Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnes si rádioamatéri pripomínajú Svetový deň rádioamatérov, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU).

IARU založili v Paríži 18.4.1925. Predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) – Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) bol v roku 2013 prvý regulačný úrad v Európe, ktorý propagoval svoju prácu pomocou rádioamatérskeho vysielania a vysielal aj počas Svetového dňa rádioamatérov. V roku 2014 ho nasledoval aj RÚ.

TÚ SR si v roku 2013 pripomenul Svetový deň rádioamatérov, keď v daný deň umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhoval hovorca TÚ SR. Rádioamatérska stanica OM20TUSR, ktorá vysielala pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR, sa nakrátko ozvala aj počas Svetového dňa rádioamatérov. Za približne päťdesiat minút fónickej prevádzky nadviazala na krátkovlnnom pásme 14 MHz stodvanásť rádioamatérskych spojení s dvadsiatimi siedmimi krajinami sveta. Okrem európskych rádioamatérov to boli rádioamatéri napr. z Puerto Rica, USA, Kanady a Japonska. V roku 2014 sa počas tohto dňa ozvala príležitostná rádioamatérska stanica RÚ s volacím znakom OM44LTE.

Rádioamatéri sa predovšetkým venujú rádioamatérskemu vysielaniu na frekvenčných pásmach, ktoré sú určené pre rádioamatérov. Používajú rádiotelefóniu, telegrafiu alebo digitálne druhy prevádzky. Tykajú si a správajú sa voči sebe ako priatelia. Neváhajú cestovať a vysielať z rôznych ostrovov, menej rozvinutých krajín a neobývaných území, aby umožnili iným rádioamatérom nadviazať spojenie so vzácnou lokalitou. Šírenie elektromagnetických vĺn ovplyvňuje viacero faktorov, preto sa pri nadväzovaní rádioamatérskych spojení opierajú aj o svoje znalosti z fyziky, elektrotechniky, geografie, meteorológie a pod. Nadväzujú rádioamatérske spojenia aj netradičným spôsobom, napr. prostredníctvom odrazu od mesačného povrchu, od ionizovaných stôp meteorov, od sporadickej vrstvy a podobne.

Medzi rádioamatérmi sú aj zruční konštruktéri a tvorcovia počítačových programov a mobilných aplikácií. Hoci sú medzi nimi aj špecialisti na elektronické komunikácie a IT, obvykle ich zamestnanie nemá nič spoločné s ich hobby, t.j. vysielačmi, anténami a vysielaním. Aby sa záujemca mohol stať rádioamatérom a vysielať na rádioamatérskych pásmach, tak musí mať minimálne 14 rokov a úspešne zvládnuť skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pred komisiou RÚ. Potrebné je preukázať znalosti z predpisov, techniky a prevádzky. Po úspešnom absolvovaní skúšok môže požiadať RÚ o povolenie a pridelenie volacieho znaku.

Značky: