Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SWAN, a.s., splnila všetky podmienky a stala sa plnohodnotným členom Asociácie GSM (GSMA). Toto globálne obchodné združenie zastupuje takmer 800 mobilných operátorov GSM z 220 krajín sveta. Členovia GSMA slúžia viac ako dvom miliardám zákazníkov, čo predstavuje 82 percent z celkového počtu všetkých používateľov mobilných telefónov na svete.

Štvrtý slovenský operátor získal ako plnohodnotný člen prístup k znalostiam, informáciám a skúsenostiam zahraničných partnerov a mnohé ďalšie výhody. SWAN sa stal členom Asociácie GSM v januári tohto roka.

Prijatie spoločnosti SWAN do prestížnej organizácie GSMA nám umožní spolupracovať s medzinárodnými operátormi v rôznych oblastiach a podielať sa na aktivitách a projektoch asociácie prispievajúcich k rozvoju mobilných technológií a ich využívania v praxi,“ povedal Martin Mosný, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti SWAN, a.s.

Medzi hlavné ciele GSMA patrí snaha zabezpečiť, aby mobilné telefóny a bezdrôtové služby fungovali globálne a boli jednoducho dostupné, čím sa zvyšuje ich hodnota pre individuálnych zákazníkov a národné ekonomiky pri súčasnom vytváraní nových obchodných príležitostí pre operátorov a ich dodávateľov. Iniciatívy asociácie podporuje vo funkcii kľúčových partnerov viac ako 180 výrobcov a dodávateľov.

Značky: