manažeři uvádějí, že během následujících 12 měsíců investují v průměru 41 milionů dolarů do nasazení technologií na vybudování chytřejšího podniku.

Kombinace technologických a lidských schopností

Je zřejmé, že očekávání toho, co může správa dat firmám přinést a nároky na návratnost investic do technologií jsou vysoké. Jakmile jsou nasazeny nové technologie, očekává top management jejich návratnost během devíti měsíců a přínosy v provozu během sedmi měsíců.

Aby bylo možné v takto krátkém časovém období dosáhnout skutečných výsledků, musí podniky zajistit, že budou mít nezbytné schopnosti, aby mohli jejich zaměstnanci začít s novými systémy pracovat. Ve skutečnosti naprostá většina (91 %) organizací považuje zvyšování digitálních schopností svých zaměstnanců za naprosto nezbytné pro svůj úspěch. To někdy vyžaduje prvek transformace firemní kultury, zejména pokud se organizace snaží zavést rozhodovací procesy založené na větším množství dat.

Zavedení firemní kultury řízené daty

Cloud je pro podniky skvělým ekvalizérem – vyrovnává podmínky hry, pokud jde o velký rozdíl v technologickém vybavení. Většina podniků dnes generuje data velkou rychlostí, takže stále více záleží na tom, jak jsou data spravována, analyzována a využívána pro poskytování informací pro rychlejší a efektivnější rozhodování. Podnik může produkovat obrovská množství dat, ale pokud na úrovni top managementu nepřijme kulturu řízenou daty, může to být spíše přítěží než výhodou.

Více než dvě třetiny (69 %) top manažerů souhlasí s tím, že kvůli digitální transformaci musí být firemní kultura otevřenější a přijímat novinky, zatímco 93 % souhlasí, že je třeba změnit i styly vedení. Cloud Data Management je příležitostí pro každou firmu a je přitom naprosto nezbytné implementovat jej na nejvyšší úrovni vedení firmy a následně rozvinout v rámci celé organizační struktury.

Když to shrneme, vytvoření silného digitálního základu, který se soustředí na dostupnost dat, bude životně důležité pro budoucnost každé organizace. V této souvislosti nebyla technologie pro úspěch firmy ještě nikdy tak důležitá. Organizace po celém světě spoléhají na celou řadu digitálních platforem, určených na vše – od běžného provozu až po vytváření nových, převratných nabídek pro zákazníky. Toto, společně s nasazením firemní kultury řízené daty, která maximalizuje hodnotu dat dostupných ve firmě, umožní nové generaci průkopníků v odvětví a inovátorů bezpečně růst.

Martin Štětka, regionální ředitel CEE, Veeam Software

Značky: