Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

Video súťaž je zameraná na deti a mládež, ktorú chcú jej autori podnietiť k tomu, aby sa prostredníctvom video tvorby dozvedela viac o potrebe prepojenosti v krajine. A čo je vlastne ekologická konektivita? Tak ako sa my ľudia potrebujeme pri vykonávaní svojich aktivít slobodne pohybovať, takisto to potrebujú aj voľne žijúce živočíchy. Všetky druhy živočíchov sa pohybujú na rôzne vzdialenosti, aby prežili – od krátkych trás, aké robia napr. obojživelníky, cez stredne dlhé trasy, podnikané napr. líškami, až po dlhé presuny, ktoré každoročne podnikajú vtáky alebo veľké šelmy v regióne. Udržiavanie ich migračných trás bez prekážok je nevyhnutné pre ich prežitie v prírode.

Ako pomôcť zvieratám prekonať prekážky pri migrácii

Problém je v tom, že pre naše cestovné a životné potreby staviame my ľudia prekážky, ktoré bránia zvieratám v dosiahnutí ich cieľov: cesty, železnice, ploty či iné stavby, domy či priemyselné areály. Našťastie existujú riešenia: najjednoduchším riešením je, samozrejme, zachovanie migračných trás zvierat tak, aby ich cesta z bodu A do bodu B zostala voľná a priechodná. Ak to nie je možné, musíme zvieratám pomôcť prekonať prekážky, ktoré sme im postavili do cesty, napríklad budovaním tunelov popod alebo zelených mostov ponad cesty.

Vytvorte vlastné riešenia a predstavte ich vo videu

Žiaci, študenti a mladí ľudia do 26 rokov, zapojte sa do našej video súťaže. Vytvorte krátke video o voľne žijúcich živočíchoch, ktoré tu žijú s nami – v lesoch, za našimi domami, na poliach. Ukážte ako im ukrajujeme z ich pôvodnej krajiny a staviame im do cesty rôzne prekážky – domy, cesty, ploty. Skúste sa zamyslieť, ako im môžeme my ľudia pomôcť. Najlepšie projekty budú odmenené a jeden z vás dostane možnosť sa v septembri zúčastniť konferencie „Karpatskej sústavy chránených území“ v maďarskom Visegráde, kde bude môcť prezentovať svoje video a stretnúť sa s ďalšími odborníkmi, ktorí sa snažia o zachovanie a obnovu prepojenosti krajiny v Karpatoch.

Podrobné informácie a podmienky k súťaži nájdete tu

 

Značky: