Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenský telekomunikačný operátor SWAN vykázal v roku 2022 rast tržieb a investícií. Spoločnosti sa darilo vo viacerých segmentoch – v rezidenčných službách, u firemných zákazníkov, aj na veľkoobchode.

Pomohol tomu aj fakt, že od začiatku roka sa SWAN zlúčil so sesterskou spoločnosťou SWAN Mobile, čím vznikol tretí fixno-mobilný telekomunikačný operátor na Slovensku. SWAN dlhodobo reinvestuje všetok zisk späť do aktív spoločnosti, vďaka čomu už patrí medzi TOP 30 investorov na Slovensku.

„Rok 2022 bol pre celý telekomunikačný sektor mimoriadne náročný. Museli sme čeliť enormnému nárastu cien za energie, samotnej inflácii, čipovej kríze aj rastúcimi nákladmi spojenými s oslabovaním eura voči doláru. Napriek tomu sa nám podarilo vďaka spojeniu SWANu a 4ky a dobre smerovaným investíciám zaznamenať rast tržieb. Okrem toho sme zrealizovali viacero významných rozvojových projektov a investícií vo fixnej aj mobilnej oblasti a zaradili sme sa medzi TOP investorov na Slovensku,“ hovorí Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.

Spojenie mobilu a fixu prináša svoje ovocie

Spoločnosť SWAN kontinuálne rastie vďaka investovaniu do rozširovania sietí a akvizíciou lokálnych operátorov ako prirodzenej cesty ku konsolidácii trhu. Spojenie SWANu, ktorý je zároveň aj druhým najväčším B2B operátorom a štvrtého mobilného operátora 4ka je udalosťou, ktorá sa nedeje každý deň. Spojením vznikol plnohodnotný telekomunikačný operátor, ktorý poskytuje komplexné telekomunikačné služby – mobilné služby, internetovú konektivitu a  IT služby s pridanou hodnotou pre firmy a verejnú správu.

Tržby SWANu v roku 2022 dosiahli 137 mil. EUR, pričom mobilný segment dosiahol tržby v objeme 51 mil. EUR. Tržby spoločnosti SWAN zaznamenali medziročný rast o 5,5% v porovnaní s konsolidovanými tržbami spoločností za rok 2021, pričom tržby z mobilných služieb medziročne narástli o 12,5%. Spoločnosť dlhodobo reinvestuje všetok zisk do nových projektov, čím dlhodobo rastie. To dokazuje aj vysoký pomer investícií k obratu spoločnosti, na úrovni 28% za rok 2022 (19% za rok 2021).

Investície do kľúčových technológií a frekvencií

Spoločnosť SWAN pokračovala v roku 2022 v investíciách do budovania optickej siete, pričom sa jej podarilo dokončiť jeden z kľúčových projektov a sprevádzkovala vlastnú celoslovenskú optickú chrbticovú sieť.  Tá firme umožňuje poskytovanie vysoko kapacitných internetových a dátových služieb cez optickú sieť po celom Slovensku. Ide o štvrtého operátora vôbec, ktorý prevádzkuje vlastnú chrbticovú sieť na celom území SR. V mobilnej oblasti si SWAN zabezpečil v aukcii licenciu na 90 Mhz blok vo frekvenčnom pásme 3,5GHz pre poskytovanie 5G služieb najvyššej kvality v horizonte najbližších 20 rokov.

Refarming frekvenčného spektra aj budovanie 4G a 5G siete

SWAN investoval v oblasti mobilných služieb do budovania a skvalitňovania svojej 4G a 5G mobilnej siete. Operátor 4ka rozšíril v roku 2022 svoje porytie 4G sieťou na viac ako 86,5% populácie SR. V pokrytí  pribudlo viac ako 70 nových lokalít a desiatky mobilných vysielačov boli modernizované na technológiu Massive MIMO, ktorá zvýšila maximá prenosovej kapacity na takmer 4-násobok. Narástol aj počet aktívnych mobilných zákazníkov, ktorý presiahol 605-tisíc aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 6,5% medziročný nárast.

Zvyšovaniu kapacity mobilnej siete 4ky výrazne prospel aj projekt refarmingu, tzv. „scelenia spektra“ na frekvencii 1800 Mhz, ktorý vznikol po dohode všetkých štyroch mobilných operátorov a výrazne ho podporil aj štátny regulátor (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb). Projekt refarmingu umožnil operátorom efektívnejšie využívať zakúpené frekvencie v pasme 1800 Mhz. 4ke to umožnilo spolu s modernizáciou vysielačov zvýšiť prenosové rýchlosti mobilnej 4G siete na 290 Mbit/s. 4ka rozširovala aj svoju sieť 5. generácie do dvoch ďalších veľkých miest na západnom Slovensku – Trnavy a Nitry.

Značky: