Silnou stránkou sieťových diskov od Synology je integrácia sledovacieho centra.

Aj toto je faktor, ktorý zaváži pri kúpe sieťového úložiska. V cene stanice máte dve licencie na neobmedzenú dobu pre IP kamery. Takže, ak chcete pripojiť dve IP kamery k sledovacej stanici, nebudete mať žiadne výdavky navyše.

Počet podporovaných kamier je viac ako 4000, takže si iste vyberiete model podľa svojich predstáv a v zásade nebudete limitovaní. Či už potrebujete sledovať vnútorné alebo vonkajšie priestory, sledovacia stanica poslúži pre domácnosti aj firmy. Kamery ako také sú na NAS nezávislé. Pripájate ich do vnútornej LAN siete a prvotnú konfiguráciu môžete vykonať nástrojom od ich výrobcu.

Hlavné menu s možnosťami sledovacej stanice

Hlavné menu s možnosťami sledovacej stanice

Zapojenie

Z rozhrania Synology DSM vyberiete možnosť na zapnutie sledovacej stanice a zobrazí sa vlastné okno v prehliadači. Tento modul je samostatný a svojím rozhraním sa podobá na pôvodný operačný systém DiskStation Manager. Prvotná konfigurácia kamier dá trochu zabrať. Po prvé, potrebujete kameru nájsť v sieti, čo v našom prípade na kamerách AirLive nebolo celkom jednoduché. Druhá etapa je povolenie ActiveX doplnku v prehliadači Internet Explorer a zaradenie IP adresy sledovacej stanice medzi dôveryhodné webové stránky. Celková zmena bezpečnostnej politiky znamená vystaviť prehliadač nebezpečenstvu a povoliť vo vlastných nastaveniach všetko, čo sa týka ActiveX prvku. Zároveň to ale znamená, že prehliadače ako Edge, Chrome alebo Firefox nebudete môcť použiť. Tie totiž z dôvodu bezpečnosti nepodporujú pluginy založené na rozhraní NPAPI.

Možnosti

Nájdenie kamery je po malej príprave automatické. Synology pozná aj predvolené heslá pre jednotlivých výrobcov kamier. Takže jej pridanie do systému prebehne následne bez zvláštnych komplikácií. Ako prvé je potom potrebné nastaviť obraz a zvuk. Funkcia na úpravu parametrov kamery zobrazí všetky kompatibilné možnosti pre daný model. Ide o formát videa a zvuku. Nastaviť sa dá vlastné rozlíšenie a podľa modelu kamery je ich na výber niekoľko, rovnako to platí aj pre snímkovanie a nastavenie výslednej kvality obrazu. Do obrazu sa dá pridať časová pečiatka, podľa potreby ju môžete synchronizovať s časom na serveri NAS alebo s verejnou službou na synchronizáciu času. Ak to kamera umožňuje, je tu riadenie expozície a môžete si nastaviť automatické prepnutie podľa časového rozpätia. No a nechýba ani detail, akým je preklopenie alebo zrkadlenie obrazu. Toto meníte najmä v prípade, že bude kamera visieť zo stropu.

Nastavenie IP kamery AirLive

Nastavenie IP kamery AirLive

Podstatné možnosti sa však týkajú nahrávania a možnosti správy nahrávok. Práve toto je najväčším prínosom sieťového úložiska postavenom na Synology DSM. Pre každú kameru si môžete zvoliť vlastný adresár s nahrávkami a parametre, po akú dobu má byť záznam ukladaný na disku. Tiež aj to, akú kapacitu z disku pre vybranú kameru vyhradíte. To sa zíde pri manažmente viacerých kamier s rôznym určením. Vchodová kamera bez zaznamenaného incidentu nebude musieť mať archivovaný záznam tak dlho, ako napríklad kamera priamo v obchode. Po dosiahnutí limitu diskového priestoru sa dá nahrávanie zastaviť alebo aktivovať mazanie starých záznamov.

Extra vlastnosťou je možnosť hromadnej správy kamier. Stačí ich len označiť a v špeciálnom zobrazení dostupných funkcií sa budú dať upraviť. Nájdete tu kompatibilné možnosti pre modely pripojené k Surveillance Station a zaškrtávacími políčkami rýchlo upravíte potrebné vlastnosti.

Hromadná úprava pripojených kamier

Hromadná úprava pripojených kamier

Konfiguráciu kamier môžete exportovať. Čiže môžete robiť rôzne pokusy, kým nájdete správne nastavenie ako aj v prípade prenesenia na inú stanicu Synology.

Záznamy

Nájdenie záznamu je činnosť, ktorá je rovnako dôležitá, ako samotné nahrávanie. Pretože len nahrávať bez možnosti rýchlo získať obraz z daného času, by bolo prakticky neužitočné. Samostatný modul so znázornením časovej osi zobrazí na 24-hodinovom stĺpčeku, kedy bol vytvorený záznam. V tomto okne je mesačný kalendár. Tu sa prepínajú dni, ktoré potom budú rozložené na osi jednotlivých kamier. Na nej bude vidno, ktorá kamera v akom čase vyhotovila záznam. Mierka stĺpcového zobrazenia dňa sa dá meniť. Okrem vyhľadávania s presnosťou na sekundy, sa dá použiť aj inteligentné vyhľadávanie.

Neznamená to len vyhľadávanie na základe detekcie pohybu, ale aj na základe ďalších parametrov. Zlodeji idú po kamerách, a tak môžete vyhľadať časový úsek, kde sa nastavilo zakrytie kamery, prípadne na obraze pribudol alebo ubudol objekt. Takisto sa dá hľadať podľa straty zaostrenia.

V štandardnom nastavení sa diskový priestor vyhradený pre sledovaciu stanicu zobrazí medzi zdieľanými priečinkami v sieti. Dá sa skryť. Ak to však nepotrebujete, získate možnosť okamžitého prístupu k nahrávkam priamo cez Prieskumníka a sekciu Sieť. Video sa dá z kamier exportovať a umiestniť do vami nastaveného adresára pre NAS, nielen v rámci adresárov priradených k sledovacej stanici.

Verdikt

Surveillance Station v podaní Synology je extrémna pridaná hodnota pre celé sieťové úložisko. Najmä vďaka už spomínaným dvom licenciám v rámci ceny NAS. Celkovo môžete pripojiť až 25 kamier a 110 používateľov s právami na úpravy. Sieťové disky majú výkonnú výbavu a DiskStation DS216+ bolo úložisko, na ktorom sme kamery testovali. Tým, že výrobca má v ponuke rôzne modely, odporúčame zvážiť výkonnejší typ, ktoré je špeciálne určený na náročnejšie používanie.

Hodnotenie

+ maximálna výbava a možnosti, 2 licencie v cene, detailné možnosti nahrávania a plánovania, časová os
– vyžaduje sa ActiveX technológia, prvotné sprevádzkovanie kamier

Zapožičal: Synology, Airlive
Použité kamery: Airlive BU-3028-IVS; Airlive MD-3025

Tento článok vyšiel aj v tlačenom júnovom vydaní TOUCHIT č. 5/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.