Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac február 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. júna 2023.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac január 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 022021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne – Sociálna poisťovňa (socpoist.sk) a použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch opätovne SZČO a zamestnávateľom posiela aj e-mailové správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za mesiac február 2021 do 30. júna 2023. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt.

Ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.