Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Snímka svetielkujúceho korytnačieho embrya zabezpečila dvojici Teresa Zgodová a Teresa Kuglerová prvú cenu v špecifickej celosvetovej súťaže zameranej na segment mikrofotografie. Výsledky 45. ročníka Nikon Small World Photomicrography Competition zverejnil web tohto projektu.

Odborná porota v zdôvodnení uviedla: „Ocenili sme vizuálne ohromujúcu a dôkladne pripravenú fotografiu. Konečný obrázok je majstrovským príkladom skladania jednotlivých záberov pri využití fluorescenčnej mikroskopie a stereomikroskopie.“

Výzvu v tomto konkrétnom prípade ešte komplikovali rozmery a hrúbka embrya. Zväčšenie bolo 5-násobné a pri práci s objektom veľkým približne 2,5 cm museli autorky pri finalizácii poskladať ako puzzle niekoľko stovák záberov. Fotografia vznikala v Marine Biological Laboratory v Campbell Hall v New Yorku.

Zgodová aj Kuglerová sú vášnivými mikrofotografkami a zhodne vysvetľujú, že práve táto záľuba im umožňuje súbežne sa venovať vede aj tvorivej činnosti. Víťazná snímka je perfektným vyjadrením synergie týchto dvoch zložiek, ktorú sa súťaž Nikon Small World každoročne usiluje prinášať širokej verejnosti.

“Naším cieľom vždy bolo ukázať svetu prienik vedy a umenia. Zároveň s tým, ako sa rokmi objavujú stále nové zobrazovacie a mikroskopovacie metódy, naši víťazi čoraz kreatívnejšie využívajú možnosti týchto technológií. Tohtoročné laureátky nie sú výnimkou,“ konštatuje Eric Flem, manažér pre komunikáciu Nikon Instruments.

„Podnietili nás krásne veci, ktoré vidíme prostredníctvom mikroskopov. S pokorou a hlbokým naplnením sa delíme o prínosy vedy s inými ľuďmi,“ vyznáva sa Teresa Zgodová.

„Mikroskopia nám umožňuje venovať pozornosť najnepatrnejším organizmom a stavebným kameňom, ktoré tvoria náš svet – umocňuje to našu schopnosť oceňovať drobnosti, ktoré v živote až pričasto zostávajú bez povšimnutia,“ hovorí Teresa Kuglerová.

Druhé miesto získal Igor Siwanowicz a tretí skončil Daniel Smith Paredes. Porota vyberala medzi vyše 2 000 príspevkami z takmer 100 krajín. Slovensko nemalo v Nikon Small World Photomicrography Competition svoje zastúpenie.