Ako ste na tom s vašou spisovnou slovenčinou? Nasledujúce weby vám pomôžu písať texty s istotou a bez chýb.

jazykovaporadna.sme.sk

Aj vás vie niekedy slovenčina dobre potrápiť? Neviete si dať rady s istými frázami či slovnými spojeniami? Nie ste si istí skloňovaním, písaním ypsilonu, čiarok… všeobecne pravopisom? Práve v takýchto prípadoch vám pomôže Jazyková poradňa, za ktorou stojí Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.

Na túto užitočnú stránku sa so svojimi otázkami ohľadom spisovnej slovenčiny obracajú vo veľkej miere práve novinári, redaktori, učitelia, prekladatelia, no neraz aj tí, ktorí so slovenským jazykom nepracujú na profesionálnej úrovni. V databáze poradne nájdete v súčasnosti viac než 5670 odpovedí.

V prípade, že ani po zadaní slova, ktoré vás trápi, nenájdete vysvetlenie jeho správneho použitia, so svojou žiadosťou sa môžete obrátiť priamo na odborníkov z Jazykovedného ústavu. Jednou z takých je aj jazykovedkyňa, pani Sibyla Mislovičová, ktorá pravidelne prispieva do našej rubriky Jazykové okienko, ktoré každý mesiac nájdete v tlačenom vydaní časopisu TOUCHIT.

slovniky.juls.savba.sk

Je náplňou vašej práce pravidelné písanie textov? Odteraz máte nového najlepšieho poradcu. Je ním stránka slovniky.juls.savba.sk, ktorá taktiež spadá pod Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Ide o elektronickú verziu slovníkov, ktoré vám pomôžu vyjadrovať sa spisovne a bez chýb.

Stačí, ak slovo, ktorého správnosť potrebujete overiť, napíšete do vyhľadávača a následne sa vám zobrazia detailnejšie informácie ohľadom jeho spisovnosti, použitia, skloňovania, rodu, výslovnosti, ako aj jeho možné ekvivalenty s príslušnými bibliografickými údajmi… A to všetko v závislosti od konkrétneho slovníka.

Každé slovo totiž vyhľadávate súčasne v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Pravidlách slovenského pravopisu, v Synonymickom slovníku slovenčiny, v Slovníku slovenského jazyka, prípadne v Slovníku cudzích slov. Z toho vyplýva, že všetko podstatné, čo potrebujete vedieť k tomu, aby ste sa vyjadrovali spisovne a na úrovni, nájdete pohromade na jednom mieste.

www.lingvo.info/sk

Všetko je to o jazykoch! Toto motto sa stalo hnacím motorom projektu, ktorý si stanovil za cieľ, poskytnúť širokej verejnosti čo najviac informácií o európskych jazykoch a spropagovať tak viacjazyčnosť na internete. Interaktívna stránka je dostupná vo viac ako 18 jazykoch a jej snahou je pútavým spôsobom vtiahnuť svojich čitateľov do jedinečného sveta jazykov.

Stránka ponúka informácie o všetkých 24 oficiálnych jazykoch EÚ v slovenčine, nezabúda ani na odkazy spájajúce sa s jazykovými kurzami, ktoré ponúkajú bezplatné učebné materiály priamo na webe. Na portáli lingvo.info nájdete zaujímavý pohľad na históriu slovenčiny, jej nárečia, gramatiku i príslovia.

Nechýba ani súhrn z lingvistiky, prípadne možnosť otestovať svoje vedomosti týkajúce sa jazykov vo všeobecnosti v rámci zábavného kvízu, ktorý si môžete zahrať spolu s vašimi priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí.

www.mojslovnik.sk

Radi cestujete? Stane sa vám však niekedy, že sa ocitnete v rozličných kútoch Slovenska, kde ani za mak nerozumiete nárečiu domácich? Cítite sa v takýchto momentoch, ako v cudzej krajine? Neviete, čo znamená šuplótkasňa, lenča, škarnicla alebo firhang? Práve vtedy vás zachráni portál mojslovnik.sk.

Ten totiž pod seba zahŕňa najväčší online nárečový slovník pozostávajúci z výrazov typických pre šarišský, zemplínsky, spišský, banskobystrický, banskoštiavnický, oravský, trnavský, nitriansky i trenčiansky región. Ako inak, nechýba ani záhorácke nárečie či rómsky slovník. V prípade potreby tu objavíte aj vysvetlenie slangových slov či výrazov z bežného života, keďže obsah slovníka tvoria samotní používatelia a návštevníci stránky.

Jeho súčasťou je aj výkladový slovník cudzích slov, v ktorom je obsiahnutých viac než 72-tisíc pojmov a skratiek z oblastí elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu a práva, ako aj potravinárstva, gastronómie, medicíny či farmácie.

www.slovake.eu/sk

Slovake.eu je bezplatným mnohojazyčným portálom určeným predovšetkým pre cudzincov na výučbu slovenského jazyka. Jeho tvorcami sú slovenskí esperantisti zo združenia Edukácia@Internet v spolupráci s medzinárodným tímom. Momentálne je na ňom zaregistrovaných viac ako 48-tisíc ľudí. Web funguje v 13 jazykoch a slovenčinu sa na ňom možno učiť od úrovne úplného začiatočníka (A1) až po pokročilého (B2).

Súčasťou webu sú efektívne cvičenia a testy, ktoré prevedú záujemcov základnou gramatikou, rozšíria im slovnú zásobu, preskúšajú ich z lekcií, ktoré stihli prebrať…Vďaka nim sa postupne naučia komunikovať v slovenskom jazyku nielen s ostatnými používateľmi stránky Slovake.eu, ale aj s ľuďmi vo svojom okolí. Okrem iného ich portál prevedie základnými faktami o Slovensku – dozvedia sa niečo z histórie, z oblasti prírodných krás, turistických miest a atrakcií.

Ďalšie tipy

www.skola.pravda.sk/testy-vedomosti – Preverte svoje vedomosti zo slovenskej gramatiky v krátkych online testoch. Ako by ste dopadli na hodine slovenčiny, ak by ste sa vrátili do školských lavíc?

www.milujemeslovencinu.sk – Blog, ktorý píše o sLOVEnčine zaujímavo, s nadšením, entuziazmom a najmä s láskou.

www.oskole.sk – Stránka, ktorú ocenia predovšetkým študenti. Spadá pod ňu základoškolské a stredoškolské učivo zo slovenského jazyka.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom marcovom vydaní TOUCHIT č. 3/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky: